Business Coaching verrattuna muihin ohjausmuotoihin

Miten business coaching eroaa muista kehittämismenetelmistä?

Käsitteitä ”coaching” ja ”valmennus” saatetaan käyttää eri tilanteissa hyvinkin monin tavoin.
Alkuperäiseltä luonteeltaan coaching on kuitenkin aina keskustelun, kysymysten ja harjoitusten
kautta oivalluttamista ja kannustamista. Alla on vertailtu coachingia muihin
kehittämismenetelmiin ja tuki/ohjausmuotoihin.

 • Konsultoinnissa tieto ja vastaukset ovat konsultilla, coachingissa viisaus piilee coachattavalla itsellään.
 • Mentoroinnissa kokeneempi jakaa tietämystään autettavalle, mentori on usein käsiteltävän aiheen asiantuntija. Coachingissa coach ei jaa kokemuksiaan eikä tietämys käsiteltävästä aiheesta ole olennaista.
 • Koulutus on yksittäinen tilanne tai sarja tapahtumia, joissa harjoitellaan tai opitaan etukäteen määriteltyjä tietosisältöjä. Coaching on pitkäjänteinen yhteistyösuhde, joka tukee coachattavaa saavuttamaan tavoitteensa.
 • Työnohjaus keskittyy enemmän nykytilan tarkastelemiseen, kun taas coaching orientoituu tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiin.
 • Sparraus on tuttu termi urheilumaailmasta, jossa se tarkoittaa harjoitteluvastustajaa. Liike-elämässä sparraus tarkoittaa
  ”haastavaa” ajatustenvaihtoa, asiakkaan ratkaisukeskeistä neuvomista ja opastamista.
 • Kysyttävää koulutuksista?

  Asiakaspalvelu

  info@bci.fi
  040 667 9741

  Ota yhteyttä

  Menestyjä-sertifikaatti on merkki luotettavasta kumppanista.