Henrik Tuulos: Jokainen esimies hyötyy coaching-taidoista

”Coachaava ote on mielestäni se lähestymistapa, jota esimiehet nyt tarvitsevat, jotta liiketoimintaa voidaan hoitaa tehokkaasti”, sanoo Henrik Tuulos. Vastikään Certified Business Coach -ohjelmasta valmistunut Tuulos uskoo vahvasti coachingin merkitykseen johtamisessa ja yrityskulttuurissa.

”Arvostan sitä, että valmentavalla otteella autetaan jokaista työntekijää ottamaan vastuu omasta roolistaan ja luotetaan siihen, että kukin tekee parhaansa. Käskyttäminen ja vahtiminen ovat vanhentuneita toimintatapoja, ne eivät enää toimi.”

Ennen CBC-opintoja Henrik Tuulos on toiminut vuosikymmenen liiketoimintajohtajana mm. suomalaisessa perheyhtiössä ja ulkomaisessa pörssiyhtiössä. Omaksi alueekseen hän kokee erityisesti ketjuliiketoiminnan ja yhteistyön yrittäjien kanssa.

Miten saat ihmisen onnistumaan?

Tuuloksen mukaan nykyisessä työelämässä on tärkeää ymmärtää, että maailma monimutkaistuu ja tieto pirstaloituu. Kukaan johtaja tai esimies ei ehdi katsoa kaikkien asioiden perään.

”Kukin toimii parhaiten omassa roolissaan ja yksilöllistä osaamista pitää kyetä vahvistamaan”, Tuulos miettii. ”Organisaatioissa tarvitaan aina erilaisilla vahvuuksilla varustettuja henkilöitä ja kukin heistä on oman vastuualueensa paras asiantuntija. Kontrollointi ei auta henkilöä suoriutumaan hyvin. Coachaava ote sen sijaan tukee ihmistä luottamaan kykyihinsä ja kasvamaan.”

Coachaava lähestymistapa yleistyy Suomessakin koko ajan, vaikka muutos on hidasta. ”Suomessa on yhä paljon perinteistä johtamistyyliä, jossa käsketään ja vahditaan. Mutta nuoret sukupolvet ovat ihan erilaisia. Ei heille toimi management by perkele”, arvioi Henrik Tuulos.

Hänen mukaansa Suomessa on perinteisesti arvostettu insinöörimäistä logiikkaa ja ns. kovaa osaamista. Ihmisen ajattelun kehittymistä tai kohtaamistaitoja ei kuitenkaan voi määritellä kaavioissa.
”Nyt aletaan huomata, että pehmeisiin arvoihin tarvitaan huomattavasti enemmän taitoa. Miten esimerkiksi saat ihmisen onnistumaan ja toimimaan parhaan osaamisensa mukaan?”

Arvostan sitä, että valmentavalla otteella autetaan jokaista työntekijää ottamaan vastuu omasta roolistaan ja luotetaan siihen, että kukin tekee parhaansa. Käskyttäminen ja vahtiminen ovat vanhentuneita toimintatapoja, ne eivät enää toimi.

Henrik Tuulos

Paremmaksi ihmiseksi coachaamalla

Henrik Tuulos kertoo olevansa aidosti innostunut coachingin mahdollisuuksista ja suosittelevansa CBC-ohjelmaa omalle verkostolleen täydellä sydämellä. ”Et voi ymmärtää, miksi coachingista kohkataan, ennen kuin olet itse käynyt koulutuksen. Samalla tajuat, että tässä ei tule koskaan valmiiksi”, Tuulos sanoo.

”Luulin tulevani koulutukseen syventämään esimiestaitoja, mutta se antoi paljon enemmän. Ymmärsin, että coaching on selvästi laajempi taito – sen avulla voimme toimia paremmin paitsi esimiehinä, myös ihmisinä, kollegoina, vanhempina ja puolisoina. Sen pitäisi olla kansalaistaito.”

Tuulos kertoo jännittäneensä etukäteen, miten vuorovaikutukseen perustuva koulutus toimisi etänä. ”Väitän, että homma toimi täysin niin kuin pitikin. Tuntui, että ryhmä hitsautui vielä enemmän yhteen, kun kaikki olivat siinä yhdessä ruudulla luurit päässä.”

Suurimman vaikutuksen Henrikiin teki koulutuksessa oma ryhmä ja sen moninaisuus. ”Jokainen meistä tuli ihan eri taustoista. Oli huikeaa huomata, kuinka jokaisella on oma uniikki näkökulmansa. Kun näytät ryhmälle esimerkiksi sinisen kynän, kaikilla tulee eri asia mieleen.”

Henrik Tuulos suosittelee CBC-koulutusta etenkin esimiehille, mutta samalla kaikille niille, jotka haluavat olla parempia kanssaihmisiä.

Hän itse aikoo hyödyntää coachingia niin esimiestyössä kuin kaikissa muissakin kohtaamisissa. ”Aidolla läsnäololla ja tasavertaisella kunnioituksella on valtava merkitys vuorovaikutuksessa. Ja kumpi on tehokkaampaa esimiestyössä: nopea neuvominen vai se, että antaa ihmisen itse oivaltaa?”

Teksti: Mirkka Niskanen