Bisneksenä Coaching: Certified Business Coach ® -koulutus tukena coaching-yrittäjän polulla

Kirjoittaja: Coaching-yrittäjä ja BCI-alumni Jussi Tolvanen

Moni coaching-yrittäjäksi aikova tai haluava miettii miten päästä alkuun. Milloin olisi oikea aika hypätä yrittäjäksi? Palkkatyön, työttömyysturvan tai muun taloudellisesti varmemmalta tai riskittömämmältä tuntuvamman tilanteen vaihtaminen nollatuloihin ei välttämättä tunnu houkuttelevalta, vaikka yrittäjäksi miten mielisi. Minulla ei ole antaa takuuvarmoja neuvoja, jolla siirtymä onnistuisi, mutta voin jakaa oman tähänastisen kokemukseni. Oma riskin- tai epävarmuudensietokyky saattaa auttaa määrittelemään sitä minkälaisilla ehdoilla on valmis hyppäämään ja minkälaisiin olosuhteisiin.

Ajatus yrittäjyydestä syntyy

Minulle ajatus yrittäjyydestä heräsi toimiessani vielä in-house coachina ja esihenkilönä silloisessa päivätyössäni. Minulla ei vielä ollut muodollista coachinpätevyyttä, mutta se mitä tuolloin tiesin ja ymmärsin coachingista, oli jo sytyttänyt jotain sisälläni. Olin tehnyt jo useamman vuoden lapsemme syntymän jälkeen 80%:sta työaikaa palkkatyössä. Hyödynsin osittaista hoitovapaata ollakseni enemmän saatavilla kotona. Kun ajatus yrittäjyydestä syntyi, pystyin aloittamaan sivutoimisen yrittämisen silloisen työnantajani luvalla päivätöiden ohella. Sivutoimisuus oli sen verran pienimuotoista, että sitä pystyi tekemään ilman vaikutuksia koti- tai työelämään. Silloiseen 30 tunnin työviikkooni tuli vain muutama tunti töitä lisää silloin tällöin.

Ensimmäinen asiakas ja coachingopintojen käynnistyminen

Ensimmäinen, ja mielestäni kaiken alulle pannut tapahtuma oli ensimmäisen asiakkaan saaminen. Perustin toiminimen maaliskuussa 2022 ja toukokuussa aloitimme ensimmäisen asiakkaani kanssa yhteistyön. Samaan aikaan aloitin Certified Business Coach ® -opinnot BCI:llä. Koska en ollut vielä muodollisesti pätevä sovimme asiakkaan kanssa, että koulutuksen suorittamiseen ja pätevöitymiseen asti olen koeajalla ja coaching toteutetaan pro bono. Tapasimme kuitenkin säännöllisesti oikeiden asioiden äärellä, joten hyöty oli molemminpuolista. Sain jatkuvasti kokemusta ja harjoitustunteja sertifiointia ajatellen, ja asiakas koki hyötyvänsä coachingista suhteessa omiin aiheisiinsa ja tavoitteisiinsa. Kesän ja syksyn mittaan hain ja sain onnekseni lisää harjoitusasiakkaita, jotta sertifiointi mahdollistui. Päivätyötäni ei voitu laskea mukaan virallisiin coaching-tunteihin, koska useimmiten olin esihenkilösuhteessa coachattavaan ja coachingissa asetelman pitää olla neutraali. Silloisessa in-house roolissani kyse oli enemmän valmentavasta johtamisesta ja coaching-työkalujen hyödyntämisestä.

Koulutuksesta tukea coachinguralle

Se mitä koulutuksesta lähdin hakemaan, ja se mitä siitä sain, osuivat mielestäni hyvin yksiin. Halusin varmistaa, että coachina toimin eettisesti ja ammattimaisesti. Kysymykset, joihin halusin vastauksen, olivat: Miten hyvin ymmärrän mistä coachingissa on kyse? Miten hyvin pystyn toteuttamaan tätä
ymmärrystä käytännössä? Missä olen jo hyvä, mitä osaan? Missä minun pitää kehittyä päästäkseni haluamalleni ymmärryksen ja toiminnan tasolle? Sivutoimeni oli kuitenkin vielä ilmaista harjoittelua, sillä halusin varmistaa, että jos aikoisin joskus pyytää joltakin tästä rahaa olisi toimintani oltava eettistä ja ammattimaista coachingia. Minun pitäisi pystyä kutsumaan sitä mitä teen coachingiksi. Sen toteutumiseksi minun piti itse ymmärtää mitä se tarkalleen tarkoittaa ja miten sitä käytännössä
tehdään.

Miten hyvin ymmärrän mistä coachingissa on kyse? Miten hyvin pystyn toteuttamaan tätä ymmärrystä käytännössä? Missä olen jo hyvä, mitä osaan? Missä minun pitää kehittyä päästäkseni haluamalleni ymmärryksen ja toiminnan tasolle?

