Huomioita coachingin kehityksestä Suomessa: Kohti uutta!

Coaching on noussut merkittäväksi osaksi modernia työelämää ja henkilökohtaista kehitystä Suomessa. Alusta asti, vuosituhannen alussa maahamme saapuessaan, coaching on merkinnyt uudenlaisten ohjaus- ja kehitysmenetelmien alkua. Tämä artikkeli tarkastelee coachingin kehitystä Suomessa viimeisen 20 vuoden aikana, havainnoiden sen siirtymisen marginaalista valtavirran käyttöön ja tuoden esiin uusia näkökulmia niin yksilöille kuin organisaatioillekin.

Etätyö ja virtuaalimaailma

Etätyön ja virtuaalisen viestinnän yleistyminen on vaikuttanut merkittävästi coachingiin. Puhelin- ja videopuhelut ovat mahdollistaneet joustavan ja paikkariippumattoman tavan käydä coaching-keskusteluja. Tutkimukset osoittavat, että etäcoaching voi olla jopa tehokkaampaa kuin perinteinen kasvokkainen coaching, korostaen coachingin sopeutumiskykyä ja tärkeää roolia nyky-yhteiskunnassa. Coaching on vastannut nopeasti muuttuviin työelämän tarpeisiin, ollen teknologian kehityksen eturintamassa, ei vain seuraajana.

Kestävä kehitys

Coachingin rooli kestävässä kehityksessä korostuu sen kyvyssä edistää itsenäisyyttä ja itseohjautuvuutta. Tämä lähestymistapa tukee kestävää kehitystä niin henkilökohtaisella kuin organisaatiotasolla, ollen yhdenmukainen nykyisten yhteiskunnallisten kehityssuuntien kanssa. Esimerkit ja tutkimukset osoittavat, kuinka coaching on konkreettisesti tukenut kestävää kehitystä organisaatioissa ja yksilöiden elämässä.

Digitalisaatio ja tekoäly

Tekoäly ja digitalisaation edistysaskeleet ovat avanneet uusia mahdollisuuksia coachingille. Esimerkiksi ChatGPT:n kaltaiset tekoälysovellukset tarjoavat uusia oppimisen ja itsetuntemuksen kehittämisen menetelmiä. Tekoäly toimii tukena coaching-prosessissa, tarjoten henkilökohtaisia oivalluksia ja oppimisen tukea. Coaching on aina ollut jatkuvan oppimisen ja henkilökohtaisen kasvun edelläkävijä, ja ihmisen ja tekoälyn välinen yhteistyö on tänään innostava osa tätä matkaa.

Coachingin tulevaisuuden näkymät

Coachingin kyky mukautua ja integroitua uusiin teknologioihin avaa valoisia näkymiä tulevaan. Coachingin perustavanlaatuinen rooli kehityksessä ja itsetuntemuksessa tekee siitä arvokkaan työkalun nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin. Tulevaisuudessa coaching saattaa varmasti kohdata monenlaisia haasteita, mutta uskon vahvasti että sen kyky jatkuvasti kehittyä ja vastata muuttuvan maailman tarpeisiin takaavat sen vahvan merkityksen.

Coachingin tulevaisuutta pohditaan yhä, kuten tehtiin 20 vuotta sitten. Entä mitä tulevaisuus tuo tullessaan 20 vuoden päässä, 2040-luvulla? Mikä silloin on coaching tila ja tulevaisuus? Coachingin joustavuus ja resilienssi antavat sille etuja maailman muutoksessa, ja sen sisällöt kulkevat käsi kädessä monien yhteiskunnallisten kehityskulkujen kanssa. Tämä herättää optimistisuutta, mutta kuten aina, vain aika näyttää.

Miltä coachingin tulevaisuus sinun näkökulmastasi näyttää?

Jatketaan keskustelua LinkedInissä BCI:n kanavissa

kirjoittaja: Kaj Hellbom, toimitusjohtaja & perustaja, BCI Business Coaching Institute