Jaana Väänänen: Coachaava johtaja auttaa ihmisiä kehittymään ja tuntemaan vahvuutensa

”Minulle Master-ohjelma on ollut se polku, joka mahdollistaa kasvun kohti ammattilaisuutta ja antaa todennuksen osaamisestani”, kertoo sisäistä coachausta tekevä ja Certified Business Coach Master -ohjelmassa opiskeleva Jaana Väänänen.

Osaamisen kehittämisen tiimin lähijohtaja Jaana Väänänen on jo pitkään käyttänyt coachaavaa työotetta työssään. Pari vuosikymmentä OP-ryhmässä toiminut Väänänen johtaa ja coachaa työssään esimiehiä ja asiantuntijoita. ”Intohimoni on coachaavan lähijohtamisen kautta auttaa ihmisiä kehittymään ja saamaan vahvuutensa käyttöön. Olen saanut seurata huikeita kasvutarinoita.”

Monien kiireisten työvuosien jälkeen Väänäselle tarjoutui viime syksynä vihdoin tilaisuus opiskeluun työn ohella. ”Keskustelin esimieheni kanssa vahvuuksistani ja niiden kehittämisestä. Sitä kautta törmäsin BCI:n koulutuksiin”, kertoo Väänänen. Hän aloitti Certified Business Coach -ohjelman ja sukelsi heti täysillä coaching-maailmaan.

”CBC-koulutukseen ilmoittautuminen oli yksi aikuiselämäni parhaita päätöksiä. Se kasvumatka mikä ohjelmassa tapahtui, oli ihan valtava.” Coachiksi kouluttautuminen pisti tarkastelemaan omaa osaamista uudella tavalla. Väänäsen mukaan palautteella on ratkaiseva merkitys omalle kehittymiselle.

”CBC-ohjelmassa saatu palaute oli konkreettista. Ei sanottu vain, että olet hyvä, vaan että millä tavalla olet hyvä. Miten oma tekeminen näyttäytyy? Oman osaamisen sanoittaminen alkoi ruokkia itseluottamusta”, sanoo Jaana Väänänen.

Master-ohjelma on näyttö osaamisesta

CBC-ohjelman lopulla Jaana Väänänen teki ratkaisun jatkaa suoraan Certified Business Coach Master -jatkokoulutukseen. ”Puntaroin, että jos aion tosissani tehdä coachausta, haluan saada varmuutta tekemiseen ja näyttöä osaamisestani. Haluan todentaa, että olen ammattilainen”, Väänänen perustelee.

Väänäselle Master-ohjelmaan siirtyminen suoraan tuntui luontevalta, koska hänen työotteensa on jo pitkään ollut coachaava. Hän oli myös tehnyt perusohjelman aikana runsaasti vaadittua enemmän asiakasharjoittelua. ”Minulle Master-ohjelma on se polku, joka mahdollistaa kasvun kohti ammattilaisuutta ja antaa todennuksen osaamisestani.”

Jaana Väänänen kokee, että CBCM on syventänyt omaa kasvumatkaa ja lisännyt ymmärrystä siitä, millainen coach hän haluaa olla. ”Omaan tapaan tehdä coachingia on avautunut uusia näkymiä. Huomaan, että itseäni kiinnostaa coachata erityisesti asiakkaan sisäistä maailmaa.”

Puntaroin, että jos aion tosissani tehdä coachausta, haluan saada varmuutta tekemiseen ja näyttöä osaamisestani. Haluan todentaa, että olen ammattilainen.

Jaana Väänänen

Luottamusta ja läsnäoloa

CBC Master -ohjelman tarkoituksena on kehittää ja laajentaa osallistujien coaching-osaamista ja itseluottamusta coachina. Jaana Väänäsen mukaan ohjelmassa luottamus omaan osaamiseen kasvaa selvästi. Koulutuksessa harjoitellaan luottamaan prosessiin ja omaan intuitioon. Tarvittaessa valmiista malleista voi päästää irti, kun oma tapa coachata vahvistuu.

Koulutusryhmä tuo tärkeän verkoston ja tuen oppimiselle. ”Olen saanut valtavasti oppia ja apua ryhmältäni. Coaching labit, ryhmätyöt ja mentor coaching ovat tarjonneet turvallisen alustan harjoittelulle ja itsereflektiolle. Olemme saaneet ammentaa toistemme erilaisista taustoista. Se on auttanut myös oman tekemisen peilaamisessa”, kertoo Jaana.

Väänäselle keskeiseksi on muodostunut läsnäolon merkitys. ”Vaikka olisi pakillinen hyviä kysymyksiä, mutta et ole aidosti läsnä, niin kysymykset ovat turhia. Yhteys lähtee kuuntelusta. Vain läsnäolon kautta voi asiakasta johdattaa syvemmälle”, miettii Väänänen. Häntä itseään auttaa läsänolevaan olotilaan myös mindfulness-harjoitukset, joita hän toisinaan tekee myös coachattavien kanssa.

Ohjelmassa käsitellään aikuisiän oppimista ja kehityspsykologiaa, mikä lisää ymmärrystä asiakkaan tilanteesta. ”Psykologinen viitekehys auttaa hahmottamaan asiakkaan elämänkaarta ja sitä, mistä käsin he maailmaa tarkastelevat. Myös ohjelman eri vetäjiltä ja asiantuntijoilta oppii erilaisia näkemyksiä ja ajattelutapoja.”

Ihmiset tarvitsevat aikaa miettiä työtään

OP:n Competence leadina ja sisäisenä coachina Jaana Väänänen on huomannut, kuinka paljon coachaavalla kohtaamisella voi saada aikaan omissa tiimeissä. Hän johtaa työkseen nykyään asiantuntijatiimiä ja coachaa lähijohtajia ja asiantuntijoita.

”Läsnäolo ja kuulluksi tuleminen on todella tarpeellista tiimieni ihmisille. Asiat myös tapahtuvat tehokkaammin, kun varaamme kahdenkeskistä sparrausaikaa”, kertoo Väänänen. ”Sparrauksissa olemme tasavertaisia keskustelijoita ja ihmisellä on tilaa kertoa mieltä painavista asioista. Käytän coachaavia kysymyksiä ja haastan alaisiani itse miettimään ratkaisuja. Toki välillä annan myös vastauksia.”

Väänäsen mukaan nykyisessä työelämässä päivät ovat liian täynnä palavereita ja hoidettavia asioita. Ei ole aikaa itselle ja oman työn miettimiselle. ”On valtavan tärkeää, että saat luvan kanssa pysähtyä ajattelemaan ja puhumaan.”

”Koen, että meillä kaikilla pitäisi olla mahdollisuus miettiä omia vahvuuksia ja uraa, ei ainoastaan esimiehillä vaan myös toimihenkilöillä. Coach on kuin pallotteluseinä”, miettii Väänänen. ”On myös tosi tärkeää luoda psykologisen turvallisuuden tunne keskusteluihin. Silloin voi puhua coachin kanssa avoimesti, ilman pelkoa leimaantumisesta.”

Jaana Väänäselle coachaus on merkityksellinen tehtävä. ”On palkitsevaa nähdä, mitä asiakkaissa lähtee tapahtumaan. Tuntuu mahtavalta, kun voi auttaa toista kehittymään ihmisenä ja ammattilaisena. Voi antaa toiselle lahjan.”

Teksti: Mirkka Niskanen
Kuva: Tom Järvi