Coaching ja NLP

Kehittyä vai muuttua? Siinäpä pulma.

On asioita, joita haluamme kehittää. Ja sitten on asioita, jotka haluamme muuttaa. Mikä näiden kahden ero on?

Kehitys ja muutos

NLP-kouluttaja ja kirjailija Veli-Matti Toivonen kiteytti vastauksen hyvin BCI:n webinaarissa ”Kehitys ja muutos coachingissa”:

  • (Itsensä) kehittäminen on kaiken sellaisen parantamista, mitä jo tekee ja osaa
  • (Itsensä) muuttuminen on sellaiseksi tulemista, jollainen ei ennen ole ollut

Edellä mainitut ovat prosesseja, joiden käynnistämisessä, eteenpäinviemisessä ja päätökseen saattamisessa coachingilla on iso rooli, ja joissa ulkopuolisen ammattilaisen käyttäminen on usein erittäin hedelmällistä. Jopa suositeltavaa. Mutta miksi?

Orgaaninen vai coachattu muutos

Kehitystä ja muutosta tapahtuu toki aina myös orgaanisesti, ilman sen kummempaa ohjausta, mutta ulkopuolinen coach tuo prosessille aivan eri ulottuvuuden, vaikuttavuuden ja jopa vauhdin. Ulkopuolinen henkilö pystyy avaamaan ajattelua ja kysymään sellaisia kysymyksiä, joita itselle ei tulisi välttämättä mieleenkään. Esimerkkinä vaikka otsikkoa mukaileva kysymys ”Haluatko kehittyä vai muuttua?”

Niin, jos kehitys on jonkin jo olemassa olevan parantamista ja muutos joksikin ihan uudeksi tulemista, kumman valitsen? – Ja osaisinko kysyä tätä itseltäni?

Entäpä millä tasolla haluan kehityksen tai muutoksen tapahtuvan?

  1. Yksittäisellä tasolla
  2. Elämisen tasolla
  3. Olemisen tasolla

Kuva: Veli-Matti Toivonen

Vaikuttavien kysymysten lisäksi coachin hyödyntäminen vastuuttaa ja luo prosessille aikataulun sekä raamit, jotka usein puuttuvat ns. ”orgaaniselta” kehitys- tai muutosprosessilta.

Omassa mielessä kehitys- ja muutosprosessi jää helposti pyörimään ikään kuin loputtomaan luuppiin, josta on vaikea irrottautua. Coach osaa irrottaa asiakkaan tästä luupista oikeilla kysymyksillä ja havainnoilla.

Coachin rooli muutoksessa

Miksi kehitystä tai muutosta sitten muka pitäisi johtaa tietoisesti?

Eikö sen tulisi tapahtua juuri orgaanisesti, ilman ohjausta?

No miksipä ei. Mutta jos puhutaan erityisesti työ- ja urakontekstissa tapahtuvasta kehityksestä ja muutoksesta, joka usein on tavalla tai toisella tavoitteellista, on hyvä asettaa tavoitteet prosessillekin. Juuri näin toimitaan mm. business coachingissa, jossa coachattavan, hänen työnantajansa ja coachin välillä käydään usein coachingprosessin sisältöön ja tavoitteisiin liittyvä kolmikantakeskustelu. Se luo yhteiset periaatteet ja pohjan coachingille.

Se luo myös pohjan kysymykselle: Onko tarve kehitykselle vai muutokselle?

Muutos on usein yllätys

Kehityksen coachaaminen ja muutoksen coachaaminen ovat kaksi eri asiaa. Kehitystyössä suunta, toimenpiteet ja niiden seuraus ovat yleensä tiedossa. Muutoksessa lopputulos on usein yllätys, vaikka tavoite olisi kirkkaana mielessä. Muutos on jotain suurempaa, syvempää ja hallitsemattomampaa kuin kehitys, ja se vaatii sekä coachilta että coachattavalta rohkeutta heittäytyä kohti tuntematonta.

Muutoksen coachaaminen vaatii coachilta ammattitaitoa, herkkyyttä ja luottamusta prosessiin, sekä laajan työkalupakin harjoituksia ja kysymyksiä, joilla avata coachattava muutokselle. Kehittymiseen saattaa riittää kevyempikin sparrailu.

NLP-työkalut muutosprosessissa

NLP eli Neuro-Linguistic Programming tarjoaa erinomaisia työkaluja coachille, erityisesti muutosta käsittelevissä coachingprosesseissa. Siksi sen perusteet olisi hyvä jokaisen coachin tuntea. 

Myös kehityksen ja muutoksen anatomia osana coachingia on tärkeä tuntea.

Palautteiden ja yleisön pyynnöstä BCI tarjoaakin mahdollisuuden sukeltaa NLP:n ja coachingin maailmaan syvemmin jo syksyllä 2023, kun paljon pyydetty NLP-koulutus business coacheille starttaa Veli-Matti Toivosen vetämänä. Luvassa on vaikuttava ja laadukas kokonaisuus NLP-työkaluista, mm. kehityksen ja muutoksen tukena.

NLP ja coaching -webinaari sai suuren suosion ja herätti kuulijoissa paljon kysymyksiä. Uusia webinaareja erilaisista coachingiin liittyvistä aiheista on tulossa. Seuraa tarjontaa sivuiltamme ja ilmoittaudu mukaan.

Kirjoittaja: Elina Koponen, BCI

Tutustu myös koulutukseen, NLP -työkaluja coacheille osoitteessa: https://bci.fi/nlp-tyokaluja-coacheille/