Jaakko Sahimaa: Business coaching johtaa pohtimaan oman työn merkityksellisyyttä

Mitä on merkityksellisyys työelämässä ja miten voimme lisätä sitä omassa työssä? Nämä kysymykset ovat olleet organisaatiopsykologi ja diplomi-insinööri Jaakko Sahimaan mielenkiinnon kohteena jo vuosien ajan. Hän on työssään konsultoinut organisaatioita aiheesta ja opastanut ihmisiä kokemaan enemmän mielekkyyttä työssään.

Vastikään Certified Business Coachiksi valmistunut Sahimaa pyrkii löytämään jatkuvasti uusia keinoja työelämän kehittämiseen.

”Coach-opintoihin minut johdatti tavoite hankkia erilaisia työkaluja, joiden avulla voin vaikuttaa paremmin työssäni. Business coaching toimii hyvin myös työn merkityksellisyyttä koskevissa kysymyksissä”, kertoo Sahimaa.

Merkityksellisyys on itsen toteuttamista arvojen ohjaamana

Sahimaa innostui merkityksellisyyden teemasta jo psykologiopintojen aikana. ”Päädyin valitsemaan merkityksellisyyden aiheeksi kandityöhöni ja sen jälkeen se oli menoa. Samasta teemasta tein myös maisteritutkintoni, psykologian gradun, kaikki mahdolliset kirjallisuuskatsaukset sekä tuotantotalouden dippatyön”, Sahimaa nauraa.

Hän oli mukana kirjoittamassa kirjaa Johda merkitystä, joka ilmestyi alkuvuodesta 2020. Lisäksi Sahimaa toimii Meaningful Work Finland ry:ssä. ”Merkityksellisyys resonoi omien arvojeni ja päämäärieni kanssa. Katson työelämää vahvasti tämän linssin kautta”, hän kertoo.

Merkityksellisyyden kokemus perustuu sekä henkilökohtaiseen tunteeseen että vallitsevan yhteisön arvomaailmaan.

”Omia ajatuksiani kiteyttää parhaiten Frank Martelan ja Anne Birgitta Pessin määritelmä merkityksellisyydestä: se on mahdollisuutta toteuttaa itseään ja sitä, että työllä on hyvää tuottavat päämäärät. Toisin sanoen työ itsessään tuntuu mielekkäältä ja samalla sillä edistetään jotain arvokasta”, kuvailee Sahimaa.

Coach-opintoihin minut johdatti tavoite hankkia erilaisia työkaluja, joiden avulla voin vaikuttaa paremmin työssäni. Business coaching toimii hyvin myös työn merkityksellisyyttä koskevissa kysymyksissä.

Jaakko Sahimaa

Merkityksellisyys on itsen toteuttamista arvojen ohjaamana

Sahimaa innostui merkityksellisyyden teemasta jo psykologiopintojen aikana. ”Päädyin valitsemaan merkityksellisyyden aiheeksi kandityöhöni ja sen jälkeen se oli menoa. Samasta teemasta tein myös maisteritutkintoni, psykologian gradun, kaikki mahdolliset kirjallisuuskatsaukset sekä tuotantotalouden dippatyön”, Sahimaa nauraa.

Hän oli mukana kirjoittamassa kirjaa Johda merkitystä, joka ilmestyi alkuvuodesta 2020. Lisäksi Sahimaa toimii Meaningful Work Finland ry:ssä. ”Merkityksellisyys resonoi omien arvojeni ja päämäärieni kanssa. Katson työelämää vahvasti tämän linssin kautta”, hän kertoo.

Merkityksellisyyden kokemus perustuu sekä henkilökohtaiseen tunteeseen että vallitsevan yhteisön arvomaailmaan.

”Omia ajatuksiani kiteyttää parhaiten Frank Martelan ja Anne Birgitta Pessin määritelmä merkityksellisyydestä: se on mahdollisuutta toteuttaa itseään ja sitä, että työllä on hyvää tuottavat päämäärät. Toisin sanoen työ itsessään tuntuu mielekkäältä ja samalla sillä edistetään jotain arvokasta”, kuvailee Sahimaa.

Mistä merkityksellisyys syntyy?

