04.10.2023

Johtajan 100 päivää – Sinä olet muutos!

Johtajan 100 päivää – Sinä olet muutos! Aika: 4.10.2023 klo: 9-10:00 Asiantuntijoina: Maarit Tiililä, Anitta Niemelä ja Sari Ajanko

ilmoittaudu mukaan

Uuteen johtajaan ja hänen aloitukseensa, erityisesti 100 ensimmäiseen päivään, kohdistuu monenlaisia odotuksia muutoksesta. Tässä suuressa muutoksessa usein ristiriitaistenkin odotusten keskellä hän saattaa jäädä kovin yksin. Johtajan toiminta alkaa kuitenkin muokata organisaation kulttuuria heti päivästä yksi alkaen, joten hänen on tärkeää olla omasta toiminnastaan ja sen vaikutuksista tietoinen. Uuden edessä johtajalla itsellään on myös oiva tilaisuus uudistua.

HR-johtajien ja suorahakukonsulttien mukaan merkittävimmät  tekijät johtajan epäonnistumiselle uudessa tehtävässä olivat epärealistiset odotukset, valitun henkilön ja kulttuurin yhteensopimattomuus sekä riittämätön perehdytys.

Mikä on sinun kokemuksesi? Miten mielestäsi johtajaa tulisi tukea uuden tehtävän aloituksessa? Millaiset asiat mahdollistaisivat onnistumisen?

Miten uuden johtajan olisi hyvä valmistautua muutokseen? Entä organisaation? Millainen rooli ammatticoachilla ja coachingilla voi olla tässä muutoksessa? Millainen matka on johtajan 100 päivää?

Näihin kysymyksiin tulevat vastaamaan uuden ”Johtajan 100 päivää – Miten onnistut uudessa tehtävässä” -kirjan kirjoittaneet ammatticoachit Maarit Tiililä, Anitta Niemelä ja Sari Ajanko.

Tervetuloa mukaan linjoille kuulemaan ajatuksia johtajuudesta, muutoksesta sekä coachingista syksyn toiseen maksuttomaan asiantuntijawebinaariimme 4.10.2023 klo:9.00-10.00.

Webinaari on osa uutta #changemasters -webinaarisarjaamme, joka keskittyy muutokseen, erityisesti coachingin näkökulmasta. Webinaarisarjamme tavoitteena on tarjota tietoa, ideoita, työkaluja sekä asiantuntijapuheenvuoroja muutoksen ja sen johtamisen tueksi. Lisätietoa aiheesta sekä tulevista webinaareistamme saat parhaiten tilaamalla BCI coachinguutiset sekä seuraamalla meitä LinkedInissä @bcibusinesscoachinginstitute #changemasters

Johtajan 100 päivää -tiimi:

Maarit Tiililä, Anitta Niemelä ja Sari Ajanko ovat kokeneita ja kansainvälisesti sertifioituja ammatticoacheja (PCC). Heillä kaikilla on vahva johtamistausta ja liiketoimintaymmärrys. Heidän missionaan on muuttaa suomalaista työelämää siten, että jokaisella uudessa alussa olevalla johtajalla on ammatticoach sparrauskumppaninaan. Tätä missiota toteuttaakseen heiltä on ilmestynyt kirja ”Johtajan 100 päivää – Miten onnistut uudessa tehtävässä”.

Kuva: Anna Dammert