Sanni Pöntinen: Tarvitsemme malleja ajattelun kehittämiseen

Sanni Pöntinen sai matkallaan yllättäen kokea coachingin vaikuttavuuden. Hän halusi tietää aiheesta lisää ja opiskeli itsekin business coachiksi.

Sanni Pöntisen mukaan coaching tarjoaa erinomaisia työkaluja ajattelun kehittämiseen. Aina ajattelumallien muuttaminen ei ole ihan kivutonta. Tamperelainen Pöntinen kuvailee itseään jatkuvaksi opiskelijaksi, jota ajaa eteenpäin uteliaisuus ja halu ymmärtää maailmaa. Business coachingiin hän törmäsi sattuman kautta. ”Olin virkavapaalla Uudessa-Seelannissa ja tutustuin business coachina toimivaan naiseen. Hän tarjoutui coachaamaan minua työstäni ja olin session jälkeen äärettömän vaikuttunut”, kertoo Pöntinen. ”Muutamalla kysymyksellä nainen käänsi ajatteluni ja näkökulmani työhön aivan toisenlaisiksi.”

Asia jäi vuosiksi kytemään ja vuonna 2018 Sanni suoritti vihdoin BCI:n Certified Business Coach -ohjelman. ”Koin, että olin kypsynyt ihmisenä siten, että voisin olla valmis tähän. Tein myös taustatutkimusta asiasta ja huomasin, että esimerkiksi Espoon kaupunki oli kouluttanut työntekijöitään coaching-taitoihin. Heidän positiiviset kokemuksensa innostivat minuakin. Onneksi oma esimieheni suhtautui myös myönteisesti ideaan.”

Laaja-alaisen, kulttuurialan johtamiseen painottuvan koulutuksen saanut Sanni Pöntinen on kokenut julkisen sektorin ja kulttuuripalveluiden kehittäjä ja moniosaaja. Tällä hetkellä hän toimii Tampereen kaupungilla strategia- ja kehittämisyksikössä kehittäen tulevaisuuden kuntaa projektissa Tampere 2020-luvulla. Aiemmin hän on työskennellyt mm. johtavana museolehtorina ja kehittänyt kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja kehittämispäällikkönä.

Koulutus avasi kysymysten merkityksen

CBC-koulutus on antanut Sanni Pöntiselle niitä pohtimisen ja vuorovaikutuksen työkaluja, joita hän oli kaivannut. ”Hienoimpia olivat ne hetket, jolloin kouluttajat avasivat omaa tekemistään coacheina ja kokemuksiaan ihmisen käyttämisestä.”
 
Pöntinen kokee, että koulutus käynnisti hänessä isomman ihmisenä kasvamisen prosessin. ”Coaching on niin persoonalla ja elämänkokemuksella sävytetty menetelmä, että väkisinkin tulee miettineeksi uudella tavalla, millainen olen ihmisenä. Kaikki tapahtunut itsetutkiskelu on vaikuttanut minuun niin yksityiselämässä kuin työssäkin.”

Vaikutukset näkyvät ulospäin etenkin kommunikoinnissa. ”Olen ymmärtänyt kysymysten voiman. Esimerkiksi johdon kanssa keskusteluissa etenen nykyään mieluiten kysymyksillä”, Sanni kertoo. Kysyminen on tilan antamista toiselle hänen ajatustyössään. 

”Kun coachaan kollegoitani, huomaan kuinka tärkeää on pysähtyä ihmisen äärelle ja kysyä se ensimmäinen kysymys. Silloin ihminen ikään kuin herää unesta ja alkaa ajatella aktiivisemmin”, kuvailee Pöntinen. ”Kysymyksellä on voima ottaa aika ja se hetki hallintaan. Siinä hetkessä voidaan sitten käsitellä jotain asiaa, joka voi liittyä vaikka tietyn palvelun kehittämiseen tai strategian toimeenpanemiseen.”

Coaching on niin persoonalla ja elämänkokemuksella sävytetty menetelmä, että väkisinkin tulee miettineeksi uudella tavalla, millainen olen ihmisenä.

Sanni Pöntinen

Laadukas ajattelu vaatii tilaa

Sanni Pöntisen mielestä ihmiset ylipäänsä ajattelevat laadukkaasti liian vähän. Coaching on loistava väline ajattelun laajentamiseen ja uusien näkökulmien avaamiseen.

”Meillä on monenlaisia malleja vaikkapa palvelujen tuottamiseen ja strategian laatimiseen. Sen sijaan on vaikea löytää malleja ajattelun edistämiseen”, Pöntinen miettii. ”Tarvitsemme malleja siihen, miten ajattelussa päästään eteenpäin. Miten oivallukset syntyvät ja miten niiden syntymistä voi tukea? Miten annetaan mahdollisuus dialogille?”
 
Coaching-sessio luo ajan ja henkisen tilan ajatteluprosessille, jolloin syntyy ymmärrystä ja oivalluksia. Keskittyminen johonkin tavoitteeseen tai valittuun fokukseen luo turvalliset rajat ajattelutyölle. Rajaus mahdollistaa ajattelun syvenemisen. ”Mielestäni coachingin tarkoitus ei ole vaatia asiakkaalta suorituksia vaan tukea häntä siinä prosessissa, jonka hän valitsee.””
  
Pöntisen mukaan on tärkeää tiedostaa, että coaching on voimallinen menetelmä ja coachilla on vastuu toimintamalleistaan. ”Kyseessä on vaikuttava ja sensitiivinen prosessi, joka voi saada aikaan suuria muutoksia ihmisessä. Muutokset eivät ole aina pelkästään miellyttäviä”, Pöntinen miettii. ”Coachin pitää olla koko ajan tuntosarvet valppaina. Jos muutokset aiheuttavat asiakkaalle hankaluuksia, häntä ei saa jättää siinä yksin.”
 
”Ihminen on toki itse vastuussa omista tunteistaan ja prosesseistaan, mutta coachin tehtävä on tiedostaa ajattelumallien muuttuminen ja tukea siinä asiakasta”, pohtii Sanni Pöntinen. ”Itse haluaisin oppia tämän menetelmän niin hyvin, että osaan oikeasti auttaa ihmisiä.”