10.05.2023

Kehitys ja muutos coachingissa

Tule avaamaan ajattelua coachingista ja kuulemaan miten NLP:tä voi hyödyntää osana coachingia | 10.5.2023 klo: 8.30-9.30 | Veli-Matti Toivonen

ilmoittaudu mukaan

NLP OSANA COACHIN TYÖKALUPAKKIA

Kehitys ja muutos coachingissa, Asiantuntijana Veli-Matti Toivonen

Jos ajatellaan, että itsen kehittäminen on kaiken sellaisen parantamista, mitä jo tekee ja osaa ja itsen muuttaminen tämän ylittämistä, eli sellaiseksi tulemista, jollainen ei ennen ole ollut, mitä coachingissa on tähän jälkimmäiseen?

Me tiedämme, että tieto ei muuta ihmistä, koska kukin poimii vain omaa maailmankuvaa tukevan tiedon. NLP:stä – ja muualtakin – tiedämme, että tarjolla olevista taidoistakin ihmiset poimivat vain omaan maailmankuvaan sopivat. Niinpä kun coachingissa sanotaan, että vastaus ”löytyy ihmisestä itsestään”, niin sieltä löytyy hänen maailmankuvansa mukainen vastaus. Tämä on usein helppoa koutsausta, hyvän suhteen ja ilmapiirin luomista ja sitten odottelua. Joskus sitten asiakkaan oman maailmankuvan mukainen ratkaisu ei riitä. Mitä coach silloin tekee?     

Muutoksesta, omasta ’oman totuuden siilosta’ ulospääsystä on pitkältä ajalta tietoa ja kokemusta. Tämän muutoksen keinot voi kuvata puolessa tunnissa, mutta sen ’tekeminen’ voikin sitten kestää vuosia.

Tule avaamaan ajattelua coachingista ja kuulemaan miten NLP:tä voi hyödyntää osana coachingia Veli-Matti Toivosen johdolla.

Asiantuntijan esittely

Veli-Matti Toivonen on Suomen johtava NLP kouluttaja. Hän on kouluttanut useimmat suomalaiset NLP kouluttajat ja on pitänyt 55 NLP Practitioner, yli 40 NLP Master ja 15 NLP Trainer koulutusta.

Veli-Matti on kirjoittanut myös useita NLP kirjoja, tekee jatkuvasti tutkimus- ja kehittämistyötä ja on monien uusien ideoiden ja NLP menetelmien kehittäjä.