Dan Soback

Certified Business Coach Master®, ACC

Työtehtävä: Coachingtaitojen kouluttaja, business coach

Olen johtajuuteen erikoistunut puhuja, kirjoittaja ja coach sekä coachingtaitojen kouluttaja. Taustallani on yli 15 vuoden kokemus johtajien, ohjaustyön ammattilaisten ja työyhteisöjen kehittäjänä. Olen myös kirjoittanut useita johtajuuteen ja henkiseen kasvuun liittyviä teoksia, joista viimeisin Valmentava johtajuus, opas voiman, viisauden ja myötätunnon herättämiseen julkaistiin helmikuussa 2021.

Kiteytettynä voisi todeta, että koko urani ajan olen toiminut ”oppaana niille, jotka toimivat oppaina muille”. Aloitin ammatticoachien ja coachingtaitojen kouluttamisen vuonna 2007. Sen jälkeen minulla on ollut ilo toimia coachingtaitojen ja johtamisen kouluttajana tuhansille.

Erikoisosaamisalueeni on viisas johtajuus uuden ajan toimintaympäristössä. Autan johtajia ja työyhteisöjä ymmärtämään mihin suuntaan toimintaympäristömme on muuttumassa ja millaisia taitoja tämä uusi maailma edellyttää jatkossa johtajuudelta ja organisaatiokulttuurilta. Coachaava ote onkin yksi näistä keskeisistä taidoista.

Minulle coaching on ennen kaikkea uudenlainen tapa kohdata itsensä ja muut. Kyse on toisessa olevan viisauden herättämisestä ja tuomisesta tasapainoisella tavalla osaksi arjen kohtaamisia. Erityisenä missionani on ollut tämän coachaavan vuorovaikutuksen tuominen osaksi eri ammattikuntien toimintaa, mukaanlukien johtajat, ammattivalmentajat, henkilöstöjohto, opettajat, jne.

Aikaisemmin urallani olen toiminut mm valmennusyritysten johtotehtävissä, tehnyt strategiatyöhön liittyvää tutkimusta sekä vastannut Pohjoismaisen ohjelmistoyrityksen henkilöstöjohtamisesta. DI:n perusopintoni keskittyivät verkottuneen liiketoimintaympäristön johtamiseen. ”Syvällinen ymmärrys yhdistettynä arvostavaan tapaan kohdata muut.” Tämä on tyypillinen saamani palaute kouluttajana. Olen erityisen vahva laajojen kokonaiskuvien hahmottamisessa ja niiden lainalaisuuksien tunnistamisessa. Koen, että tämä ominaisuus on myös pitkälti hyvän johtajuuden keskiössä.