Leena Ilomäki

Certified Business Coach Master®, ACC, KM

Coachingtaitojen kouluttaja, business coach


Olen pedagogi, kokenut tekijä kasvatuksen, oppimisen ja kehittymisen alueella. Minulla on pitkä kokemus strategisen osaamisen ja muutoksen johtamisessa sekä projektien johtamisessa palveluliiketoiminnassa ICT-alalla. Olen moniosaaja ja kokenut työelämän asiantuntija, joka on vaihtanut suuntaa rohkeasti. Se on näkynyt erilaisina ammatteina ja rooleina, kuten opettajana, konsulttina, johtoryhmätyöskentelynä, henkilöstön kehittäjänä, kouluttajana, projektinjohtajana, mentorina, business coachina ja yrittäjänä.
Urani punainen lanka on ollut ’valmentaminen’ sekä intohimona toisen kasvun ja kehittymisen tukeminen – sen mahdollistaminen, että yksilö / ryhmä yltää parhaimpaansa.

Uskon, että coaching auttaa ihmisiä tulemaan paremmin tietoiseksi omista mahdollisuuksistaan ja vahvuuksistaan. Coaching lisää joustavuutta, selkiyttää näkyvyyttä tulevaisuuteen ja kehittää yksilön itseohjautuvuutta sekä auttaa ihmisiä saavuttamaan asettamansa tavoitteet kunkin energiatasoa ja positiivista vireyttä nostaen. Haluan olla tukemassa tätä prosessia, missä tärkeää on molemminpuolinen luottamus, aktiivinen kuuntelu, läsnäolo ja asiakkaan tarve.

Coaching kouluttajana minulle on tärkeää toisen kasvun mahdollistaminen: lisätä ja laajentaa osallistujien tiedostamisen tasoa, oivalluttaa, voimaannuttaa sekä tukea arvostavaa vuorovaikutusta

Koulutukseltani olen KM (aikuiskasvatustiede), muita tutkintoja PkO, HuK. Minulla on myös laaja-alaisia opintoja työpsykologian ja johtamisen, strategisen henkilöstöjohtamisen sekä projektijohtamisen alueella. Olen Certified Business Coach Master®, Nokia Certified Coach sekä Associated Certified Coach (ACC).
Olen toiminut sisäisenä business coachina vuodesta 2014 lähtien sekä ollut kehittämässä monikansallisen yrityksen coaching kulttuuria. Vuodesta 2018 olen toiminut coaching-yrittäjänä eri verkostojen kautta. Ulkoisena business coachina olen tukenut asiakkaita organisaation strategisten muutoksien ja henkilökohtaisten tavoitteiden toteuttamisessa sekä coachannut urapolullaan eteenpäin pyrkiviä.

Asiakkaat arvostavat erityisesti vahvaa käyttäytymistieteellistä taustaani ja käytännön ymmärrystä HRD-työstä. Myös tinkimätön ammattimaisuuteni sekä positiivinen ja energinen otteeni coachina, uravalmentajana, mentorina ja kouluttajana saavat kiitosta: osallistujien itseluottamus on lisääntynyt sekä omat käyttäytymis- ja toimintatavat ovat muuttuneet.

Tervetuloa lämpimästi mukaan oivaltamaan ja laajentamaan omaa osaamista!

Takaisin sivulle BCI:n ihmiset