19.10.2022

Syvyyttä coachingiin – eksistentiaalisten teemojen relevanssi ja käsittely

Syvyyttä coachingiin – eksistentiaalisten teemojen relevanssi ja käsittely | 19.10.2022 klo 8.30–9.30 Tuovi Haikala, FM, PCC, Volition Booster Coach Ilmoittaudu viimeistään 16.10.2022

Ilmoittaudu mukaan

Eksistentiaaliset teemat ovat läsnä meidän jokaisen elämässä, joskin eri tavoin painottuneina. Johtaja, joka esimerkiksi miettii johtamistapaansa ja suhdettaan omaan tiimiinsä, ei voi välttää kysymystä autenttisuudesta. Ajan ja rajallisuuden kysymykset ovat lähes jokapäiväisiä. Lisääntyvä kompleksisuus haastaa meitä elämään epävarmuuden kanssa. Usein joudumme myös pohtimaan eri asioiden merkityksellisyyttä. Työyhteisöissä toteutuu suhteessa oleminen, joko positiivisena voimana tai voimavaroja vievänä haasteena, tilanteesta ja henkilöstä riippuen. Organisaatiokulttuuri muodostuu paitsi rakenteiden myös sisäisten suhteiden ja niiden toimivuuden varaan. Vapauden ja vastuun tasapainon hakeminen antaa aina uutta pohdittavaa.  Elämässämme on aina jännitteitä eri asioiden välillä, jotka meidän täytyy jotenkin sovittaa yhteen, esimerkiksi työn ja palautumisen tasapaino.

Eksistentiaalisen ajattelun mukaisesti jokaisen täytyy löytää itse omat yksilölliset ratkaisunsa, mikä heijastuu myös coachien toimintaan. Yleispäteviä malleja ei ole ja useimmat coachit luovat itse omaan tyyliinsä sopivat keskustelurakenteet. Tutustumme kuitenkin muutamaan vaihtoehtoon, joita coachit ovat käyttäneet asiakkaidensa kanssa näiden teemojen parissa toimiessaan.

Eksistentiaalinen coaching perustuu eksistenssifilosofian uranuurtajien työhön ja on Keski-Euroopassa ja Britanniassa vahvasti nouseva coachingin ala. Tule kuulemaan, mistä siinä on kysymys ja mitä coachina tai coachingin ostajana voit hyötyä siitä!

Tuovi Haikala

Tuovilla on monipuolinen kokemus hyvin erilaisista rooleista – hän on aloittanut uransa tsekin kielen tulkkina ja kääntäjänä, jatkanut sitä liike-elämässä vientitehtävissä ja tytäryhtiöiden vetäjänä Saksassa ja Portugalissa. Suomeen palattuaan hän siirtyi kolmannelle urapolulle johdon valmennuksen ja coachingin pariin. Horisontissa häämöttää jo uuttakin.

Lisää: https://www.linkedin.com/in/tuovi-haikala-1245015/