Katri Koli

Certified Business Coach®, AmO, DI, Uraohjaaja

Työtehtävät: Certified Business Coach,  uravalmentaja, ammatillinen opettaja

Olen tavoitteellinen ja kannustava valmentaja, jolla on monipuolista työkokemusta mm. asiakaslähtöisestä B2B-ratkaisumyynnistä, liiketoiminnan kehittämisestä, ihmisten ja asioiden johtamisesta, yrittäjyydestä sekä IT-alan asiantuntijatehtävistä. Olen erikoistunut ura-, muutos- ja myyntivalmennukseen. Toimin myös ammatillisena opettajana.

Urani punainen lanka on ollut alusta saakka vahva halu ymmärtää ihmisiä. Nuorena diplomi-insinöörinä suunnittelin käyttäjien toiveet ja tarpeet täyttäviä digitaalisia palveluita. Hypättyäni kasvuyrityksen myyntijohtajaksi selvitin asiakkaiden todelliset tarpeet voidakseni tarjota heille mahdollisimman paljon arvoa tuottavia ratkaisuja. Nykyään valmennusalan yrittäjänä haluan tukea asiakkaitani ammatillisessa kehittymisessä erityisesti työuran murroskohdissa.

Uskon, että meissä jokaisessa on valtavasti potentiaalia. Meillä on omat vahvuutemme, jotka tunnistamalla ja joiden päälle rakentamalla voimme löytää oman polkumme menestykseen. Menestys tarkoittaa minulle itsensä tuntemista ja itselle tärkeiden tavoitteiden saavuttamista. Joskus tämä näkyy ulospäin arvostettuna ammattina, joskus sisäisenä tyytyväisyytenä saada tehdä juuri sitä, mikä tuottaa itselle iloa ja innostusta.

Kouluttauduin ammattivalmentajaksi voidakseni auttaa muita menestymään. Kirkastamaan omat toiveensa ja haaveensa, kiteyttämään niistä johdetut tavoitteet sekä tunnistamaan konkreettiset toimenpiteet, joiden avulla tavoitteet voi saavuttaa. Yksilöiden menestys auttaa myös organisaatioita menestymään. Tyytyväiset ja sisäisesti motivoituneet työntekijät tuottavat parasta tulosta. Tärkeää on löytää kullekin yksilölle parhaiten sopivat vastuualueet – tai auttaa heitä tunnistamaan itselle merkityksellisiä asioita nykyisistä työtehtävistään.

Organisaation kasvu ja kehittyminen tarkoittaa yleensä muutosta. Yksilöä muutos voi pelottaa, mutta se on myös mahdollisuus. Kestävää muutosta ei voi pakottaa ulkoapäin, se täytyy itse luoda ja sisäistää. Monipuolinen työelämäkokemukseni auttaa minua tarkastelemaan asioita eri näkökulmista ja kysymään kysymyksiä, joiden pohtiminen johtaa oivalluksiin. Näiden oivallusten kautta yksilöt voivat tunnistaa muutoksessa piilevän mahdollisuuden ja sitoutua muutokseen.

Saamani palautteen perusteella olen valmentajana positiivinen ja helposti lähestyttävä sekä määrätietoisesti eteenpäin kannustava. Olen humaani insinööri, jonka toimintaa leimaa innostus, tavoitteellisuus ja ratkaisukeskeisyys. Teen työtäni asiakaskeskeisesti sekä yksilöiden että liiketoiminnan tavoitteet huomioiden.

Takaisin sivulle BCI:n ihmiset