Kaj Hellbom: Organisaation kannattaa tavoitella erinomaisuutta

Pyrkiikö organisaatio pysyttelemään turvallisessa normaalitilassa? Vai onko se valmis hyppäämään seuraavalle tasolle? Organisaatio-coaching viitoittaa tietä kohti kulttuurinmuutosta, jossa uskalletaan hyödyntää omia menestystekijöitä.

Organisaatio-coaching tarkoittaa organisaatioiden kehittämistä coachaavalla otteella siten, että se vaikuttaa kaikilla tasoilla. Organisaation kehittämistyöhön tuodaan coachingin ulottuvuudet eli esimerkiksi ratkaisukeskeisyys, omien vahvuuksien löytäminen ja olemassaolevien voimavarojen hyödyntäminen.

Normaalin tuolle puolen

Lähestymistapana organisaatio-coaching tuo mukanaan tietoisuuden kokonaisuudesta: luodaan koko organisaation kattava yhteinen näkemys siitä, mihin ollaan menossa. Tämän kehyksen puitteissa lähdetään kehittämään ajattelu- ja toimintamalleja siten, että fokus on vahvuuksissa, kannustavassa vuorovaikutuksessa ja onnistumisissa. Käytännössä prosessia viedään eteenpäin esimerkiksi yksilö-coachingin, tiimi-coachingin, valmentavan esimiestyön ja johtoryhmän valmennusten kautta.

Nähdäkseni tällaista coachaavaa kulttuuria on alettu rakentaa niissä organisaatioissa, joissa tavoitellaan erinomaisuutta. Ei vain tyydytä siihen, että hommat sujuvat ok, vaan etsitään jotain normaalin ylittävää.

Mindshift: pois fiksaamisesta

Perinteisesti organisaatioita kehitetään siten, että etsitään asioita, jotka eivät toimi ja pyritään korjaamaan ne. Tällöin tavoitteena on päästä normaaliin tilaan, ns. ok-toimintamalliin. Tämä kehittämismalli on paikallaan silloin, kun tarkoitus on lähinnä pitää yllä organisaation aiempaa toimintakykyä.

Ongelmien löytäminen ja fiksaaminen ei kuitenkaan enää riitä markkinoilla: kilpailu kovenee ja muutkin osaavat korjata virheitä. Jos näkee vain sen, mikä on pielessä, on kiinni korjausmoodissa. Päästäkseen seuraavalle tasolle, täytyy nähdä koko kuva.

Organisaatio-coaching tarjoaa mindshiftin, jossa katse käännetään huonosti toimivista asioista kokonaisuuteen ja sen erinomaisuuksiin. Silloin alkaa tapahtua todellista muutosta.

Organisaatio-coaching tarkoittaa organisaatioiden kehittämistä coachaavalla otteella siten, että se vaikuttaa kaikilla tasoilla.

Positiiviset poikkeamat näyttävät suunnan

Coaching auttaa hahmottamaan, mitä vahvuuksia organisaatiossa voidaan jalostaa ja miten päästään oikeasti eteenpäin. Siirrytään korjaamisesta aktiiviseen vahvuuksien kehittämiseen.

Miten tämä tapahtuu? Paljon käytetyn mallin mukaan jokaisessa organisaatiossa on normaalin tilan lisäksi joitakin huonosti toimivia asioita eli negatiivisia poikkeamia. Aina on kuitenkin myös positiivisia poikkeamia eli erityisiä vahvuuksia ja onnistumisia. Coachingissa keskitytään näiden positiivisten poikkeamien löytämiseen ja hyödyntämiseen.

Helmien löytäminen ei aina ole ihan helppoa, koska niin organisaatiot kuin yksilötkin sokeutuvat helposti omille vahvuuksilleen. Joskus organisaatiot joutuvat vuosien saatossa depressiiviseen tilaan, jossa ei koeta minkäänlaista arvostusta omaan tekemiseen. Silloin ulkopuolinen sparraaja voi tuoda uutta näkökulmaa ja auttaa näkemään erityispiirteet. Tarvitaan tyyppi, joka kysyy: ”Oletko huomannut… ?” Tässä on business coachin rooli.

Kilpailukyky perustuu vahvuuksille

Ne organisaatiot menestyvät, jotka löytävät tien ok-tilasta positiivisten poikkeamien maailmaan. Ne alkavat kehittää omaa erinomaisuuttaan ja heille muodostuu ainutlaatuinen kilpailutekijä, joka erottaa heidät muista.

Kun vahvat alueet löydetään, niihin kannattaa panostaa ja keskittyä. Nämä positiiviset poikkeamat mallitetaan ja mallit pyritään laajentamaan muualle organisaatioon. Toimivan mallin opettaminen organisaatiossa tapahtuu yleensä siten, että ihmiset otetaan mukaan kokemukseen ja he saavat oppia tekemällä.

Organisaatio-coaching on menetelmänä poikkeuksellinen, koska se ei pyri tietämään tai toimimaan organisaation puolesta. Sanomme organisaatiolle, että teillä on parhaat konsultit jo töissä. Tehtävämme on vain auttaa näkemään se, mitä arvokasta talossa on. Näin osaaminen ja vastuu onnistumisesta jää organisaation sisään eikä kävele ulkoisen konsultin mukana ulos.

Menestyvän organisaation eväät

Kun organisaatiossa lähdetään rakentamaan coachaavaa kulttuuria, on tärkeää, että maaperä on vastaanottavainen. Tarvitaan esimerkiksi luottamusta, vastuunottoa ja kelvollista palautekulttuuria. Johdon tulee olla sitoutunut prosessiin, jotta kulttuurinmuutos voi todella tapahtua. Yleensä johto on valmis lähtemään tavoiteltuun suuntaan, kun he sisäistävät muutoksen myönteisen vaikutuksen tulokseen. Muutoksen tulee kuitenkin näkyä käytännössä, ei vain puheissa.

Me organisaatio-coachingin tarjoajina lähdemme aina siitä, että autamme organisaatiota menestymään. Tulos ja kilpailukyky ovat tärkeä osa menestymistä. Hyvät lopputulokset seuraavat siitä, että lähdetään yhdessä tietoisesti keskittymään menestystekijöihin ja rakentamaan onnistumista kaikilla tasoilla.