Tuula Nurmiluoto

Director of Education, EMCC – EIA, ESIA, ICF – MCC, eMBA

Leadership I Board & Team Coaching I Supervision

Tuula Nurmiluoto
Coaching on tullut tutuksi ihmettelyn ja uteliaisuuden kautta kysymistä unohtamatta. Ammatillisen polkuni coachina aloitin jo v. 2001 ensimmäisen coach- koulutuksen myötä. BCI tuli tutuksi CBC – koulutuksessa no 1 v. 2007. Muutamilla kursseilla kävin myös kouluttamassa tulevia coacheja.

Liiketoimintataustani ja kokemus ovat auttaneet minua coaching -taitojeni harjaannuttamisessa ensin omissa johtamistehtävissäni sekä ammatticoachina työskennellessäni yritysjohtajien ja nykyään myös asiantuntija tiimien kanssa. Coaching työssäni asiakkaat saavat palvelukseensa ajattelu kumppanin, joka keskittyy olennaiseen ja tukee menestyksen, kasvun ja paremman kilpailukyvyn löytämisessä. Asiakkaat ovat luonnehtineet minua haastajaksi ja olennaisen löytäjäksi.

Olen osallistunut ammattimaisen coachingin kehittämiseen Suomessa monella tavoin. Toimin ICF Nordicissa ennen ICF Finlandin syntymistä. Kotimaisen chapterin rakentamiseen myötävaikutin vahvasti ja toimin sen hallituksen puheenjohtajana vuonna 2009. Coaching-osaaminen ja coaching-taidot ovat vuorovaikutus- osaamisen ydintä, mikä on sydäntäni lähellä kaikessa kommunikaatiossa ja viestinnässä. Coachingia olen opiskellut mm. Fielding Graduate Universityn Evidence-Based-Coaching -ohjelmassa USA:ssa. Viimeisin alaan liittyvä koulutus on Oxford BROOKES Universityn Business Schoolissa, mikä antaa valmiuksia toimia Coaching Supervisorina.

Coachingin näkyvyyttä ja tunnettuutta olen edistänyt mm. kirjoittamalla artikkeleita eri julkaisuihin. Vuonna 2016 julkaistiin myös Raija Heimosen yhdessä kirjoittamani e-kirja ”Menestyneen Projektin vuorovaikutus – Kysy, kuuntele ja coachaa”, joka käsittelee coachingin hyödyntämistä projektijohtamisessa. Printtikirja ilmestyi 2017.

Nyt minulla on ilo työskennellä ammatillisesti monipuolisten ja osaavien kouluttajien kanssa sekä vastata ohjelmien EMCC akkreditointiin ja ICF sertifiointiin liittyvistä kysymyksistä Business Coaching Instituutissa. Edelleen omaan kehittämispotentiaaliini olen panostanut valmistumalla Ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi v.2022 meneillään olevien Team ja Group Coaching Supervision opintojen ohella.

             

Takaisin sivulle BCI:n ihmiset