Opinnot BCI:llä etenivät mielestäni hyvin selkeästi ja antoivat jatkuvasti ajatuksia, työkaluja ja ideoita omaan coaching-työhöni sekä päivätyössä, että omien asiakkaiden kanssa. Sain paljon työkaluja ja ymmärrystä ja koin nopeasti, että coachingin kautta löysin yhteyden myös omiin voimavaroihini. Olin löytänyt jotain, missä voisin hyödyntää omia vahvuuksiani, taitojani ja aiempaa kokemustani.

Minulla oli jo kokemusta ja kosketuspintaa coachingiin, mutta koulutus todella avasi silmäni ja laajensi ajatteluani. Ammattimaisten ja omina persooninaan sopivasti heittäytyvien kouluttajien lisäksi moninainen opintoryhmä vahvisti oppimisen kokemusta ja kokonaisuuden vaikuttavuutta. Olin varmasti myös itse sopivassa mielentilassa ja avoin uudelle, koska koulutuksen päättyminen oli suorastaan liikuttava kokemus.

Milloin olen valmis?

Valmistuttuani asiakkaani halusi jatkaa ja teimme sopimuksen. Tämäkin puoli oli käyty koulutuksessa läpi: miten tehdään coaching-palveluista sopimus ja mitä siinä tulee ottaa huomioon ja käydä asiakkaan kanssa läpi. Hieman myöhemmin syksyllä 2022 silmiini osui mahdollisuus kasvattaa sivutointani ja tehdä enemmän neutraalia, eli puhdasta coachingia. Hain ja pääsin Auntielle coachiksi yhteistyösopimuksella. Pidin asiakasmäärän kuitenkin pienenä, koska tavoitteeni oli saada kokemusta ja mitata omaa osaamistani. Samalla sotkematta arkea päivätöissä tai kotona, ja tekemättä liikaa töitä. Auntiella pystyn määrittämään kuinka monta asiakasta voin ottaa vastaan samaan aikaan. Aloitin kahdella, koska se tuntui sopivan silloiseen tilanteeseeni. Coachingissa tavataan keskimäärin kerran kuussa, joten kaikki palaset sopivat arjessa vielä edelleen hyvin yhteen.

Kesällä 2022 olin aloittanut myös coachingin itselleni. Eräs vanha kokeneempi kollega coachasi minua aiheesta ”Missä minä olen coachina?”. Tavoite oli edelleen mitata omaa osaamistani ja löytää voimavaroja, vahvuuksia ja kehityskohteita. Coachingin edetessä ymmärsin, että voin alkaa kutsua itseni coachiksi ja voisin ehkä vuoden tai parin päästä harkita jopa yrittäjäksi hyppäämistä – jos tietyt ehdot täyttyvät. Suunnitelma alkoi siis muotoutua. Jos työnantajalleni sopisi, voisin pyytää työajan lyhentämistä, eli vähentää päivätöihin menevää tuntimäärää ja lisätä coachingin osuutta. Tämä voisi olla hyvä vaihtoehto kasvattaa omaa liiketoimintaa ja tehdä sitten hyppy, kun näkymät ovat riittävän hyvät.

Aika hypätä

Loppuvuonna 2022 työnantaja kuitenkin ilmoitti alkavista muutosneuvotteluista. Niiden lopputuloksena työsuhteeni päättyi sopimuksella, eli sain ”paketin”. Erilaisten tapahtumien ja tunteiden läpikäymisen jälkeen huomasin pystyväni siirtymään hyvin nopeasti eteenpäin ja aika nopeasti tein päätöksen lähteä kokeilemaan yrittäjyyttä tässä ja nyt. Jälleen coachingin avulla. Sain hankalassa tilanteessa coachingia kollegalta, ja muistan hyvin elävästi, kuinka erään keskustelun aikana tunsin, että taakka lähti kuvainnollisesti harteiltani, ja päätin lähteä eteenpäin. Olin jo aloittanut valmistelut, ja nyt suunnitelmat vain pitäisi laittaa toteutukseen hieman nopeammalla tahdilla. Aloitin päätoimisena yrittäjänä helmikuussa 2023.

Missä olen nyt

Vuoden 2023 aikana olen osallistunut säännöllisesti BCI:n alumneille järjestettäviin coaching labeihin. Maksuttomat tapahtumat toimivat jatkuvan oppimisen, verkostoitumisen ja vertaiskeskustelujen alustana. Tapaan muutamien alumnien, kollegojen ja oman coachini kanssa säännöllisesti ja keskustelemme coachingista, yrittäjyydestä ja elämästäkin. Keskustelut toimivat ikään kuin yksinyrittäjältä puuttuvan organisaation korvikkeena tarjoten aikaa ja tilaa reflektoinnille, muiden ajatusten ja kokemusten kuuntelulle, vertaistuelle sekä nykyisen ja tulevan toiminnan suunnittelulle. Koen, että ne pitävät minut oikeilla raiteilla ja tasapainossa.
Näiden keskustelujen kautta olen myös huomannut, että panostukseni coachingiin ja osaamiseni sekä coachingista saamani liikevaihto ovat kasvaneet hyvin järjestelmällisesti ja tasaisesti sen jälkeen, kun tein päätöksen lähteä opiskelemaan CBC-ohjelmaan.

Syyskuussa 2023 aloitin Mentor-coachingin BCI:llä kehittääkseni näitä edelleen.