19.04.2023

Kokemuksia ja oivalluksia coachingkulttuurin rakentamisesta OP Ryhmässä

Kokemuksia ja oivalluksia coachingkulttuurin rakentamisen poluilta OP Ryhmässä | 19.04.2023 klo 8:30-9:30 OP Executive Coach Mikko Sorvari & Lead Agile Coach Sami Luoma

ilmoittaudu mukaan

Asiantuntijoina OP Executive Coach Mikko Sorvari sekä Lead Agile Coach Sami Luoma

Pro Coaching on vuosittain jaettava tunnustus, jonka taustalla toimivat yhdistykset ICF Finland ry ja EMCC Finland ry edistävät ammattimaisen coachingin laatua Suomessa. Tunnustus annetaan vuosittain ammattimaisen coachingin systemaattisesta ja pitkäjänteisestä käyttämisestä ja kehittämisestä.

Vuoden 2022 Pro Coaching tunnustus myönnettiin OP Ryhmän Agile Coaching -toiminnalle seuraavin perustein:

”OP on kiinnittänyt coaching-lähestymisen suoraan liiketoiminnan kehittämiseen yhdistäen sen näin ennakkoluulottomasti lean- ja agile-työkalupakkeihinsa. Laajan näkyvyyden ansiosta ryhmä on toiminut inspiraation lähteenä ja oppimiskohteena monelle muullekin organisaatiolle. OP käyttää coaching-sertifiointia osana tiettyjen tehtävien rekrytointikriteeristöä ja on myös sitoutunut tarjoamaan mahdollisuuden sertifioutumiseen niille, joiden tehtävää se tukee”


Tunnustus osoittaa, että Agile Coaching on myös keskeinen osa coachingmaailmaa ja yritysten johtamisen kulttuuriin vaikuttavaa toimintaa.

Tässä webinaarissa palkitun OP Ryhmän coaching-ammattilaiset Mikko Sorvari ja Sami Luoma kertovat miten coachingkulttuuria on rakennettu systemaattisesti OP Ryhmässä ja millaisia oppeja ja oivalluksia kehitystyö on tuonut heille matkan varrella.

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan BCI:n webinaariin, miten agile coaching -toiminnalla voidaan tukea kehitystä ja tehdä siitä osa kehittämisen prosessia.

Asiantuntijoiden esittely

Mikko Sorvari
OP Financial group (OP-ryhmä) Executive Coach, Certified Fierce facilitator, EMCC Senior Practitioner, Certified Executive Coach

Mikko on toiminut yli kaksi vuosikymmentä johto- ja esimiestehtävissä keskittyen organisaatiomuutokseen. Hän ymmärtää muutoksen ja kasvun teknologiset, liiketoiminnalliset ja inhimilliset puolet. Mikko on intohimoisesti kiinnostunut lisäämään johtajien itsetuntemusta, tunneälyä ja motivaatiota, jotta saavutetaan parempia tuloksia.

Mikko on itse perheenisä ja pyrkii tukemaan johtajia kokonaisvaltaisesti – auttamalla heitä loistamaan sekä työssä että kotona. Mikon ainutlaatuinen ydintarkoituslausuma on ”inspiroida johtajia saavuttamaan heidän täyden potentiaalinsa”

Sami Luoma
OP Financial group (OP-ryhmä),Lead agile coach, WCO certified coach, Chapter lead

Sami on toiminut ketterien menetelmien parissa pankkisektorilla vuodesta 2009 lähtien sekä Nordea Pankissa että myöhemmin OP ryhmässä. Agile coachina hän on toiminut vuodesta 2013 lähtien. Tällöin yhä useampi silloisen työnantajaorganisaation osa tarvitsi tukea ketterien menetelmien käyttöönotossa tai niiden kehittämisessä edelleen.  OP-ryhmään Sami siirtyi Agile coachiksi vuonna 2018. Hän on ollut OP-ryhmän ketterässä kulttuurimuutoksessa Agile coachina mukana tammikuusta 2019 eli muutoksen alusta lähtien. Tällä hetkellä Samin työ kulttuurimuutoksen vauhdittajana jatkuu Agile coachina OP Pohjolan Korvauspalvelussa. Lokakuussa 2022 OP-ryhmän Agile coaching toiminta sai BCI:n Pro Coaching tunnustuksen ammattimaisen coachingin systemaattisesta, pitkäjänteisestä käyttämisestä.