coaching

Coachaava esihenkilö

Coachaava esihenkilö -ohjelma sopii kaikille esihenkilöille ja johtajille, jotka haluavat oppia vuorovaikutukseen perustuvia, tuloksekkaita toimintamalleja ihmisten ja organisaation johtamiseen. Koulutus antaa osallistujille tarvittavat tiedot, taidot ja työvälineet coachaavan otteen omaksumiseen osaksi omaa esihenkilö- ja johtamisroolia. Se auttaa soveltamaan coaching-taitoja arjen erilaisissa johtamis- ja vuorovaikutustilanteissa.

Tiedä ensimmäisten joukossa koulutuksista, tapahtumista ja eduista.

Tilaa coaching-koulutusuutiset!

Lyhyesti – Coachaava esihenkilö

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto on n. 2 kk. Koulutus rakentuu yhdestä kokonaisesta ja kahdesta puolikkaasta koulutuspäivästä.

Osallistumismaksu

750 € + alv 24 %

Oma koulutus organisaatiollenne?

Ota yhteyttä

Valmentava esihenkilö tuo esiin ihmisten potentiaalin ja rakentaa vahvaa organisaatiokulttuuria

Johtaminen on suuren murroksen keskellä työelämän rakenteiden muuttuessa ja digitalisaation lisääntyessä. Valmentava johtamisote auttaa esihenkilöitä nykypäivän toimintaympäristössä. Coachaus tarjoaa heille valmiuksia ja työkaluja ihmisläheiseen johtamiseen, joka on tavoitteellista, kannustavaa, vahvuuksille perustuvaa ja vastuullisuutta korostavaa.

Miksi esihenkilö tarvitsee coach-koulutusta?

Nykypäivän muuttuvassa toimintaympäristössä valmentava ja ihmistä arvostava johtamistyyli alkaa olla välttämätöntä. Coaching on muotoutumassa vakiintuneeksi henkilöstön hyvinvointia ja suoritusta parantavaksi kehittämismenetelmäksi. Sen avulla organisaatioon luodaan yksilön arvoa kunnioittava kulttuuri, joka samalla tähtää itsensä johtamisen ja vastuunkantokyvyn lisääntymiseen. Valmentavan työkulttuurin rakentamiseen tarvitaan erityisesti johdon esimerkkiä ja esihenkilöiden läpikäymää akkreditoitua coach-koulutusta.

Koulutuksen rakenne ja sisältö

Avoin ohjelma sisältää:

– Vaikuttavan oppimisprosessin, valmennusta ja ohjausta lähipäivissä
– Monipuolisen valmennusmateriaalin
– Käytännön harjoittelua sekä ryhmä- ja yksilötöitä koulutuspäivien aikana ja ohjattua harjoittelua päivien välillä
– Henkilökohtaisen suunnitelman coachingin käytöstä omassa toimintaympäristössä

Ohjelma tarjoaa vankan paketin ymmärrystä, taitoja ja työvälineitä muun muassa seuraaviin teemoihin liittyen:

– Muuttuva toimintaympäristö ja sen haasteet esihenkilöille ja organisaatioille
– Coachaava johtamistyyli
– Mitä on coaching ja mihin tilanteisiin se sopii
– Coachingasenne esihenkilötyön kulmakivenä
– Coachaavat johtamiskeskustelut käytännössä
– Coachaava kehityskeskustelu

Koulutuksen aikataulu, laajuus ja kesto

Coachaava esihenkilö -koulutukseen voi osallistua sekä avoimessa koulutusohjelmassa että organisaatiolle erikseen suunnitelluissa valmennuksissa. Avoin koulutusohjelma on kahden päivän mittainen, sisältäen kolme opetuskertaa (1 + 0,5 + 0,5 päivää). Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa Zoomin välityksellä. Koulutuspäivien aikana saat innostavaa tietoa coachingista ja pääset harjoittelemaan coaching-taitoja käytännössä.

Organisaatioiden sisäiset valmennusohjelmat suunnitellaan aina tilaajan tarpeisiin ja tavoitteisiin sopivaksi. Toteutamme coaching-taitovalmennuksia esihenkilöille aina puolen päivän mittaisesta inspiraatiovalmennuksesta pidempiin valmennuksiin.

Kenelle koulutus sopii?

Coachaava esihenkilö -ohjelma sopii kaikille esihenkilöille ja johtajille, jotka haluavat oppia vuorovaikutukseen perustuvia, tuloksekkaita toimintamalleja ihmisten ja organisaation johtamiseen. Koulutus antaa osallistujille tarvittavat tiedot, taidot ja työvälineet coachaavan otteen omaksumiseen osaksi omaa esihenkilö- ja johtamisroolia. Se auttaa soveltamaan coaching-taitoja arjen erilaisissa johtamis- ja vuorovaikutustilanteissa. Miksi esihenkilö tarvitsee coach-koulutusta? Nykypäivän muuttuvassa toimintaympäristössä valmentava ja ihmistä arvostava johtamistyyli alkaa olla välttämätöntä. Coaching on muotoutumassa vakiintuneeksi henkilöstön hyvinvointia ja suoritusta parantavaksi kehittämismenetelmäksi. Coachingin avulla organisaatioon luodaan yksilön arvoa kunnioittava kulttuuri, joka samalla tähtää itsensä johtamisen ja vastuunkantokyvyn lisääntymiseen. Valmentavan työkulttuurin rakentamiseen tarvitaan erityisesti johdon esimerkkiä ja esihenkilöiden läpikäymää akkreditoitua coach-koulutusta.

Ajankohtaista koulutuksesta

Tilaa organisaatiollesi oma koulutus!

Järjestämme koulutuksia ympäri Suomea yksilöille, yrityksille ja ryhmille

Pyydä tarjous