Kasvustrategia ja coaching sopivat hyvin yhteen

Fimlabin HRD Manager ja ACC Coach (ICF-certified) Pirta Hautala kertoi BCI:n webinaarissa elokuussa, miten johtamiskulttuuria rakennetaan coachingin keinoin kannattavan kasvun strategian ympäristössä.

Fimlab on kasvanut viime vuosien aikana merkittävästi liiketoimintakauppojen avulla. Tällä hetkellä Fimlab toimii 5 sairaanhoitopiirin alueella eli vuoden vaihteen jälkeen viidellä hyvinvointialueella. Organisaation kasvaessa ja uudistuessa yhtenäisen johtamiskulttuurin kehittäminen on avainasia yhteisen suunnan sekä tehokkaan, kannattavan ja arvojen mukaisen toiminnan varmistamiseksi. Tämä onkin tyypillinen ja keskeinen asia kasvuyritysten maailmassa – yhteisen johtamisen kulttuuri luo kasvulle myös jatkoa.

Johtamiskulttuurin kehittäminen vaatii malttia ja systematiikkaa

Vuonna 2016 Fimlabiin palkattiin henkilöstön kehittämispäällikkö Pirta Hautala, jonka ensisijainen tehtävä on strategiaan perustuvan osaamisen ja johtamisen kehittäminen tukemaan yrityksen kasvustrategiaa.  Hänen johdollaan Fimlabissa lähdettiin toteuttamaan omaa esihenkilöiden valmennusohjelmaa Fimlab Leader Portfoliota yhtenäisen johtamiskulttuurin syntymiseksi. Oma valmennusohjelma mahdollisti myös yhteisen käsitteistön, sisällön ja johtamispuheen, mikä on erityisen tärkeää yhteisen ymmärryksen rakentamiseksi. 

Kaikki esihenkilöt ovat osallistuneet Fimlab Leader Portfolion valmennuksiin, joissa sekä luodaan perustaa yhteiselle johtamiselle ja työskentelylle että syvennetään sitä. 

Valmennusten lisäksi jokaisella Fimlabin esihenkilöllä, mutta myös vaativissa asiantuntijatehtävissä toimivilla, on oikeus coachingiin, mentorointiin tai työnohjaukseen. 

Esihenkilövalmennusten ja yhteisten kokemusten perusteella fimlabilaiset ovat luoneet yhdessä hyvän esihenkilötyön koodiston sekä hyvän fimlabilaisen koodiston.

Kv sertifiointi tukee systematiikkaa ja luo selkeän rungon

Fimlabissa on toteutettu coachingia systemaattisesti ja huolellisesti, mm. coaching-prosessi on selkeästi kuvattu heti alusta alkaen. Näin voidaan varmistaa, että haastavissakin tilanteissa muistetaan coachingin ydintaidot ja eettinen perusta. HRD Manager Pirta Hautalalla on coaching-työssä kansainvälinen sertifiointi ja ICF:n ydintaidot ovat selkeästi läsnä. Jokaisella esihenkilöllä ja vaativassa asiantuntijatehtävässä toimivalla on oikeus coachingiin joko ryhmässä, tiimissä tai yksilöllisessä prosessissa. Lisäksi hän mm. käy läpi esihenkilön kanssa 360-tuloksia coachingin keinoin. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä talon ulkopuolisten ammattimaisten ja sertifioitujen coachien, työnohjaajien ja sovittelijoiden kanssa.

Coachingin eettisen koodiston mukaan luottamuksellisuus on ensisijaista. Sisäinen coach ei saa olla mm. esihenkilösuhteissa coachattavien tai mentoroitaviensa kanssa. Fimlabissa tämä on ratkaistu niin, että sisäinen coach ei osallistu rekytointiprosesseihin eikä ole määrittelemässä tai edes tietoinen yksittäisten henkilöiden, palkka- tai muista työsuhteeseen keskeisesti liittyvistä asioista. Luottamuksellisuutta korostetaan kaikissa coaching-tilanteissa ja roolit määritellään selkeästi.

Mitattavuus kuuluu systematiikkaan ja kulttuurin vahvistamiseen

Coachingin vaikuttavuus on voitu todeta Fimlabin henkilöstökokemusta mittaavissa strategisessa henkilöstökyselyssä ja esihenkilöiden 360-arvioinnissa. Henkilöstökyselyn (2021) mukaan työyhteisöissä koetaan selkeää kasvua mm. sujuvan työn edellytyksissä, osaamisen riittävyydessä sekä siinä, miten esihenkilö tukee työssä onnistumista. Myös kokemus uudistumisesta ja oppimisesta sekä osaamisen jakamisesta on vahvistunut.  Myös arvostus ja keskinäinen luottamus on kasvanut. Tänä vuonna toteutetun esihenkilöiden 360-arvionnin tulosten keskiarvo 4,2/5, joten esihenkilötyö on erinomaisella tasolla.

Vuca myönteiseksi voimavaraksi positiivisen kautta – asenteen voimme aina valita

Nykyhetkessä korostuu yksilön kannalta varsin paljon epämieluisia asioita, jotka liitetään yleisesti VUCA-käsitteen alle. Fimlabin sisäisissä coaching-prosesseissa ilmiötä on pyritty lähestymään toisin. Mitäpä jos kääntäisimme VUCAn positiiviselle kielelle?  Fimlab on tuonut juuri tätä positiivisen näkymän VUCA- ajattelua myös coaching-prosesseihin ja coachingin näkymään.

Ann Deatonin mukaan arvot, me, uteliaisuus ja pyrkimykset sekä tavoitteet, joita kohti yhdessä ponnistelemme, korostavat epävarmuuden sijaan mahdollisuuksia ja yhteistä näkymää myös vaativissa tilanteissa. Epävarmuuden aikana koemme tarvetta jakaa ja sparrata sekä luoda yhteistä näkymää. Voimme aina valita asenteen, jolla tilanteisiin suhtaudumme. Suhtautuminen voi olla se ratkaiseva tekijä, jolla riskisessä ja epäselvän sumuisessa ympäristössä päästään kohti maalia ja jopa maaliin asti. 

Business Coaching Institute kiittää Pirtaa ja Fimlabia hienosta ja todenmukaisesta tarinan ja oppimispolun avaamisesta kaikille coaching-kuulijoillemme webinaarissa elokuussa.