Sertifioinnit

Kansainvälinen sertifiointijärjestelmä

Coachingtaitojen ja ammattitaidon varmentamiseksi on perustettu kansainvälisiä sertifiointijärjestelmiä. Nämä järjestelmät voivat todentaa mm. coachin koulutustaustan, kokemuksen ja sitoutumisen ammatilliseen kehitykseen.

BCI tekee jatkuvasti yhteistyötä maailman suurimman coaching-organisaation,International Coaching Federationin (ICF) sekä European Mentoring & & Coaching Councilin (EMCC) kanssa. Molemmat organisaatiot ovat määritelleet coaching-alan ydinosaamiset ja eettiset ohjeet.

Kansainväliset sertifiointijärjestelmät auttavat aloittelevia coacheja arvioimaan coach-koulutuksen laatua ja organisaatioita varmentamaan coachin asiantuntemuksen ja pätevyyden. Osallistuminen kansainvälisesti akkreditoituun coach-koulutukseen varmistaa, että coachilla on ammatin edellyttämät ydinosaamiset ja eettiset ohjeet hallussa.

BCI:n sertifiointiohjelmat, Certified Business Coach® ja Certified Business Coach Master®, ovat International Coach Federationin (ICF) akkreditoimia (ICF). Certified Business Coach® -ohjelma on akkreditoitu tasolla 1, ja yhdessä Certified Business Coach Master® -ohjelman kanssa se muodostaa tason 2 akkreditoidun paketin. Tämä ohjelmayhdistelmä on myös saanut arvostetun European Quality Award (EQA) by the European Mentoring & Coaching Councililta, EMCC.

Sertifikaatit coacheille

Certified Business Coach® -ohjelmalla on ICF
myöntämä tason 1 akkreditointi. Certified Business Coach Master® -koulutusohjelmalla on ICF tason 2 akkreditointi, joka täyttää korkeat laatu- ja sisältöstandardit. Tason 2 akkreditointi viittaa ”All Inclusive” -ohjelmaan, joka kattaa kaikki kansainvälisen sertifioinnin edellyttämät osat ACC- ja PCC-tasoilla.

  • Ensimmäinen osa koulutussarjaa, Certified Business Coach® -ohjelma, on saanut ICF
    tason 1 akkreditoinnin. Tämä tarkoittaa, että Certified Business Coach® -koulutuksen onnistunut suorittaminen johtaa BCI Business Coaching Instituten myöntämään kansalliseen sertifiointiin ja kelpoisuuteen ACC-sertifiointiin ICF-järjestelmässä sekä Foundation individual accreditation (EIA) -sertifiointiin EMCC-järjestelmässä 60 tunnin koulutuksen perusteella. ACC-tason sertifiointi edellyttää lisäksi 10 tuntia mentoricoachingia, 75 tuntia kertynyttä coaching-kokemusta (joista 25 tuntia sisältyy koulutukseen) ja litteroitua äänitallennetta coaching-sessiosta asiakkaan kanssa.
  • Toisen osan, Certified Business Coach Master® -koulutuksen, suorittaminen johtaa BCI Business Coaching Instituten myöntämään kansalliseen sertifiointiin sekä kelpoisuuteen ACC- ja PCC-sertifiointeihin ICF-järjestelmässä ja Practitioner-tason individual accreditation -sertifiointiin EMCC-järjestelmässä.
  • Osallistumalla sekä Certified Business Coach® että Certified Business Coach Master® -ohjelmiin voit hakea kansainvälistä ICF-sertifiointia sertifikaatillamme. Ohjelma kattaa kaikki ACC- ja PCC-tasojen vaatimukset, lukuun ottamatta coaching-kokemusta (ACC = 100 tuntia, PCC = 500 tuntia).

 

 

 

Linkit International Coach Federation (ICF) kotisivulle
ICF sertifiointi | Hyödyt coachin käytöstä
| Coaching Menestystarinoita

Linkki EMCC Globalin kotisivulle

EMCC Global