Opi valmentamaan ylintä johtoa: Executive Coaching Diploma –ohjelman idea ja rakenne

Johtajuus on jatkuvasti kehittyvä ala, ja sen myötä myös valmentamisen taidot ja menetelmät muuttuvat.

Uuden Executive Coaching Diploma -ohjelman myötä coachit saavat ainutlaatuisen mahdollisuuden syventää ymmärrystään ja taitojaan ylintä johtoa valmentaessaan. Ohjelma antaa myös coachille lisää varmuutta kohdata tämä joskus varsin vaativa kohderyhmä.

Tämän ohjelman keskiössä ovat kokeneet ylimmän johdon asiantuntijat, jotka tarjoavat opiskelijoille vertaansa vailla olevan oppimiskokemuksen. Ohjelma rakentuu kolmesta kokonaisuudesta: Johtaminen, Coach ja Prosessi.

Johtaminen: Mitä on johtaminen tänään

Ohjelman ensimmäinen pilari keskittyy johtajuuden ytimeen – sen nykyhaasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tämä osa on suunniteltu erityisesti coachien tarpeisiin, jotka haluavat ymmärtää paremmin, mitä johtajuus tarkoittaa tänä päivänä. Kouluttajat, jotka ovat itsekin kokeneita johtajia, jakavat näkemyksiään ja kokemuksiaan, tarjoten coachille syvällisen käsityksen siitä, mitä huipputason johtaminen vaatii.

Coach: Coachin työn moniulotteisuus ja vaativuus

Toinen osa syventyy coachin työhön, käsitellen hänen uskomuksiaan, taitojaan ja tunteitaan. Tässä vaiheessa ohjelma tarjoaa valmentajille työkaluja ja menetelmiä, jotka ovat välttämättömiä kun työskennellään ylintä johtoa valmentaessa. Osallistujat oppivat kuinka luoda luottamusta, ymmärtää ja kunnioittaa johtajan ainutlaatuista polkua, ja kuinka auttaa heitä saavuttamaan heidän täyden potentiaalinsa.

Prosessi: Johtajan ja coachin yhteistyö

Kolmas pilari keskittyy yhteistyöhön johtajan ja coachin välillä. Tässä osassa käsitellään, miten luodaan tehokas ja hedelmällinen yhteistyöprosessi, joka hyödyttää molempia osapuolia. Osallistujat oppivat, kuinka sovittaa yhteen johtajan tarpeet ja tavoitteet coachin osaamisen ja metodien kanssa, luoden pohjan kestävälle ja tulokselliselle valmennussuhteelle.

Oppaat matkalla: Kokeneet asiantuntijat oppaina

Ohjelman suurin vahvuus on sen kouluttajissa – ylimmän johdon kokeneissa asiantuntijoissa. Heidän kokemuksensa ja näkemyksensä tarjoavat osallistujille ainutlaatuisen näkökulman ja syvällistä ymmärrystä johtajuudesta. Nämä asiantuntijat eivät ainoastaan jaa tietoaan, vaan myös ohjaavat ja tukevat osallistujia heidän matkallaan tulla tehokkaiksi ylimmän johdon coacheiksi.

Sinustako Executive Coach

Executive Coaching Diploma -ohjelma tarjoaa coachille poikkeuksellisen mahdollisuuden kehittyä ja oppia huipputason asiantuntijoilta. Ohjelma ei ainoastaan syvennä ymmärrystä johtajuudesta ja valmennuksen monimutkaisuudesta, vaan myös varustaa valmentajat taidoilla ja menetelmillä, jotka ovat välttämättömiä työskenneltäessä ylintä johtoa valmentaessa. Tämä ohjelma on arvokas sijoitus niille coacheille, jotka pyrkivät olemaan parhaimmillaan ylintä johtoa valmentaessaan, ja jotka haluavat tehdä aidon vaikutuksen johtajuuden maailmassa.

Seuraava ECD-ohjelma alkaa 6.2.2024. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan alla olevasta linkistä.

kirjoittaja: Kaj Hellbom, toimitusjohtaja & perustaja, BCI Business Coaching Institute