Psykologisen joustavuuden taitoja coacheille

Blogikooste 19.5.2022 pidetystä webinaarista ”Psykologisen joustavuuden taitoja coacheille”. Asiantuntijana tietokirjailija Lasse Seppänen.

Kuka bussiasi ohjaa?

Yksi coachingille tyypillisimpiä piirteitä on coachattavan rohkaiseminen ja ohjaaminen vastuunottoon. Vastuunottoon omista valinnoistaan, ajatuksistaan ja toiminnastaan. Coach ei anna valmiita vastauksia, vaan haastaa asiakastaan löytämään ratkaisut tilanteisiin kysymysten ja oivalluttamisen avulla.

Hyvin samanlaiseen ajattelumalliin nojaa myös Hyväksymis- ja Omistautumisterapia eli HOT (engl. Acceptance and Commitment Therapy, ACT), jota tietokirjailija ja ammatticoach Lasse Seppänen avasi webinaarissaan 19.5.2022 ”Psykologisen joustavuuden taitoja coacheille”.

HOT on käytännön työtä ohjaava menetelmä ja malli, jossa keskeistä on psykologisen joustavuuden kehittyminen. Sekä HOT että psykologinen joustavuus ovat nousseet viime vuosina suosituiksi teemoiksi niin käytännön työtä tekevien ammattilaisten kuin tutkijoidenkin keskuudessa, ennen kaikkea sovellettavuuden ja lukuisien havaittujen hyötyjen ansioista.

HOT ja psykologinen joustavuus

HOT on ennen kaikkea arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa. Keskeistä siinä on asiakkaan oman arvopohjan löytäminen ja vahvistaminen, sekä asiakkaan itsensä vastuuttaminen omasta elämästään ja valinnoistaan. Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija, ja määrittelee hyvän elämän nimenomaan omien arvojensa pohjalta.

Vahvan arvopohjaisuuden lisäksi HOT nojaa hyväksyntään. Se tarkoittaa että menetelmässä ei pyritä ensisijaisesti poistamaan ongelmia, vaan ennemminkin opetellaan elämään hyvää elämää niistä huolimatta; hyväksymään ne. On selvää että erilaisia haasteita ja esteitä ei pystytä koskaan täysin poistamaan elämästä. Siksi tarvitaan psykologista joustavuutta.

Psykologinen joustavuus on taito jota voi kehittää

Kuinka siis kehittää ja vahvistaa psykologista joustavuutta coachina?

Tärkeää on tunnistaa mistä osa-alueista psykologinen joustavuus koostuu ja keskittyä vahvistamaan jokaista osa-aluetta tarpeen mukaan, ikään kuin harjoiteltavana taitona. Harjoittelun apuna voit käyttää esimerkiksi oheisia avoimia kysymyksiä:

Psykologisen joustavuuden osa-alueet ja niihin liittyvät kysymykset

 • Arvot
  • Kuinka auttaa coachattavaa tunnistamaan itselle merkityksellisiä asioita?
 • Omistautuminen arvoille
  • Kuinka auttaa coachattavaa tunnistamaan itselle merkityksellisiä tavoitteita ja päämääriä?
 • Kyky olla läsnä tässä hetkessä
  • Kuinka ylläpitää kokemusta nykyhetkestä – jumittumatta menneisyyteen tai kiiruhtamatta tulevaisuuteen?
 • Hyväksyntä
  • Mitä tehdä vaikeille tunteille sekä kokemuksille? Kuinka säilyttää Kohti –suunta vaikeiden kokemusten läsnäollessa
 • Mielen kontrollin heikentäminen
  • Kuinka vähentää mielen valtaa alkaa elämään täyttä elämää?
 • Havainnoiva minä
  • Kuinka löytää uusi perspektiivi sekä näkökulma itseen ja omaan toimintaan?

Kuljetko arvojasi kohti vai poispäin niistä?

Matkalla kohti psykologista joustavuutta tulee usein vastaan mutkia ja haasteita, aivan kuten elämässäkin. Näitä haasteita kohtaavat sekä coachit kuin coachattavat; Jokin vie huomiosi tai syö voimavarojasi enemmän kuin odotit. Joku kyseenalaistaa arvosi tai tavoitteesi. Joku haastaa prioriteettisi.

Kuinka silloin ohjata oma tai asiakkaan toiminta takaisin arvoihin ja tavoitteeseen?

Kuinka asettaa arvojen mukainen elämä ja sen tavoittelu sopivan kokoisiin askeliin?

Tässä kohtaa palaamme jälleen oikeiden ja oivalluttavien kysymysten äärelle, eli coachingin ytimeen. Muun muassa seuraavilla kysymyksillä on havaittu olevan ajattelua selkeyttävä vaikutus:

 • Kuljetko kohti arvojasi vai poispäin niistä?
 • Mikä on pienin TEKO, jonka voit tehdä arvojesi suunnassa?

Psykologisesta joustavuudesta on hyötyä kaikille

Hyväksymis- ja Omistautumisterapian sekä psykologisen joustavuuden menetelmien tunteminen auttaa coachia ymmärtämään asiakkaan ajattelua erityisesti hänen kohdatessaan yllättäviä ongelmia ja haasteita. Se tarjoaa viitekehyksen niiden käsittelyyn coachingtilanteessa sekä työkaluja ja kysymyksiä halutun suunnan vahvistamiseen.

Psykologisen joustavuuden taidoista on hyötyä kaikille ihmisten ohjaamisen parissa työskenteleville.

Lämpimästi tervetuloa kuulemaan lisää coachingista ja siihen liittyvistä menetelmistä ja ilmiöistä myös tuleviin webinaareihimme!