Mitä huomioida coach-koulutusta valittaessa

Coaching on tullut jäädäkseen työelämään. Samoin kuin ovat myös coachingia ja coachingkoulutusta tarjoavat yritykset ja organisaatiot. 

Tarjonta on laajaa, ja jatkuvasti monipuolistuvasta ja lisääntyvästä koulutustarjonnasta voi olla vaikea löytää se itselle ja omalle organisaatiolle se sopivin kokonaisuus. Saati erottaa palveluntarjoajia toisistaan. 

Mitä asioita sitten tulisi huomioida coachingkoulutusta ja coachingpalveluita valitessa? Entä miten eri koulutukset ja palveluntarjoajat eroavat toisistaan? 

Tässä blogissa pyrimme vastaamaan näihin kysymyksiin sekä kertomaan mikä erottaa BCI Business Coaching Instituutin muista coachingkoulutuksia tarjoavista organisaatioista. 

Business coaching organisaatioissa 

Coaching on laajalti tunnettu henkilökohtaisen kehityksen ja kasvun työkalu, jossa coach auttaa coachattavaa asettamaan ja saavuttamaan tavoitteita keskustelun, kysymysten ja oivalluttamisen avulla. Työ- ja organisaatiokontekstissa tapahtuvaa coachingia kutsutaan yleisesti business coachingiksi, ja sitä hyödynnetään erityisesti johtamisessa, esihenkilötyössä ja henkilöstön kehittämisessä. 

Organisaatio voi hyödyntää business coachingia monella tapaa.  

Se voi tarjota henkilöstölle tai avainhenkilöilleen tukea ammatilliseen kehittymiseen ulkopuolisen coachin avulla, palkata ja/tai kouluttaa omia sisäisiä coacheja, jotka tukevat henkilöstöä työssään, tai pyrkiä rakentamaan coachavaa yrityskulttuuria, jossa coaching on kiinteänä osana sisäistä vuorovaikutusta, johtamista ja asiakastyötä. 

Jokaiseen näistä kolmesta toimintamallista löytyy tukea ja apua alan asiantuntijaorganisaatioista, joita Suomessa toimii useita. BCI mukaanlukien. 

Tärkeää on osata erottaa toimijat ja niiden tarjoama toisistaan sekä valita juuri omaan tai oman organisaation tarpeisiin parhaiten sopiva kokonaisuus. 

Mitä huomioida coachingpalveluita valittaessa 

Koska coach tai business coach ei ole Suomessa suojattu ammattinimike, voi kuka tahansa kutsua itseään coachiksi. Tämä tarkoittaa että coachien koulutustaso ja ammattiosaaminen voivat olla hyvinkin vaihtelevia, sillä ammatin harjoittamista ei valvota aktiivisesti minkään tahon toimesta. 

Yksi hyvä mittari arvoida coachin kokemusta ja ammattiosaamista on kuitenkin alan kansainväliset sertifikaatit, jotka ovat erittäin arvostettuja sekä Suomessa että maailmalla. Näitä sertifikaatteja myöntävät mm. ICF (International Coaching Federation) ja EMCC (European Mentoring and Coaching Council). Sekä ICF:n että EMCC:n myöntämä sertifiointi edellyttää että coach on käynyt riittävän laajan, kansainväliset laatukriteerit täyttävän coachkoulutuksen ja tehnyt vähintään 100h coachingia. 

BCI ylläpitää omaa kansainvälisesti sertifioitujen, kokeneiden ammatticoachien ja kouluttajien poolia, josta asiakas voi valita itselleen sopivimman. Lisäksi BCI:llä on lähes 2000 koulutetun business coachin alumniverkosto, jonka osaamista pyrimme hyödyntämään rakentaessamme asiakkaillemme parhaan mahdollisen coachingpalveluiden kokonaisuuden. Useilla BCI:n ammatticoacheilla ja alumneilla on arvokasta alasidonnaista osaamista ja kokemusta, jolla voi olla iso merkitys sopivaa coachia valittaessa. 

Mitä huomioida coachingkoulutusta valittaessa 

Aivan kuten ammatticoachien, myös coachingkoulutusta tarjoavien yritysten määrä on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Coachiksi voi opiskella niin Suomessa kuin ulkomaillakin, lähikoulutuksessa kuin verkkokurssillakin, ja siihen voi investoida sadoista euroista tuhansiin euroihin. 

