Tatiana Bachkirova: Ammattimaiseen coachingin harjoittamiseen kuuluu kehittyminen ja oman työn reflektointi

Oxford Brookes yliopiston coaching-psykologian professori Tatiana Bachkirova vieraili Helsingissä pitämässä workshopin Business Coaching Instituten opiskelijoille ja alumneille, sekä puhumassa Coaching to Success 2019 -konferenssissa. Bachkirova on erittäin arvostettu coaching-alan tutkija, opettaja ja tietokirjailija. Nyt hän kertoo meille lisää lempiaiheistaan: kehityssuuntautuneesta coachingista ja coaching supervisionista.

Kehityssuuntautunut coaching (developmental coaching)

Tatiana Bachkirova on työssään keskittynyt erityisesti tutkimaan ja opettamaan coaching supervisionia sekä kehityssuuntautunutta coachingia. Hän on myös rakentanut näiden teemojen teoreettista viitekehystä useissa kirjoissaan. Mitä Bachkirova tarkoittaa kehityssuuntautuneella coachingilla (developmental coaching)?

”Coachingissa on monenlaisia suuntauksia. Taitopohjaisessa coachingissa (skills coaching) keskitytään tekemään jotain osaamisaluetta paremmin. Suorituskykyä painottavassa coachingissa (performance coaching) otetaan mukaan myös strategiaa, harkintaa ja ajattelua, jotta asiakkaan suoritusta saadaan parannettua”, selventää Bachkirova.

”Kehityssuuntautunut coaching (developmental coaching) on seuraava taso, siinä pyritään menemään syvemmälle ihmiseen. Olemme silloin itseyden kysymysten äärellä. Millainen persoona coachattava on ja mitkä osat hänen minuudestaan ovat tässä tilanteessa aktiivisia”, kertoo Bachkirova. ”Ihmisen kokonaisuuden huomioiminen auttaa meitä hahmottamaan juuri hänelle sopivat tavat toimia kulloisessakin tilanteessa. Samalla ihminen saa kykyä omaksua parempia toimintamalleja jatkossakin.”

Kehityssuuntautunut coaching tähtää coachattavan kehittymisen tukemiseen hänen omilla ehdoillaan. Bachkirovan mukaan ei ole järkeä tuputtaa samoja menetelmiä tai sapluunoita jokaiselle asiakkaalle. ”Ei kannata puskea väkisin. Samat keinot eivät toimi joka tilanteessa. Kehityssuuntatunut coaching voi tulla kyseeseen silloin, kun ihminen haluaa saavuttaa jotain, mutta ei itse hahmota, mikä häntä estää ja mikä voisi auttaa etenemään.”

Bachkirovan mukaan suurin osa coachingsta keskittyy suorituskyvyn parantamiseen. Hän arvioi, että kehityksellinen ote lisääntyy ajan myötä. ”Ihmiset alkavat ymmärtää, että taitojen ja menetelmien ohjaaminen ei aina riitä. Vastaukset ovat syvemmällä, koska olemme monimutkaisia kokonaisuuksia.”

Kehityssuuntatunut coaching voi tulla kyseeseen silloin, kun ihminen haluaa saavuttaa jotain, mutta ei itse hahmota, mikä häntä estää ja mikä voisi auttaa etenemään.

Tatiana Bachkirova

Coach itse on työnsä tärkein väline

Kehityssuuntautuneen coachingin ytimessä on käsitys coachista prosessin tärkeimpänä instrumenttina. Toisin sanoan coach itse on keskeisin avain coachingin onnistumisen kannalta. Tällöin olennaiseksi asiaksi muodostuu coachin halu kehittyä ja työskennellä itsensä kanssa.

Kehityssuuntautunut coaching pyrkii erottautumaan lähestymistavasta, jossa coachingia käytetään lähinnä menetelmänä tai kysymyspalettina. Kehityksellistä coachingia kannattaa harjoittaa silloin, kun prosessissa halutaan mennä syvemmälle ja coach on valmis ohjaamaan prosessia itsekin oppivana ja muuttuvana ihmisenä.

”Tämä on minun lempiaiheeni ja voisin puhua siitä loputtomasti. Coach on coachingin tärkein työkalu”, innostuu Bachkirova. ”Kun ymmärrät itse olevasi coaching-työn ytimessä, sinun on uskallettava kohdata oma inhimillisyytesi. Kaikki mitä coaching-sessiossa tapahtuu, perustuu coachin personaan ja kyvykkyyteen.”

Bachkirovan mukaan coachin on hyvä kyseenalaistaa ajatteluaan ja oletuksiaan. Hänen tulee olla tietoinen siitä, mitä hänessä tapahtuu ja miten kannattaa toimia kussakin tilanteessa. Bachkirova kehottaa tarkastelemaan kysymyksiä ’mitä’, ’miten’ ja ’miksi’. Mitä tarjoan coachina ja miten toimin itselleni sopivalla tavalla. Tärkein kysymys on ’miksi’. Miksi toimin coachina ja mitä tavoittelen? Miksi-kysymys paljastaa taustalla vaikuttavan ajatus- ja arvomaailmaamme, jota on hyvä selventää itselleen.

Bachkirova muistuttaa, että kaikelle coachingille on paikkansa ja arvonsa. ”Kaikkien ei tarvitse olla kehityssuuntautuneita coachja, erilaiset ihmiset tarvitsevat erilaisia coacheja. Uskon kuitenkin, että kaikkien coachien tulisi kehittää itseään. Coachilla on vastuu ymmärtää itseään ja praktiikkaansa”, painottaa Bachkirova. ”Tapaan liian usein coacheja, jotka kuvittelevat jo osaavansa kaiken. On tärkeää säilyttää avoin ja oppiva asenne.”

Coaching supervision auttaa coachia laadun takaamisessa

Tatiana Bachkirova toimii Oxford Brookesin yliopiston coaching-psykologian professorina ja Coaching Supervision -ohjelman johtajana. Juuri coachin oman kehittymisen merkitys on saanut hänet toimimaan coaching supervisionin puolestapuhujana.

Coaching supervision on coachin ja supervisorin välinen vuorovaikutussuhde, jossa coach saa peilausta ja perspektiiviä työlleen asiantuntevassa ohjauksessa. Supervision on tärkeä ymmärryksen syventämisen ja oman työn kehittämisen muoto.

”Coachit, jotka todella välittävät työstään, käyvät coaching supervisionissa. Tätä työtä ei voi koskaan oppia läpikotaisin. Aina tulee uusia tilanteita, joista meillä ei ole aiempaa kokemusta”, sanoo Bachkirova. ”Supervision mahdollistaa oman coaching-työn kriittisen tarkastelun. On terveellistä osata kyseenalaistaa omat tapansa ja nähdä haastavat tilanteet uusin silmin. ”

Bachkirovan mukaan supervisionissa on kysymys ennen kaikkea laadun varmistamisesta. ”Miten voisimme muuten valvoa palvelumme tasokkuutta? Sertifikaatit varmistavat koulutuksen tason alkuvaiheessa, mutta pitkällä tähtäimellä itse ammatin harjoittamisen laatu jää coachin omalle vastuulle. Sen vuoksi supervisionilla on niin merkittävä rooli.”

Tatiana Bachkirova kehottaa coacheja kokeilmaan supervisionia ja testaamaan, miten se toimisi itselle parhaiten. ”Valitse kehittyä ja ota vastuu omasta oppimisestasi”, hän neuvoo.

Teksti: Mirkka Niskanen