Coachaava HR

Coachaava HR -koulutus on kaikille HR -tehtävissä työskenteleville suunnattu käytännönläheinen coaching-taitojen koulutus. Siinä keskitytään erityisesti valmentavan työtavan soveltamiseen osana vaikuttavaa henkilöstöjohtamista. Voit osallistua koulutukseen, mikäli työskentelet HR-tehtävissä tai hoidat HR-tehtäviä osana omaa työtäsi. Aiempaa tuntemusta tai kokemusta coachingista ei edellytetä.

Lyhyesti

Koulutuksen kesto

2 kk
Koulutus koostuu yhdestä kokonaisesta ja kahdesta puolikkaasta koulutuspäivästä.

Osallistumismaksu

750 € + alv 24 %

Seuraavat koulutukset

21.11.2023 – 23.1.2024

  • 21.11. klo 9.00-16.00 (Lähi)
  • 19.12. klo 12.00-16.00 (etä)
  • 23.1. klo 12.00-16.00 (etä)

Ilmoittaudu

Katso kaikki alkavat koulutukset

Oma koulutus organisaatiollenne?

Ota yhteyttä

Valmentava HR on ajattelukumppani, rauhanrakentaja ja kehityksen moottori

Katso videolta mitä kouluttajamme Sini Rantama kertoo Coachaava HR -koulutuksesta.

Coachaava HR -video

Tulevaisuudessa HR halutaan yhä vahvemmin nähdä henkilöstön potentiaalin vapauttajana ja liiketoimintalähtöisenä johdon kumppanina. Tässä kehityksessä coaching toimii loistavana työkaluna ja muutoksen mahdollistajana. Henkilöstöjohtamisessa coachaus on paitsi selkeyttämistä myös ymmärryksen luomista ja siltojen rakentamista.

Koulutuksen rakenne ja sisältö

Koulutus antaa hyvät valmiudet muun muassa coachaavien keskusteluiden käymiseen liiketoimintajohdon ja henkilöstön kanssa. Koulutus tuo esille runsaasti esimerkkejä siitä, kuinka kytkeä valmentava tyyli esimerkiksi osaksi kehityskeskusteluita, 360-arvioita, mentorointiohjelmia, palkkakeskusteluja ja muita HR-prosesseja. Saat käsityksen siitä, miten coachaus-asenteet tukevat henkilöstöjohtamista ja kuinka kohentaa työyhteisön ilmapiiriä. Valmennuksen työkalut auttavat myös luomaan yhteistä maaperää henkilöstön ja johdon kesken.

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat muun muassa:

– Mitä on coaching?
– Miten HR voi toimia coachina?
– Kuinka toteutan coaching -keskusteluita käytännössä?
– Millä tavoin integroida coachingin ydin osaksi eri HR -prosesseja?
– Erityishaasteita coachina toimimiseen HR -roolissa ja miten ne voitetaan?
– Mitä asioita kannattaa ottaa huomioon ulkoisia coacheja hyödynnettäessä?
– Miten tukea coaching-kulttuurin muotoutumista organisaatiossa?

Koulutuksen aikataulu, laajuus ja kesto

Coachaava HR -koulutukseen voi osallistua sekä avoimessa koulutusohjelmassa että organisaatioiden HR-tiimeille erikseen suunnitelluissa valmennuksissa. Avoin koulutusohjelma on kahden päivän mittainen ja koostuu yhdestä kokonaisesta ja kahdesta puolikkaasta koulutuspäivästä. Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa Zoomin välityksellä.

Organisaatioiden sisäiset valmennusohjelmat suunnitellaan tilaajan tarpeisiin ja tavoitteisiin sopivaksi. Toteutamme coaching-taitovalmennuksia organisaatioiden HR-tiimeille aina puolen päivän mittaisesta inspiraatiovalmennuksesta pidempiin valmennuksiin.

Kenelle koulutus sopii?

Coachaava HR -koulutus on kaikille HR -tehtävissä työskenteleville suunnattu käytännönläheinen coaching-taitojen koulutus. Siinä keskitytään erityisesti valmentavan työtavan soveltamiseen osana vaikuttavaa henkilöstöjohtamista. Voit osallistua koulutukseen, mikäli työskentelet HR-tehtävissä tai hoidat HR-tehtäviä osana omaa työtäsi. Aiempaa tuntemusta tai kokemusta coachingista ei edellytetä.

Ajankohtaista koulutuksesta

Tilaa organisaatiollesi oma koulutus!

Järjestämme koulutuksia ympäri Suomea yksilöille, yrityksille ja ryhmille

Pyydä tarjous