Jorma Pirinen: Valmentavan johtamisen coachaava ote toimii

Jorma Pirinen työskentelee hallitusammattilaisena ja on julkaissut useamman kirjan johtamisesta
ja johtajan työkaluista. Tuoreimmassa kirjassaan Jorma avaa yli 30-vuotisen johtamiskokemuksen
kautta valmentavaa johtamista ja sen käytännön soveltamista arkeen.

Valmentavan johtamisen coachaava ote oikein käytettynä toimii aina. Se ei ole palokuntaratkaisu,
vaan vaatii malttia niin johtajalta itseltään kuin myös johdettavilta.

BCI:n vuoden ensimmäisessä loppuunmyydyssä webinaarissa Jorma kertoi yli 30-vuotisen
johtamisuransa oppimisen kokemuksia – miten rakentaa onnistumisen kulttuuria?

Johtamisen tulee luoda lisäarvoa yritykselle. Esihenkilön avulla tiimin tulee päästä pidemmälle
kuin mihin se pääsisi ilman häntä. Siihen tarvitaan yhteinen suunta, mikä tarkoittaa tiimin
perustehtävän ja tavoitteiden kirkastamista. Tämän jälkeen voidaan aloittaa prosessi yksilöiden ja
tiimin vastuunoton kasvattamiseksi.

Johtaminen on palvelutehtävä

Johtajan tehtävänä on saada yksilöiden paras potentiaali esiin ja myös kehittää sitä. Jorma
lainaa London Business Schoolin oppeja seuraavasti: Professori Dan Gable on nostanut johtajan
keskeiseksi haasteeksi, että suurin osa työntekijöistä tuo työpaikalle vain kätensä. Esihenkilön
tehtävänä on saada yhä enemmän mukaan myös päitä ja sydämiä. Tämä tarkoittaa käytännössä
vahvempaa sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja vastuunottoa.

Johtajan työssä coaching on oikein käytettynä erinomainen työkalu. Tosin on asioita, joissa
esihenkilön tulee ottaa myös leaderin ja managerin roolin. Näiden roolien välillä liikkuminen on
taitolaji. Siinä kukaan ei kasva ammattilaiseksi ilman harjoitusta ja tekemistä. Olennaista on oppia
myös virheistään.

Vastuu ja valta tasapainossa

Johtaminen on vahvasti tilannesidonnaista, jossa tarvitaan taitoa ymmärtää tilanne ja missä
roolissa ja millä painopisteellä kulloinkin toimia. Vastuu ja valta eri tilanteissa on hyvä pitää
mielessä. Yrityksessä on linjauksia ja asioita, joissa vastuu säilyy työnantajalla. Lisäksi on asioita
ja tilanteita, joissa vastuu ja valta ovat tasapainossa työntekijän ja esihenkilön välillä. Coachingissa
vastuu on vahvasti coachattavalla. Tämä on johtajalle usein pitkä polku oppia ja oivaltaa, miten
näiden kolmen roolin kanssa oppii elämään.

Coaching on prosessi, jossa coachattavalla tai tiimiläisellä on iso vastuu toiminnan ja tekemisen
ja ratkaisujen löytämisestä. Esihenkilön tehtävänä on keskittyä coachingin ydintaitoihin. Jorma
Pirinen kutsuu niitä coachin mielentilaksi: kuunteleminen, yhteyden muodostaminen, itsehillintä ja
uteliaisuus.

Vaikutatko vai manipuloitko esihenkilönä?

Eron kertoo sinun tarkoitusperäsi, jonka ihmiset jossain vaiheessa aina tunnistavat. Uskonko, että
tiimiläiseni pystyvät parempaan, jos investoin aikaa heidän valmentamiseen? Lisäksi vahvuuksiin
keskittymällä saat aikaan parempia tuloksia, summaa Jorma Pirinen.

Kustannusten leikkaus on toimenpiteenä sinällään yksinkertainen, koska usein se tapahtuu
esihenkilön päätöksellä. Tuottojen kasvatuksessa tarvitaan yleensä kaikki työntekijät mukaan.
Tällöin coaching on hyvä työkalu ihmisten potentiaalin hyödyntämiseen.

Jorma Pirisen webinaarista ”Coaching on kova juttu, osa I” pidetään yleisön pyynnöstä uusinta
23.3.2022 klo 8.30–9.30. Lisäksi webinaarisarjaan kuuluu myös ”Coaching on kova juttu, osa II”,
jossa syvennetään teemaa ja avataan valmentavan esihenkilön työkalupakkaa. Jatko-osa pidetään
12.4.2022 klo 17.00–18.30.