24.08.2022

Johtamiskulttuurin kehittäminen ja coaching – Pirta Hautala

Johtamiskulttuurin kehittäminen ja coaching Fimlabissa | 24.8.2022 klo 8:30 – 9:30 | Pirta Hautala

Ilmoittaudu mukaan

Fimlab Oy – ICF ja EMCC palkitsivat yrityksen coachingkulttuurin systemaattisesta työstä

Miten rakentaa yrityksen coaching-kulttuuria? Entä miten coaching auttaa kehittämään johtamiskulttuuria?

Fimlab on kasvanut viime vuosien aikana merkittävästi liiketoimintakauppojen kautta. Organisaation kasvaessa ja uudistuessa yhtenäisen johtamiskulttuurin kehittäminen on avainasia yhteisen suunnan, tehokkaan ja kannattavan sekä arvojemme mukaisen toiminnan varmistamiseksi. Miten se tehtiin?

Keskiössä on yrityksen kasvu ja strategialähtöinen coaching.  Yrityskauppojen kautta kasvaneen yrityksen kulttuuri usein vaatii yhtenäistä pohjaa ja yhteisen kulttuurin rakentamista.  Tämä ja kasvustrategian toteuttaminen onnistuvat coaching työkaluin. Coaching on siten otettu systemaattisesti lähestymistavaksi muutosten, kasvun ja johtamiskulttuurin kehittämisessä jo viiden vuoden ajan.  Tuloksia syntyy systemaattisella pitkäjänteisellä otteella. Näin myös taidot rakentuvat osaksi yrityksen arkikäyttöisiä kompetensseja. 

Aktiivisesti käytössä ovat niin yksilöcoaching kuin ryhmäcoaching.  Startegiatyössä sekä myös jatkuvien nopeatempoisten muutosten kanssa ajankäytön tasapainoilu onnistuu coachingin ydintaitojen avulla.

Tervetuloa linjoille kuulemaan lisää!

Puhujan esittely

Pirta Hautala, HRD manager Fimlab Oy, leadership coach, AAC Coach
Pirta on työskennellyt coachina vuodesta 2007 alkaen, ensin 9 vuotta HRM Partnersissa ja vuodesta 2016 alkaen HRD Managerina ja sisäisenä coaching Fimlab laboratoriot Oy:ssä.   Viimeiset 6 vuotta ovat olleet loistava näköalapaikka arvioida coachingin vaikutusta yrityksen johtamiskulttuuriin ja esihenkilötyön pitkäjänteiseen kehittämiseen. Joulukuussa 2021 Fimlab sai EMCC Finlandin ja ICF Finlandin myöntämän Pro Coaching 2021 -tunnustuksen coaching-työstään.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/pirtahautala