14.09.2022

Inhimillinen strategia – Paula Kilpinen

Inhimillinen strategia – Uutta inhimillistä otetta yrityksen strategiatyöhön | 14.9.2022 klo 8:30 – 9:30 | Paula Kilpinen

Ilmoittaudu mukaan

Yrityksen strategiatyöhön uutta inhimillistä otetta


Unohdetaan Portermaiset opit, joiden mukaan liiketoimintastrategiakin on kuin sodankäyntiä.

Liiketoiminta ja sen kehittäminen ovat ihmisten luomaa ja yhteiskuntaa rakentavaa toimintaa – Yhdessä uutta luoden ja rakentaen.

Strategia on yrityksen tulevaisuuden menestyksen rakentamista, yhdessä muiden toimijoiden kanssa niin että se tuottaa vastuullisesti arvoa kaikille keskeisille sidosryhmille.   
 
Muutos alkaa teoista, mutta se alkaa myös sanoista ja siitä narratiivista, jota ylläpidämme. Nyt sodan varjon uhatessa koko ihmiskuntaa on aika karistaa strategiatyöstä sodan lietsonnan ajattelumallit ja retoriikka.
 
Nyt tarvitsemme uutta strategista ajattelua, johon Inhimillinen strategia-kirja antaa suuntaa. 

Liiketoimintaa ja tulevaisuutta rakennnetaan yhdessä ihmisten kautta ja ihmisten kanssa. Nopeat muutokset vaativat myös yhteiskehittelyä ja jatkuvaa dialogia matkan varrella.

Vuorovaikutus, dialogi ja coaching ovat keskeistä ihmislähtöisessä ja uudistavassa strategiatyössä.

Tervetuloa linjoille kuulemaan lisää!

Puhujan esittely

Paula Kilpinen, Johdon neuvonantaja ja coach, tietokirjailija sekä BCI:n hallituksen jäsen
Paula tuo mukanaan yritykseen ja liiketoiminnan kehittämiseen ja asiakkaille erinomaista osaamista lukuisista liiketoiminnan kulmista: johtaminen, coaching, strategia, valmentaminen. Paulalla on erinomainen kokemus koulutus- ja valmennuskentästä sekä myös yhtiön kehittämisestä konsultoinnin ja valmentamisen alalla.
Paula on vastaikää julkaissut myös kirjan, jossa strategiatyö viedään inhimilliselle tasolle vanhasta sotaretoriikkaan nojautuvasta kilpailun paradigmasta kohti vastuullisen arvonluonnin paradigmaa valmentavaa otetta hyödyntäen.