Inhimillinen strategia rakentuu osallisuudelle ja dialogisuudelle – ytimessä coachingin ydintaidot

KTT Paula Kilpinen avasi BCI:n webinaarissa kokemusta siitä, miten strategiatyötä voi tehdä inhimillisesti, tuottavasti ja coachaavalla otteella. Hän nostaa vahvasti esiin tavoitteen, jossa strategiatyö viedään inhimilliselle tasolle vanhasta sotaretoriikkaan nojautuvasta kilpailun paradigmasta kohti vastuullisen arvonluonnin paradigmaa valmentavaa otetta hyödyntäen.

Ihmisten kautta ja ihmisten kanssa

Strategisessa johtamisessa inhimillisyys rakentuu osallisuudesta, jota dialogisuus tukee. Arjessa se näkyy tasavertaisena keskusteluna sekä prosessina, jossa luodaan yhteistä merkitystä strategian alueille. Näin saamme näkyväksi kaikkien näkemykset, osaamisen ja luovuuden sekä kaikki nämä osaksi strategian toteuttamista.

Strategian luominen on usein monimutkaista ja systeemistä päätöksentekoa kompleksisessa ympäristössä. Keskeisenä työkaluna hyödynnetään dialogia1.

Yhteinen katse tulevaisuuteen

Strategia on myös valintoja, mitä tehdään ja mistä taas kieltäydytään. Se sisältää päätöksiä tulevaan, josta ei ole varmuutta. On vain parhaita ennusteita ja skenaarioita sekä arvioita niiden todennäköisyyksistä.  Strategisessa päätöksenteossa kohdataan pääosin neljänlaisia ongelmia: kesyjä, sotkuisia, pirullisia ja kaoottisia. Kesyillä ongelmilla on selvät ratkaisuvaihtoehdot ja päätöksenteko on suoraviivaista. Siirryttäessä sotkuisista pirullisiin systeemisyys lisääntyy ja toimintaympäristö muuttuu entistä monimutkaisemmaksi ja epävarmemmaksi. Lisäksi osapuolten intressit voivat olla ristiriitaisia ja vaikeita sovittaa yhteen. Kaoottisissa ongelmissa tapahtumien kulku on ennalta-arvaamaton. Strategiatyö voidaankin monessa organisaatiossa luokitella vähintäänkin pirulliseksi ongelmaksi.

Strategiaprosessissa dialogi auttaa hahmottamaan sekä sisäistä että ulkoista toimintaympäristöä. Samalla tulee pohdittua syy ja seuraus -suhteita. Näin myös näkökulmat, tunteet ja intressit saadaan keskusteluun mukaan. Kun strategiaa lähestytään monesta näkökulmasta, muodostetaan kokonaisvaltainen näkemys.  Osallistujien ”systeemiäly” eli kokonaisuuden ymmärrys kasvaa kierros kierrokselta.

Yrityksen tulevaisuuden menestyksen rakentamista

Liiketoiminta ja sen kehittäminen ovat ihmisten luomaa ja yhteiskuntaa rakentavaa toimintaa – yhdessä uutta luoden ja rakentaen.

Strategia on yrityksen tulevaisuuden menestyksen rakentamista yhdessä muiden toimijoiden kanssa niin, että se tuottaa vastuullisesti arvoa kaikille keskeisille sidosryhmille.  

Muutos alkaa teoista, mutta se alkaa myös sanoista ja siitä narratiivista, jota ylläpidämme. Vuorovaikutus, dialogi ja coaching ovat keskeistä ihmislähtöisessä ja uudistavassa strategiatyössä, johon kaikki osallistuvat ja tekevät strategiaa eläväksi ja näkyväksi.

Mielenkiintoisia aiheita ja asiantuntevia puheenvuoroja on luvassa lisää BCI:n webinaareissa. Tule mukaan.

1Sitra: Tieto päätöksenteossa- artikkelisarja.