Coaching vuorovaikutustaitona

Coaching vuorovaikutustaitona on vaikuttava, kattava ja käytännönläheinen peruskoulutus coachaavan otteen hyödyntämiseen omassa työssä. Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat oppia vaikuttavia, tuloksekkaita toimintamalleja ihmisten, tiimien ja organisaation väliseen vuorovaikutukseen ja johtamiseen. Koulutus antaa osallistujille tarvittavat tiedot, taidot ja työvälineet coachaavan otteen omaksumiseen osaksi omaa asiantuntija-, esihenkilö- tai johtamisroolia. Se auttaa soveltamaan coaching-taitoja arjen erilaisissa johtamis- ja vuorovaikutustilanteissa.

Tiedä ensimmäisten joukossa koulutuksista, tapahtumista ja eduista.

Tilaa coaching-koulutusuutiset!

Lyhyesti – Coaching vuorovaikutustaitona

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto on n. 3 kk. Koulutus rakentuu yhdestä kokonaisesta lähipäivästä sekä kahdesta etäkoulutuspäivästä.

Osallistumismaksu

750€ + alv 24 %

Seuraava koulutus

24.10.2024–15.1.2025
Verkossa
Ilmoittaudu

Oma koulutus organisaatiollenne?

Ota yhteyttä

Coachaava vuorovaikutus rakentaa ja tukee hyvinvoivaa organisaatiokulttuuria

Työelämä, johtaminen ja työn tekemisen tavat ovat murroksessa. Etätyö, hybridityö sekä jatkuvat muutokset toimintaympäristössä edellyttävät entistä vahvempia vuorovaikutustaitoja niin yksilöiltä, tiimeiltä kuin organisaatioiltakin.

Valmentava ote sekä coachingtaidot auttavat asiantuntijoita, johtajia ja esihenkilöitä nykypäivän toimintaympäristössä. Coachaus tarjoaa heille valmiuksia ja työkaluja ihmisläheiseen johtamiseen sekä asiakastyöhön, joka on tavoitteellista, kannustavaa, vahvuuksille perustuvaa ja vastuullisuutta korostavaa.

Miksi coachaava vuorovaikutus toimii?

Nykypäivän muuttuvassa toimintaympäristössä valmentava ja ihmistä arvostava johtamis- ja vuorovaikutustyyli alkavat olla välttämättömyys.
Coaching on muotoutumassa vakiintuneeksi henkilöstön hyvinvointia ja suoritusta parantavaksi kehittämismenetelmäksi. Sen avulla organisaatioon luodaan yksilön arvoa kunnioittava kulttuuri, joka samalla tähtää itsensä johtamisen ja vastuunkantokyvyn lisääntymiseen.
Valmentavan työkulttuurin rakentamiseen tarvitaan jokaista ja coachaavan vuorovaikutuksen perusteiden hallinnasta on hyötyä ihan jokaiselle. Olipa kyseessä sitten johtaminen, tiimityö tai työ asiakasrajapinnassa.

Koulutuksen rakenne ja sisältö

Avoin ohjelma sisältää:

– Vaikuttavan oppimisprosessin, valmennusta ja ohjausta lähipäivissä
– Monipuolisen valmennusmateriaalin
– Käytännön harjoittelua sekä ryhmä- ja yksilötöitä koulutuspäivien aikana ja ohjattua harjoittelua päivien välillä
– Henkilökohtaisen suunnitelman coachingin käytöstä omassa toimintaympäristössä

Ohjelma tarjoaa vankan paketin ymmärrystä, taitoja ja työvälineitä muun muassa seuraaviin teemoihin liittyen:

– Muuttuva toimintaympäristö ja sen haasteet
– Coachaava vuorovaikutus ja sen perusteet
– Mitä on coaching ja mihin tilanteisiin se sopii
– Coachingasenne oman työn kulmakivenä
– Coachaavat keskustelut käytännössä

Koulutuksen aikataulu, laajuus ja kesto

Coaching vuorovaikutustaitona -koulutukseen voi osallistua sekä avoimessa koulutusohjelmassa että organisaatiolle erikseen suunnitelluissa valmennuksissa. Avoin koulutusohjelma on neljän päivän mittainen, sisältäen kaksi lähiopetuspäivää ja kaksi etäpäivää. Koulutuspäivien aikana saat innostavaa tietoa coachingista ja pääset harjoittelemaan coaching-taitoja käytännössä.

Organisaatioiden sisäiset valmennusohjelmat suunnitellaan aina tilaajan tarpeisiin ja tavoitteisiin sopivaksi. Toteutamme coaching-taitovalmennuksia esihenkilöille aina puolen päivän mittaisesta inspiraatiovalmennuksesta pidempiin valmennuksiin.

Kenelle koulutus sopii?

Coaching vuorovaikutustaitona -ohjelma sopii kaikille, jotka haluavat oppia coachaavaan vuorovaikutukseen perustuvia, tuloksekkaita toimintamalleja itsensä, ihmisten, tiimien ja organisaation johtamiseen. Koulutus antaa osallistujille tarvittavat tiedot, taidot ja työvälineet coachaavan otteen omaksumiseen osaksi omaa työroolia. Se auttaa soveltamaan coaching-taitoja arjen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Tilaa organisaatiollesi oma koulutus!

Järjestämme koulutuksia ympäri Suomea yksilöille, yrityksille ja ryhmille

Pyydä tarjous