16.03.2022

Uteliaisuus uusi työelämän kompetenssi

Uteliaisuus on uusi työelämän kompetenssi | 16.3.2022 klo 8:30 – 9:30 – Juha T. Hakala – Ilmoittaudu 13.3.2022 mennessä.

Ilmoittaudu mukaan

Uteliaisuus uusi työelämän kompetenssi – Miten Coach hyötyy ja hyödyntää?

Professori Juha T Hakala avaa uusimmassa tietokirjassaan uteliaisuutta niin filosofisesti kuin myös laajemmin työelämän ja elämässä pärjäämisen näkökulmasta.

The future of Jobs tutkimuksessa listataan työelämän kompetenssien kehittymisen suuntaviivoja. Siellä ominaisuuksista 22 tärkeintä taitoa -> valtaosassa näistä uteliaisuus vilahtaa tavalla tai toisella mukana.

The Future of Jobs Report 2020 | World Economic Forum (weforum.org)

Et voi ratkaista ongelmaa, jos et löydä sitä. Syykin on varsin yksinkertainen – harhailet siis umpisuossa tietämättä edes mitä yrität etsiä. Elämässä ja myös työelämässä olennaista on oppia ratkomaan ongelmia. Opettele siis löytämään ongelma ja opettele kysymään oikeita kysymyksiä.  kysymykset ovat myös ytimessä Coachin ja Coachattavan vuoropuhelussa.

Uteliaisuus tuottaa oivalluksia ja verkostomaisessa maailmassa uudet oivallukset syntyvät horisontaalisesti – ei enää vertikaalisesti – myös hiljaiset signaalit piilevät usein verkostojen rajapinnoilla – siellä missä kaksi verkostoa kohtaavat ja verkosto hakee uutta suuntaa.

Uteliaisuus on myös erinomainen ja varmasti toimiva lääke epävarmuuteen ja pelkoon. Pyri siis uteliaasti selvittämään, mistä on kyse ja miksi mielessäsi syntyy pelko tai epävarmuus asiaan. Näin tapahtuu myös uuden oppimista ja se auttaa meitä myös hallitsemaan tunteitamme.

Uteliaisuus on todennettavissa myös kuvantamisen menetelmillä ihmisen aivoista. Havaitseva uteliaisuus lajinaan huomaa ristiriidan jo nähdyn ja tuoreen näkemän välillä.   Episteemisen uteliaisuuden eli sisäsyntyisen uteliaisuuden lajissa, jolla on keskeinen rooli mm lasten oppisessa.

Onko uteliaisuus sitten hyve vai pahe? tätä kysymystä ovat myös filosofit ja uskontotieteilijätkin tutkineet runsaasti – Nykyisen arkitietämyksemme mukaan uteliaisuudesta on hyötyä monilla elämän alueilla.  

Entä nykyisen yhteiskuntamme ja somekulttuurin jatkuva viriketulva? Miten se vaikuttaa ja  mitä professori sanoo ”töllistelyn” kulttuurista? Onko Coachille hyväksi olla utelias ja miten aihe kytkeytyy Coachin ja Coachattavan keskeiseen vuorovaikutukseen ja kehityksen tukemiseen?

Näistä keskustelemme lisää maaliskuun webinaarissa.

Tule ja ilmoittaudu mukaan ylläolevasta linkistä!