Emilia Järvinen: Business coaching antaa keinoja itsensä johtamiseen

Kuinka itsensä johtaminen voisi auttaa selkeyttämään omaa työtä?

Nykyisessä työelämässä moni kokee, että töitä on vaikea priorisoida ja tavoitteiden toteuttaminen on haasteellista, tietää business coach ja mindfulness työssä -ohjaaja Emilia Järvinen.

”Toki on niin, että monilla on aivan liikaa tehtävää. Kuitenkin pysähtyminen ja asioiden tarkastelu auttaa erityisesti silloin, kun tuntuu että siihen ei olisi aikaa”, miettii Järvinen. ”Oman työn jäsentäminen ja pohtiminen ohjaa toimimaan tarkoituksenmukaisesti.”

Puhumme Emilia Järvisen kanssa itsensä johtamisesta työelämässä. Oman tekemisen, tavoitteiden ja hyvinvoinnin johtaminen on jatkuvasti tärkeämpää, koska työnkuvat monipuolistuvat, rakenteet ovat hajanaisempia ja perinteinen ohjaava johtamistapa vähenee. Ihmiset myös kaipaavat enemmän vastuuta ja itsenäisyyttä työssään. Oleellista onkin kyky reflektoida omaa toimintaansa.

Järvinen on koko työuransa ajan pyrkinyt löytämään keinoja ihmisten hyvinvoinnin tueksi. Sosiaalipsykologina hänellä on aiempaa taustaa sosiaalityössä sekä myöhemmin HR-tehtävissä. Meditaatiota pitkään harjoittanut Järvinen löysi mindfulnessista lähestymistavan, jonka avulla voi oppia havainnoimaan omia ajattelu- ja toimintamallejaan.

”Mindfulnessin lisäksi kiinnostuin business coachingista, koska se auttaa ihmistä yksilönä tekemään parempia valintoja ja jäsentämään omaan työtään”, kertoo Emilia. ”Coaching on mahtava väline, joka mahdollistaa oman ajattelun tarkastelun sekä tavoitteiden kirkastamisen”.

Kun malttaa hetkeksi pysähtyä katsomaan

Itsensä johtamisen lähtökohta on Emilia Järvisen mukaan pysähtyminen ja mahdollisuus reflektointiin. ”Jokaisen kannattaa miettiä aluksi oman työn tarkoitusta”, pohtii Järvinen. ”Mikä on se ykkösjuttu omassa työnkuvassani? Miksi olen täällä? Mikä tuo merkityksellisyyttä? Kun tämä iso kuva selkiytyy, on helpompi luoda tavoitteita ja suunnitella askeleita niiden saavuttamiseksi. On tärkeää myös löytää itselleen sopivat tavat toimia.”

Sekä mindfulness että business coaching auttavat hahmottamaan niitä malleja, jotka vaikuttavat omaan jaksamiseen. ”Kun emme ole tietoisia toimintamalleistamme, saatamme helposti luisua automaatioihin. Silloin voi käydä esimerkiksi niin, että lähdemme puuhastelemaan ja tekemään ei niin tärkeitä, mutta kiireelliseksi koettuja hommia sen sijaan, että keskittyisimme oikeasti tärkeisiin asioihin”, sanoo Järvinen.

Myös ajattelussa toistuu kiireessä automaattiset kaavat, kuten negatiivisuuden kierre. ”Saatetaan vaikka sättiä itseä siitä, ettei saa mitään aikaan. Tämänkin ajatuskaavan voi muuttaa ja alkaa huomioimaan, mitä kaikkea on saanut aikaan. Mielen ollessa neutraalimpi voi tutkia omaa toimintaansa ja syitä, jotka tulivat saavutusten väliin”, Järvinen pohtii. ”Business coaching auttaa havainnoimaan tehtäväkenttää ja työn tarkoitusta. Voi rauhassa jäsentää ajatuksiaan ja työtään. Coaching on hyvä keino syventää yhteyttä itseensä, päämääriin ja omaan tekemiseensä. ”

Emilia Järvinen muistuttaa, että kukaan meistä ei ole superihminen, eikä tarvitsekaan olla. Tärkeintä on oppia huomaamaan, missä kohtaa on ja miten voi itseään auttaa kussakin tilanteessa. Oman tilanteen hyväksyvä tarkastelu rauhoittaa mieltä ja auttaa tekemään tietoisia päätöksiä. Järvinen korostaa, että utelias, samalla myötätuntoinen ja kannustava asenne itseä kohtaan on hedelmällisin lähtökohta kaikelle kehittymiselle.

”Itsensä johtaminen vaatii ennen kaikkea halua ja sitä, että päättää raivata aikaa asioiden priorisoinnille. Tietoisuus omista valinnoista lähtee siitä, että ihminen haluaa antaa itselleen tilaa ajatella rauhassa,” tuumii Järvinen. ”Kun näistä pysähtymisen hetkistä tekee tavan, alkaa nähdä tuloksia. Coachingissa tätä pysähtymistä ja tarkastelua voi tehdä ohjatusti toisen kanssa.”

Coaching on mahtava väline, joka mahdollistaa oman ajattelun tarkastelun sekä tavoitteiden kirkastamisen.

Emilia Järvinen

CBC-koulutuksen inhimillinen ote vetosi

Emilia Järvinen valmistui Certified Business Coachiksi BCI:n ohjelmasta syksyllä 2018. Hänelle koulutukseen osallistuminen merkitsi jonkinlaista kotiintulemisen kokemusta. ”Olen tehnyt paljon työtä ihmisten kanssa ja kaivannut työvälineekseni selkeämpää voimauttamisen prosessia. Business coaching -koulutus avasi tämän keinojen maailman. Samalla ymmärsin ohjelman aikana paremmin omat vahvuuteni ihmisten kohtaamisessa”, kertoo Järvinen.

”Valitsin CBC-ohjelman siksi, että vakuutuin opetuksen ja lähipäivien määrästä. Tällaisessa koulutuksessa täytyy olla yhdessä oppimista, läsnäoloa ja jakamista. Ohjelma oli tosi hyvä kokonaisuus teoriaa, jykevää osaamista, harjoittelua, jakamista ja reflektointia”, Järvinen sanoo.

”Itselleni tosi tärkeää oli BCI:n ihmisläheinen ote. Jo ensimmäisestä päivästä lähtien puhuttiin siitä, että teemme töitä ihmisinä ihmisille”, Emilia miettii. ”Opiskelijat tuntevat olonsa arvostetuiksi ja kaikki kohtaamiset tapahtuvat aidossa ja myönteisessä hengessä. Minulle merkitsee myös vireä alumniyhteisö, jossa saa tukea omalle oppimiselle ja kehittymiselle.”

Emilia Järvisen tavoitteena on auttaa työyhteisöjä tietoisen läsnäolon ja business coachingin keinoin. Coaching on paitsi vaikuttavaa ja tavoitteellista, myös myötätuntoista ja luottamuksellista kohtaamista. ”Koen että business coaching on toimiva menetelmä potentiaalin käyttöönottoon kaikilla organisaation tasoilla, ei vain johdossa ja huipputiimeissä”, uskoo Järvinen.