Teemu Turkia: Tulevaisuuden HR:ssä korostuu kuuntelun ja kohtaamisen taito

GE:n Renewable Energy -liiketoimintojen HR:ssä työskentelevä Teemu Turkia osallistui keväällä 2019 BCI Business Coaching Instituten Certified Business Coach® -koulutusohjelmaan. Hänelle koulutus oli syvällinen ja henkilökohtainen muutosmatka, joka samalla vahvisti hänen vuorovaikutus- ja ammattitaitoaan HR-asiantuntijana.

Kuka minä olen ja mitä minä haluan?

Teemu Turkia lähti coaching-koulutukseen tilanteessa, jossa hänen aiempi roolinsa oli päättymässä ja globaali organisaatio kävi läpi laajaa muutosprosessia. ”Minulle tuli ajankohtaiseksi pysähtyä ja pohtia, mitä haluan ja teen jatkossa. Näkemys valmentamisen taidon tärkeydestä henkilöstötyössä sekä omat kokemukset henkilöstön kehittämisestä saivat minut valitsemaan coach-tyyppisen valmennuksen. Lähiopetuspäivissä ja hyvän ryhmän kanssa läpikäydyt harjoitukset ja coachingin ydinasiat tukivat juuri oikealla tavalla henkilökohtaista uratarvettani”.

”Jokainen valmennuspäivä oli toteutettu niin opetuksen, harjoitusten kuin oppimiskokemuksen kannalta laadukkaasti. Vertaisoppiminen oli myös upea kokemus, varsinkin kun meillä oli mahtava ryhmä, jossa oli turvallinen ja kannustava ilmapiiri. Opit ja taidot eivät jalostuneet käytäntöön vielä koulutuksen alkuvaiheessa, vaan vasta ajan myötä palaset yhdistyivät toisiinsa. Valmennusohjelma oli kohdallani ikään kuin coaching-prosessi, jossa kehittyminen ja oivallukset nivoutuvat yhteen”, Turkia miettii.

HR-tehtävissä korostuu yhä enemmän kyvykkyys johtaa muutosta sekä kirkastaa ja sanoittaa asioita henkilöstölle niin, että heidän tehtävänsä ja työnsä helpottuvat kompleksisessa, muuttuvassa maailmassa. HR-ammattilaiset toimivat tällöin myös pallotteluseinänä toimintakulttuurin muutoksille.

Teemu Turkia

Mikä oli koulutuksen anti sinulle HR-ammattilaisena?

”Coaching-koulutus on muuttanut selkeästi omaa tapaani ajatella ja terävöittänyt vuorovaikuttamisen taitojani. Olen aina ollut hyvä kuuntelija ja ammattirooleissanikin empaattinen ja ihmisläheinen. Kuunteleminen on tietysti coachingin ydintaitoja. Coachaavan ajattelutavan myötä olen nykyisin levollisempi ja läsnäolevampi kohtaamisissa ihmisten kanssa.”

”Koulutus muokkasi ehdottomasti omaa ajattelutapaani, antoi valtavan hyvän skillsetin sekä sytytti minussa palon oppia jatkuvasti lisää coachingista sekä ihmisten ja organisaatioiden kehittämisestä. Osaan laittaa asioita sujuvammin tärkeysjärjestykseen ja tarkastella tilanteita objektiivisemmin eri näkökulmista. Myös taipumukseni itsekriittiseen ajatteluun on saanut myönteisemmän sävyn.’’

Turkian mukaan coaching-koulutus avartaa ymmärrystä ihmisten ajattelulle ominaisista sokeista pisteistä ja itseen liittyvistä uskomuksista. Coaching on hänelle tehokas ja positiivisuuteen tukeutuva tapa kumota haitallisia uskomuksia sekä vahvistaa itsetuntemusta, voimaantua ja valjastaa oma potentiaali paremmin käyttöön. Tämän kaiken sisäistämisen hän näkee keskeisenä edellytyksenä HR-rooleissa toimimiselle.

Miten työelämän muutos näkyy HR:ssä?

