Sanna Eulenberger: Tulevaisuuden työelämässä coaching kuuluu kaikille

”Tulevaisuudessa tietotyö tulee keskittymään yhä enemmän verkostomaisesti toimiviin tiimeihin, joissa monimutkaisia asioita ratkaistaan yhdessä. Keskeistä on aidon arvon tuottaminen asiakkaalle”, uskoo liike-elämän moniosaaja ja Service Design Manager Sanna Eulenberger.

Työelämän muutoksen tutkiminen on innostanut Eulenbergeriä jo toistakymmentä vuotta. ”Ei voi tehdä strategista liiketoiminnan ja palveluiden kehittämistä, jos ei ymmärrä mihin maailma on menossa.”

Tietotyö tulee kehittymään yhä enemmän yhteisohjautuvaan suuntaan, jossa kukin on vuorollaan vetovuorossa, pohtii Sanna Eulenberger. Hänen mukaansa jatkossa on harvinaista toimia kokonaan yksin. Työn kokonaisuus muodostuu verkostoista ja tiimeistä projektien ympärillä.

Tässä maailmassa coachingilla on merkittävä rooli. Eulenberger suoritti vuonna 2018 BCI:n Certified Business Coach -tutkinnon ja heti seuraavana vuonna Certified Business Coach Master -ohjelman.

”Coachingin avulla ihminen saa tukea muutokseen ja kehittymiseen”, Eulenberger sanoo. ”Minua kiinnostaa yksittäisten valmennettavien lisäksi se systeemi, joka on valmennettavan ympärillä, koska kukaan ei tee työtä vakuumissa. Tuloksia ei saada aikaan, jos ei huomioida kokonaisuutta.”

Joka päivä uuden oppimista

Sanna Eulenbergerin oma valmentajapolku on pitkä, sillä ohjaaminen, sparraaminen, kouluttaminen ja opettajuus ovat olleet mukana kuvioissa jo 1980-luvulta alkaen. Eulenberger on toiminut mm. assistenttina, rekrytointitehtävissä, aikuisopetuksessa, markkinointi- ja viestintäpuolella sekä liiketoiminnan kehittämisessä.

Eulenbergerin opintopolku on vähintään yhtä värikäs ja hän sanookin olevansa elinikäisen oppimisen malliesimerkki. Helsingin Sihteeriopiston jälkeen hän on opiskellut esim. liiketaloutta, sosiaalipsykologiaa, kasvatustieteitä, ammatillista pedagogiikkaa, palvelumuotoilua, ennakointitaitoja ja business coachingia.

”Päivä ilman oppimista on hukkaan heitetty. Olen hirvittävän utelias ja haluan ymmärtää ihmisiä ympärilläni sekä ilmiöiden syy- ja seuraussuhteita”, kertoo Eulenberger.

Kaikki opinnot ovat tukeneet Eulenbergerin ”kolmen kärjen strategiaa”. Yksi kärki liittyy valmentamiseen ja ohjaamiseen, toinen liiketoiminnan kehittämiseen ja työelämän muutosten ennakointiin. Kolmas fokus on muutosagenttina toimiminen, mikä edellyttää ihmisen käyttäytymisen ymmärtämistä.

”Vahva uteliaisuus työntää minua eteenpäin. Toivon, että kaikesta oppimastani syntyy joskus viisautta.”

Coachingin avulla ihminen saa tukea muutokseen ja kehittymiseen.

Sanna Eulenberger

Kaikki tarvitsevat valmennusta työssä

Tällä hetkellä Sanna Eulenberger työskentelee Accountorilla strategisessa palvelujen kehittämisessä ja tekee myös inhouse coachingia. ”Kehitän palveluita ja samalla autan niiden käytäntöön viemisessä coachingin avulla. Työni on palvelujen kehittämisen ohella muutosjohtamista ja uudenlaisen toimintamallin rakentamista.”

Suomalainen Accountor toimii seitsemässä maassa ja henkilöstöä yrityksellä on yhteensä noin 2 350. Eulenbergerin tehtävä on kehittää Accountorin taloushallinnon palveluita kaikissa maissa. Tällä hetkellä työn alla on isoon strategiseen hankkeeseen liittyvät palvelut.

”Kehittäminen palvelumuotoilun keinoin on käyttäjälähtöistä. Kaikki, jotka palvelua käyttävät, ovat mukana kehittämisessä. Tärkeä vaihe uudistusten onnistumisessa on auttaa ihmisiä toimimaan uudella tavalla ja oppimaan pois vanhoista malleista. Siksi coaching on olennainen jatkumo palvelumuotoilussa.”

Sanna Eulenbergeriä kiinnostaa nykyisessä työelämän murroksessa erityisesti ns. tavallisen työntekijän coachaaminen.

”Jokainen tarvitsee oppimiseen, vuorovaikutukseen ja luovaan ongelmanratkaisuun liittyviä taitoja toisella tavalla kuin ennen. Siksi eräänlainen työn personal trainer kuuluu kaikille eikä vain johdolle tai esimiehille. Saadaan paljon laajemmin organisaation kaikki voimavarat käyttöön, kun katsotaan koko jengiä.”

CBC Master -ohjelma kasvattaa siivet

Certified Business Coach Master -kokonaisuuden suorittaminen BCI:ssa oli Eulenbergerille luonteva valinta, koska valmentaminen liittyy hänellä vahvasti bisnekseen. ”Olin älyttömän tyytyväinen koulutuksiin, ohjaajat olivat loistavia. Molempien opintoryhmien kesken pidetään edelleen yhteyttä.”

Master-ohjelmassa oppimisen painopiste siirtyy kehittymiseen coachina ja oman persoonan hyödyntämiseen. ”CBC-koulutus antaa juuret coachaukseen ja Master-ohjelma antaa siivet. Oma persoona työvälineenä merkitsee syventymistä siihen, kuka on ja miten itseä voi käyttää toisen ihmisen voimavarojen vapauttamisessa.”

Sanna Eulenbergerille tärkeintä Master-koulutuksessa oli pysähtyminen. ”Halusin erityisesti oppia antamaan aikaa ja kuuntelemaan. Olen aika nopea ja säpäkkä luonne. Coachattavieni palautteista olen saanut lukea, että kuulen tarkasti ja haastan ajattelemaan toisin turvallisella tavalla.”

Eulenberger on pyrkinyt systemaattisesti coachaamaan koko ajan ja harjoittamaan taitojaan.
”Koen olevani coachina ennen kaikkea ajattelun laajentaja ja myös hämmästelijä siinä rinnalla. Haluan lempeästi tuupata eteenpäin”, hän sanoo.

”Ihmiset kaipaavat tukea erityisesti uudistumiseen, eli siihen kuinka käytännössä siirrytään vanhasta uuteen. Kun ajattelua avarretaan ja nähdään oma työ toisin, on helpompi alkaa omaksua uusia taitoja myös konkreettisesti.”

Teksti: Mirkka Niskanen
Kuva: Otto Salminen