Kehity coachina, kasva ihmisenä ja ammatillisesti

Kehittyminen yksilönä ja ammattilaisena on edellytys coaching-työtä tekeville. Coachina oppiminen ja kehittyminen on jatkuva, elämänmittainen prosessi. Ammatillinen kehittyminen omassa vertaisryhmässä on tavoitteellista ja motivoivaa oman coaching-osaamisen syventämistä. Kansainväliset sertifiointijärjestelmät edellyttävät sertifioinnin ylläpitämisen näkökulmasta säännöllisiä jatko-opintoja, itsereflektointia, oman työn laadun arviointia, mentor coachingia ja coaching supervisionia.

Suomen johtavana coaching-koulutusyhteisönä keskitymme täydennyskoulutusten jatkuvaan kehittämiseen ja uudistamiseen

Toimintamme yhteisöllisestä luonteesta johtuen teemme koulutusyhteistyötä myös eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Sertifiointiin johtavissa täydennyskoulutuksissa, kuten Certified Business Coach Master ja Certified Executive Coach -koulutuksissa vierailee lukuisia kansainvälisesti tunnustettuja asiantuntijakouluttajia. Coach-koulutukset -valikosta näet yhdellä silmäyksellä suurimman osan menossa olevista koulutuksista ja jatkokoulutuksista. Koulutusten määrä ja yhteistyöverkostomme laajuus kasvavat vuosittain. Tänäkin vuonna koulutuksemme organisaatioissa, avoimilla kursseilla, tapahtumissa ja yhteiskunnallisissa hankkeissa tavoittavat yhteensä tuhansia coachingosaamisesta kiinnostuneita. Liittymällä mukaan alumniyhteisömme toimintaan varmistat, että kuulet ensimmäisenä uusista jatkokoulutuksistamme ja saat myös tuntuvan rahallisen edun koulutuksesi hinnassa.

Tutustu täydennyskoulutuksiimme!

Jatkuva kehittyminen yksilönä ja ammattilaisena on edellytys coaching-työtä tekeville. Ammatillinen kehittyminen omassa vertaisryhmässä on tavoitteellista ja motivoivaa oman coaching-osaamisen syventämistä. BCI tarjoaa lukuisia täydennyskoulutuksia coachina kehittymisen tueksi.

Katso kaikki avoimet koulutukset kalenterista

Certified Business Coach Master®

CBCM® -ohjelma on suunniteltu tukemaan syvällisesti coaching-taitojen kehittämistä ja ihmisenä kasvamista. Master-tasolla itsetuntemuksen kehittäminen ja psykologisen ymmärryksen laajentaminen on keskeinen osa coachingia. Ohjelma on monipuolinen, käytännönläheinen ja coachingin ydintaitoja vahvistava kokonaisuus.

Certified Executive Coach

Certified Executive Coach -koulutusohjelman fokuksessa on vahvistaa osallistujien kykyä työskennellä ylimmän johdon kanssa erilaisissa prosesseissa laadukkaasti ja vaikuttavasti. Koulutusohjelma antaa eväät vahvaan ammatilliseen kasvuun ja tarjoaa erinomaiset valmiudet myös niille, jotka tähtäävät kansainväliseen uraan.

Ryhmien coaching ja fasilitointitaidot

Täydennä coaching-osaamistasi suosituissa lyhytohjelmissamme!

Ammatillisen kehittymisen palvelut

Jatko- ja täydennyskoulutusten ohella itseään voi kehittää ammatillisesti ohjauksessa. Ammatillisen ohjauksen ja tuen hyödyntäminen vaikuttaa merkittävästi mm. työn laatuun, sujuvuuteen ja coachin omaan hyvinvointiin.