Tärkeintä on tarkentaa itselle, mitä coachkoulutukselta ensisijaisesti hakee. Onko tavoitteena kouluttautuminen uudelle uralle, ammatticoachina toimiminen, oman ammatillisen osaamisen vahvistaminen, työkalujen kerryttäminen organisaatiomuutokselle vai kenties tutustuminen johonkin uuteen. 

On tärkeä huomioida että vaikka nykyisessä työssä coachingtaidot –ja sertifikaatti eivät olisikaan edellytyksiä valmentavalla otteella toimimiselle tai coachaukselle, voi tilanne muuttua työpaikkaa vaihdettaessa tai uutta työtä hakiessa. Siksi riittävän laajan ja kansainvälisen sertifioinnin mahdollistavan koulutuksen hankkiminen on usein perusteltua. 

Ainakin seuraavat asiat kannattaa huomioida coachingkoulutusta valittaessa 

  • Kuinka laaja koulutus on ja mitkä ovat koulutuksen keskeiset sisällöt 
  • Mihin koulutus antaa ”pätevyyden” 
  • Onko koulutus kansainvälisesti akkreditoitu (ICF/EMCC) 
  • Mahdollistaako koulutus kansainvälisen sertifioitumisen
  • Ketkä toimivat kouluttajina ja mikä on heidän osaamisprofiilinsa 
  • Millaista palautetta koulutus on saanut osallistujilta 
  • Kuinka pitkään koulutusta on järjestetty 
  • Mikä on koulutusorganisaation asema markkinoilla 
  • Millaista jatkokoulutusta koulutusorganisaatio tarjoaa 
  • Järjestääkö  koulutusorganisaatio alumnitoimintaa 

Miten BCI eroaa muista toimijoista 

BCI on yksi Suomen kokeneimpia ja arvostetuimpia coachingkouluttajia. Sen historia ulottuu aina vuoteen 2007, jolloin käynnistyi Suomen ensimmäinen Certified Business Coach®  -koulutus.  

Kansainvälisesti kaksoisakkreditoitu (EMCC & ICF) Certified Business Coach® on johtajille, esihenkilöille, HR -ammattilaisille ja business coachingista kiinnostuneille rakennettu asiantuntijaohjelma, joka tarjoaa vankan teoriapohjan sekä käytännön työkalut ammatticoachina toimimiselle sekä valmentavan johtajuuden ja organisaatiokulttuurin rakentamiselle. Koulutus tarjoaa väylän arvostettuihin kansainvälisiin sertifiointeihin (ICF & EMCC) ja se on osa EMCC:n palkitsemaa koulutuskokonaisuutta. 

Nykyään BCI:llä on jo yli 2000 koulutetun business coachin alumniverkosto ja järjestyksessään 90. Avoin Certified Business Coach –koulutusryhmä starttasi oman coachingmatkansa heinäkuun lopussa 2023. 

BCI:n erottaa muista coachingtoimijoista erityisesti pitkä historia arvostettuna coachingkouluttajana ja alan suunnan näyttäjänä, sekä aktiivinen ja monipuolinen alumnitoiminta. 

Alumnitoiminnan avulla BCI pyrkii tukemaan koulutuksen käyneitä coachingosaamisen kehittämisessä ja ylläpitämisessä sekä verkostoitumisessa. BCI toimii myös apuna ja tukena kansainvälisissä sertifiointumisprosesseissa, sekä tarjoaa monipuolisen kattauksen jatkokoulutuksia kaikille coachingammattilaisille. 

BCI:n alumnitoiminta koostuu maksuttomista webinaareista, Coaching Lab- ja Learning Lab -työpajoista sekä erilaisista verkostoitumistapaamisista. 

Mukaan alumnitoimintaan pääset automaattisesti osallistumalla BCI:n järjestämään coachkoulutukseen. 

Tervetuloa mukaan Suomen suurimpaan coachingyhteisöön! 

Kuten jo blogin alussa todettiin, coaching on tullut jäädäkseen työelämään. Ja me BCI:llä haluamme kutsua sinut mukaan rakentamaan entistä coachaavampaa ja parempaa työelämää kanssamme! 

Tutustu koulutuksiimme koulutuskalenterissa ja ilmoittaudu  mukaan syksyn koulutuksiin. Voit myös varata lyhyen keskusteluajan asiantuntijallemme, joka kertoo mielellään lisää koulutusten sisällöistä sekä vastaa kysymyksiisi. 

Lämpimästi tervetuloa mukaan kouluttautumaan BCI:llä! 

Kirjoittaja: Elina Koponen, BCI