Lämpöä sydämeen ja rauhaa jokaiseen kotiin

Tänä jouluna muistamme heikommassa asemassa olevia lähimmäisiämme lahjoittamalla apua kriisien keskelle Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön kautta.

Lääkärit Ilman Rajoja (Médecins Sans Frontières, MSF) on maailman suurin, itsenäinen sairaanhoitoon keskittyvä avustusjärjestö, joka on jo 50 vuoden ajan hoitanut potilaita sotien, luonnonkatastrofien ja kriisien keskellä.

Suomessa järjestöllä on ollut toimisto vuodesta 2018. Suomalainen erikoissairaanhoito on tunnetusti korkeatasoista. Tälläkin hetkellä suomalaisia avustustyöntekijöitä lääkäreistä henkilöstöhallinnan ammattilaisiin on auttamassa siellä, missä apua eniten tarvitaan.

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestölle potilas on aina potilas. Jokaista avun tarpeessa olevaa autetaan etnisestä taustasta, uskonnosta, sukupuolesta tai poliittisesta vakaumuksesta riippumatta, lääketieteen etiikkaa noudattaen.

Vuonna 2021 Lääkärit Ilman Rajoja

  • 72 maassa ja 465 projektissa
  • henkilöstöä 162 maasta, joista lähes 80 % paikallisia työntekijöitä
  • avustustyöntekijöitä 65 000
  • 97 % rahoituksesta yksityistä

Esimerkiksi Lääkärit Ilman Rajoja on paikan päällä Ukrainassa, jossa lääkinnällisen avun tarve on todella suuri ja kasvaa nopeasti. Yli 6,2 miljoonaa ihmistä on jättänyt kotinsa maan sisällä ja yli 9 miljoonaa paennut Ukrainasta. Järjestö tukee ukrainalaisia työntekijöitä ja paikallista terveydenhuoltojärjestelmää ja toimittaa lääkkeet ja muut tarvikkeet perille sinne missä niitä tarvitaan. Vaikka ukrainalaiset lääkärit ovat hyvin ammattitaitoisia, heillä ei välttämättä ole kokemusta sotavammojen stabiloinneista ja leikkauksista, tai toimimisesta kiireellisissä monipotilastilanteissa. Lääkärit Ilman Rajoja tarjoaa sairaanhoitohenkilöstölle traumakirurgian koulutusta ja jakaa pitkään kokemukseen perustuvaa tietoa potilaan hoidon parantamiseksi.

Koska huoli potilaiden ja heitä hoitavan henkilöstön turvallisuudesta on suuri, potilaat pyritään siirtämään sairaaloihin maan turvallisempiin osiin esimerkiksi junaverkostoa hyödyntäen. Järjestön lääkintäjuna, jossa on myös teho-osasto, on evakuoinut ihmisiä mm. itäisiltä alueilta länteen (1053 potilasta, 37 junamatkaa 31.7.). Liikkuvat klinikat antavat hoitoa ja jakavat tarvikkeita niitä tarvitseville.

www.laakaritilmanrajoja.fi