Kokemuksia ryhmä- ja tiimicoachingkoulutuksesta

Me kaikki olemme olleet osa ryhmää tai tiimiä joskus. Ja useimmilla meillä on kokemusta sekä hyvin että huonosti toimivista tiimeistä.

Ryhmä tai tiimi on parhaimmillaan paljon enemmän kuin osiensa summa. Ja pahimmillaan konfliktimoottori, joka tuhoaa hyvätkin suunnitelmat ja ihmissuhteet.

Miten tämä kaikki sitten liittyy coachingiin?

Coaching on vuorovaikutustapa ja ohjaustyyli, jonka tavoitteena on auttaa yksilöä tai ryhmää tunnistamaan omat vahvuudet ja voimavarat sekä asettamaan ja saavuttamaan tavoitteita, olivatpa ne sitten ammatillisia tai henkilökohtaisia. Se on vaikuttava ja toimiva prosessi, joka taipuu erinomaisesti niin yksilötasolle, kuin ryhmä- ja tiimitasollekin.

Omaan ajatteluun, työhön ja uraan coachingilla ja coachingkoulutuksella on ollut valtava vaikutus, ja kun sain mahdollisuuden laajentaa osaamista ryhmä- ja tiimicoachingin puolelle, BCI:n Group & Team Coaching Diploma -koulutuksen kautta, en epäröinyt hetkeäkään.

Mikä on Group & Team Coaching Diploma?

Group & Team Coaching Diploma on BCI:n jatkokoulutuskokonaisuus, joka keskittyy nimensä mukaisesti ryhmä- ja tiimicoachingiin.

Ennen koulutusta en rehellisesti sanottuna ollut ihan varma mikä näiden kahden ero on, ja mitä esimerkiksi ryhmäcoaching tarkalleen ottaen tarkoitti. Oletin että kummassakin tapauksessa coachattavana on ryhmä ihmisiä. Mutta se, millä työkaluilla tai menetelmillä, ja mistä lähtökohdista ryhmää tai tiimiä tulisi coachata, oli epäselvää.

Onneksi asia selveni jo koulutuksen orientaatiovaiheessa, jossa käytiin selkeästi läpi erot ryhmä- ja tiimicoachingin välillä; Ryhmäcoaching on yksilöcoacingia ryhmässä, mikä tarkoittaa että myös ryhmän jäsenet voivat coachata toisiaan. Ryhmäcoaching tuo oman ulottuvuuden coachingiin ja avaa näkökulmia usean osallistujan kautta. Tiimicoachingissa coachattavana on yksilön sijasta koko tiimi ja yksilöiden vahvuudet sekä voimavarat pyritään valjastamaan tiimin yhteistä tavoitetta varten coachingin avulla.

Koulutuksen orientaatio tarjosi myös lyhyen kertauksen coachingin perusteista ja työkaluista, kuten GROW -mallista, joten säästyin aikaisemman koulutukseni materiaalien etsimiseltä ja pystyin rauhassa keskittymään tulevaan koulutukseen orientoitumiseen. Kaikki orientaatiotehtävät sai tehdä rauhassa, omien aikataulujen puitteissa.

Itse koulutus jakautuu kahteen osaan: ryhmäcoaching ja tiimicoaching. Kumpikin osio koostuu kolmesta aamupäiväkoulutuksesta verkossa sekä omatoimisesta opiskelusta koulutuspäivien välissä. Lisäksi koulutukseen sisältyy ryhmässä toteutettavaa vertaiscoachingia, kirjallisuustehtävä sekä case -tehtävä oikeasta ryhmä- tai tiimicoachingtoteutuksesta.

Käytännön harjoittelua, keskustelua ja reflektiota

Aivan kuten Certified Business Coach -koulutuksessa, myös Group & Team Coaching Diploma -koulutuksessa koulutusryhmästä muodostui todella avoin, luottamuksellinen ja lämminhenkinen yhteisö, jonka tapaamista odotti joka kerta enemmän ja enemmän. Koulutuspäivät sisälsivät runsaasti keskustelua, reflektointia ja harjoittelua, ja se oli erityisen antoisaa ryhmässä jossa jokainen on aidosti kiinnostunut coachingista ja hallitsi myös coachaavan vuorovaikutuksen perusteet.

Koulutuksen parasta antia olivatkin ehdottomasti harjoitukset ja keskustelut, joissa ryhmä- ja tiimicoachingin työkaluja ja malleja pääsi soveltamaan käytännössä. Näitä harjoituksia ja keskusteluja käytiin läpi jokaisen opintokerran yhteydessä, minkä lisäksi oppiminen pohjautui vahvasti yhteiselle ja yksilötason reflektiolle. Itselleni tällainen oppimismalli sopii hyvin, sillä olen luonnostaan hyvin analyyttinen, erityisesti oman toiminnan suhteen. Lisäksi olen vahvasti sitä mieltä että todellinen oppiminen tapahtuu aina parhaiten käytännön kautta.

Työmäärältään ryhmä- ja tiimicoachingkoulutus oli kevyempi kuin Certified Business Coach -koulutus, mutta syvensi ja laajensi coachingosaamista todella paljon. Se on erinomainen jatko mille tahansa coachingin peruskoulutukselle ja hyvinkin ajankohtainen työelämässä juuri nyt. Kun työ edellyttää enenevissä määrin erilaisten asiantuntijoiden ja tiimien saumatonta ja itseohjautuvaa yhteistyötä, nousevat ryhmä- ja tiimicoachingtaidot avainasemaan. Paras väylä näiden taitojen oppimiseen on ammentaa tietoa alan kokeneilta ammattilaisilta, joilla on sekä vahva teoreettinen että käytännön osaaminen aiheesta.

Iso etu BCI:n ryhmä- ja tiimicoachingkoulutuksella on lisäksi se, että se täyttää coachingalan kansainvälisten järjestöjen, ICF:n ja EMCC:n tarkat laatuvaatimukset ja kerryttää henkilökohtaiseen sertifiointiin vaadittuja opintopisteitä.

Oma Group & Team Coaching Diploma kolahti sähköpostiin kesäkuussa, ja voin lämpimästi suositella koulutusta jokaiselle coachingin perustaidot hallitsevalle ammattilaiselle, olipa taustasi sitten myynnissä, esimiestyössä tai HR:ssä.

Tervetuloa mukaan jatkokouluttautumaan

Seuraava GTDC -koulutus starttaa jo keväällä 2023 ja paikan koulutukseen voit varata suoraan BCI:n koulutuskalenterista.

Kerron mielelläni myös lisää koulutuksesta sekä omista kokemuksistani, joten ole rohkeasti yhteydessä minuun sähköpostitse, puhelimitse tai vaikkapa LinkedInin kautta.

Toivottavasti nähdään tulevissa koulutuksissamme!

Koulutusterveisin,

Elina Koponen

Koulutussuunnittelija

BCI Business Caoching Institute