Jaakko Sahimaa muistuttaa, että merkityksellisyyden kokemusta työssä ei ole aina pidetty tärkeänä. Myöskään kaikilla ei ole yhtä paljon mahdollisuutta sen pohtimiseen. Kuitenkin kyseessä on hyvin inhimillinen perustarve: mielekkyyden kokemus on olennainen osa ihmisen halua kehittyä ja toteuttaa omaa osaamistaan.

Toisille merkityksellisyyden kokeminen työssä on tärkeämpää kuin toisille. Usein puhutaan siitä, että nuoremmille sukupolville työn merkityksellisyys voi olla korkeampi prioriteetti kuin vaikkapa palkka tai urakehitys. Sahimaan mukaan toinen erityisen merkitysjanoinen ryhmä ovat ne ihmiset, jotka ovat jo tehneet yhden työuran ja ovat nyt uudessa murroskohdassa. He pohtivat paljon sitä, mikä oikeasti tuntuu tärkeältä ja mitä haluavat työllään saada aikaiseksi.

Uracoachingissa ja business coaching -tilanteissa näitä kysymyksiä pohditaan monelta kantilta. Minkä tekeminen tuntuu mielekkäältä ja innostavalta? Mitä omalla työllä haluaa isommassa kuvassa edistää? Merkityksellisyyden kautta tavoitteet alkavat muodostua luontevasti.

”Myös ajankuva on sellainen, että arvokysymykset ja vastuullisuus nousevat enemmän esiin oman työn tulevaisuutta mietittäessä”, sanoo Sahimaa.

Hänen mukaansa merkityksellisyyttä voi lähestyä ainakin kolmesta tulokulmasta. Ensinnäkin voidaan miettiä sen lähteitä: mitkä asiat synnyttävät merkityksellisyyden kokemuksia työelämässä. Toiseksi on hyvä tarkastella itse merkityksellisyyden kokemusta ja tunnetta. Kolmanneksi on tärkeää tutkailla, mitkä seikat estävät merkityksellisyyden ilmenemistä.

Lähes kaikkiin työtehtäviin liittyy ominaispiirteitä, joihin vaikuttamalla voidaan lisätä viihtyvyyttä ja mielekkyyden kokemusta. ”Työn tuunaaminen tarkoittaa sitä, että voin omien toimivaltuuksieni sisällä itse muokata toimenkuvaani itselleni sopivaksi”, Sahimaa kertoo.

Merkityksellisyyden tunne ei synny ainoastaan työtehtävistä. Oma suhtautuminen ja tapa ajatella vaikuttaa vähintään yhtä paljon: millaista tarinaa itselleni kerron ja mihin huomio kiinnittyy. Mielekkyyden kokemus on siis myös asenteesta kiinni.

Coaching-taidot auttavat kysymään tarkemmin

Jaakko Sahimaa toimii tällä hetkellä oman yrityksensä kautta psykologina, coachina ja puhujana. Tuore Certified Business Coach -tutkinto antaa lisää välineitä ja ulottuvuuksia hänen useisiin asiantuntijarooleihinsa.

”Olin tyytyväinen CBC -koulutuksen sisältöihin ja toteutukseen. Koronakevään etäopiskelu toi oman leimansa kokonaisuuteen, silti ryhmäytyminen toimi yllättävän hyvin”, Sahimaa kiittää. ”Omissa silmissäni BCI näyttäytyi uskottavimpana coach-kouluttajana erityisesti työelämän tarpeita ajatellen.”

Psykologina kysymiseen ja läsnäoloon liittyvät teemat ovat Sahimaalle jo tuttuja, hän koki kuitenkin saaneensa coach-ohjelmasta paljon uutta ja omaa ajattelua haastavaa.

”Koulutuksen aikana ymmärsin vielä selkeämmin sen, että pelkkä kysymysten asettaminen on usein tehokkaampi tapa toimia kuin vastausten antaminen asiantuntijapositiosta.”

Jaakko Sahimaalle on tärkeää vaikuttaa usealla areenalla. Hän ammentaa akateemisesta tutkimuksesta, toimii organisaatioiden kehittämisen ja coachauksen parissa sekä vaikuttaa julkisesti kirjojen ja median kautta.

”Mielestäni coaching-taitoja tarvitaan laaja-alaisesti eri rooleissa ja kaikilla aloilla. Jokainen voi oppia itsensä ja muiden syvempää ymmärtämistä kysymisen ja kuuntelun kautta.”

Teksti: Mirkka Niskanen