Sertifioinnit

Kansainvälinen sertifiointijärjestelmä

Coaching-osaamisen ja -ammattitaidon todentamiseksi on rakennettu kansainvälisiä järjestelmiä, joiden avulla muun muassa coachin koulutustausta, kokemus ja sitoutuminen ammatilliseen kehittymiseen voidaan todentaa.

BCI tekee jatkuvaa yhteistyötä maailman suurimman coaching-alan järjestön, International Coaching Federationin (ICF) ja eurooppalaisen European Mentoring & Coaching Councilin (EMCC) kanssa. Molemmat ovat määritelleet coaching-alalle  ydinkompetenssit ja eettisen ohjeistuksen.

Kansainväliset sertifiointijärjestelmät auttavat kouluttautuvia coacheja arvioimaan coach-koulutuksen laatua, ja palveluita ostavia organisaatioita todentamaan coachin osaamista ja pätevyyttä. Osallistumalla kansainvälisesti akkreditoituun coach-koulutukseen voidaan taata, että coach hallitsee alalle määritellyt ammatilliseen osaamiseen liittyvät ydintaidot ja eettisen ohjeiston.

BCI:n sertifiointiin johtavat ohjelmat, Certified Business Coach® ja Certified Business Coach Master® muodostavat yhdessä kaksiosaisen koulutuskokonaisuuden, jonka kummallakin osalla on International Coach Federationin (ICF) akkreditointi. Ohjelmakokonaisuudelle on myös myönnetty arvostettu eurooppalainen laatupalkinto EQA, jonka myöntäjänä on European Mentoring & Coaching Council, EMCC.

Sertifioinnit coacheille

Certified Business Coach Master® -koulutusohjelmakokonaisuudella on ICF:n myöntämä korkeat laatu- ja sisältöstandardit täyttävä ACTP-akkreditointi. ACTP-akkreditointi tarkoittaa ns. ’All Inclusive’ -ohjelmaa, joka sisältää kaikki kansainväliseen sertifiointiin tarvittavat osa-alueet ACC- ja PCC-sertifiointitasoilla.

  • Koulutuskokonaisuuden ensimmäisen osan, Certified Business Coach® -koulutuksen, hyväksytty suorittaminen johtaa BCI Business Coaching Instituten myöntämään kansalliseen sertifiointiin ja antaa kelpoisuuden koulutustuntien osalta hakea ICF:n järjestelmässä ACC-sertifiointia ja EMCC:n järjestelmässä Foundation yksilöakkreditointia (EIA).
  • Ohjelmakokonaisuuden toisen osan, Certified Business Coach Master®-koulutuksen hyväksytty suorittaminen johtaa BCI Business Coaching Instituten myöntämään kansalliseen sertifiointiin, ja antaa kelpoisuuden hakea ICF:n järjestelmässä ACC- ja PCC-sertifiointia ja EMCC:n järjestelmässä Practitioner-tason yksilöakkreditointia.
  • Osallistumalla koko ACTP-ohjelmaan, kansainvälisen ICF sertifioinnin hakeminen onnistuu myöntämällämme todistuksella, ja ohjelma kattaa kaikki ACC- ja PCC-tason osat lukuunottamatta coaching-kokemusvaatimusta (ACC=100 tuntia, PCC=500 tuntia).

Linkkejä International Coach Federationin (ICF) www-sivuille
ICF sertifionnit | Mikä on ACTP-akkreditointi? | Coachingin hyödyt | Menestystarinoita | ICF Finland

Linkkejä EMCC Finladin www-sivuille

EMCC Finland | EMCC akkreditointi

Menestyjä-sertifikaatti on merkki luotettavasta kumppanista.