”Nyt kohistaan paljon työelämän murroksesta, jonka myötä myös HR:n roolit ovat muuttumassa. Esimerkkinä tästä meillä GE:llä ollaan ottamassa käyttöön pilvipohjainen HR-järjestelmä, joka kasvattaa esimiestyön taitovaatimuksia ja ohjaa esimiehille perinteisiä HR:n töitä. Myös johtamisessa ja esimiestyössä korostuu valmentava ote sekä kyky kehittää tiimin ja yksilön potentiaalia, jolloin HR:n roolina on toimia coachaavasti esimiesten kumppanina. HR-järjestelmät ja digitaalinen kehitys mahdollistavat esimiehille ja henkilöstölle self-service-ratkaisut, jotka vapauttavat aikaa HR:n perinteisistä hallinnollisista rutiineista.”

”HR-tehtävissä korostuu yhä enemmän kyvykkyys johtaa muutosta sekä kirkastaa ja sanoittaa asioita henkilöstölle niin, että heidän tehtävänsä ja työnsä helpottuvat kompleksisessa, muuttuvassa maailmassa. HR-ammattilaiset toimivat tällöin myös pallotteluseinänä toimintakulttuurin muutoksille”, sanoo Turkia.

Miten HR:ssä voi hyödyntää coaching-osaamista?

”Työelämässä korostuvat entisestään ihmisten valmiudet muutoksenhallintaan – kyky uudistua ja sopeutua muutoksiin sekä taito reflektoida kokemuksista ja kehittää osaamistaan. Jokaisella työntekijällä on itseohjautuvampi, itsenäisempi rooli tehdä päätöksiä ja vaikuttaa asioihin. Sen tukemiseen coaching on kerrassaan loistava malli. Valmentava johtaminen ei ole ajatuksena uusi, mutta sen merkitys korostuu entisestään.”

”Työelämän murroksessa vaaditaan automaation, tekoälyn ja digitaalisten ratkaisujen rinnalle enemmän aitoa ihmisten kohtaamista ja metataitoja. Tekniikka mahdollistaa tiedon saatavuuden, mutta jatkossa HR-ammattilaisten tärkein ominaisuus on kyky kohdata ihmisiä sekä toimia coacheina, muutoksen hallittuina mahdollistajina, läpiviejinä ja sanansaattajina. Ihmisten kokonaisvaltainen auttaminen, valmentaminen ja ohjaaminen sekä coaching-ajattelulle ominainen tapa ajatella Growth Mindsetin eli kasvun asenteen kautta ovat HR:n roolissa keskiössä”, Turkia kiteyttää.

Turkian mukaan kulttuurin ja toimintatapojen johtamista pitäisi pitää yrityksissä jopa tietynlaisena KPI:nä, josta on myös kilpailuetua parhaiden työntekijöiden rekrytoinnissa. ‘Keskimäärin organisaatioissa tulisi jakaa paljon enemmän arvostavaa palautetta sekä ylläpitää keskustelua yrityksen ajattelu- ja toimintakulttuurin tilasta.”

”Jos coachaava HR pystyy innostamaan linjaesimiehiä ja johtoa mukaan yhteiseen tekemiseen, innostus tarttuu kaikkiin ja uudenlainen kulttuuri lähtee rakentumaan. HR-ammattilaisille on tärkeää uskoa ihmisten potentiaaliin, tuoda ja oivalluttaa uusia näkökulmia sekä tarkastella asioita laajasta perspektiivistä vahvojen kysymysten kautta ilman lukittuja ennakko-oletuksia. Nämä ovat coaching-mindsetilla toimivalle HR:lle oleellisia vahvuuksia, tavoitekeskeisen ajattelun taidon kehittymisen ohella”, Turkia pohtii.

Miksi suosittelisit coaching-koulutusta HR-ammattilaisille?

”Coaching-koulutus on tärkeä tutkimusmatka itseen, josta tulee valtavasti ammennettavaa HR-työhön ja joka vahvistaa kyvykkyyttä ymmärtää, kohdata ja toimia ihmisten kanssa. Myös HR:lle on tärkeää ja kehittävää pysähtyä tutkimaan itseään. Koulutus antaa erittäin hyödyllisiä ja toimivia valmiuksia, työkaluja ja taitoja, joista on hyötyä HR-ammatissa ja omassa elämässä. Oma läpikäyty muutosmatka ja ajattelun avartuminen ovat hyvä lähtökohta toisen muutoksessa läsnäolemiselle”, Turkia päättää.

Teksti: Katja Nurminen