Ekamissa luotetaan valmentavaan lähestymistapaan

Coaching-taitoja johtajille ja esimiehille

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekamissa kaikki johtajat ja esimiehet osallistuivat coaching-taitoja painottavaan kehittymishankkeeseen. Valmentava ote on tuonut oppilaitoksen toimintakulttuuriin yhtenäisyyttä, innostusta ja kannustavaa ilmapiiriä.

Coachaava johtamistyyli ja valmentava lähestymistapa kiehtoo muiden organisaatioiden lisäksi myös oppilaitoksia. Muuttuvassa oppilaitosympäristössä coaching-taidot antavat esimiehille konkreettisia työkaluja ja tukea arjen tilanteisiin.

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami on lähtenyt aktiivisesti toteuttamaan valmentavaa johtamis- ja organisaatiokulttuuria. Osana tätä linjausta Ekamin koko johtoporras ja esimieskunta osallistui Esimiehestä valmentavaksi esimieheksi -kehittymisohjelmaan vuonna 2018. Opetushallituksen rahoittaman hankkeen toteuttivat Ekamille Haaga-Helian ammattikorkeakoulu Oy:n ammatillinen opettajakorkeakoulu sekä Business Coaching Institute Ltd.

”Olimme kirjanneet valmentavan otteen tavoitteeksemme Ekamin strategiassa, joten tämä kehitysohjelma sopi meille kuin nenä päähän”, kertoo koulutuskuntayhtymän johtaja ja rehtori Sami Tikkanen. ”Meillä oli ymmärrys siitä, että coachaava tyyli esimiestyössä vie parempiin tuloksiin kuin vanhakantainen johtamistyyli. Koimme ensiarvoisen tärkeäksi, että esimiehet omaksuvat valmentavan otteen.”

”Strategiamme mukaan Ekamin kriittinen menestystekijä on osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö. Kun mietimme, miten tähän oikeasti pääsemme, tulimme siihen tulokseen, että vain coachaavalla esimiestyöllä voimme onnistua tämän menestystekijän saavuttamisessa”, sanoo Ekamin henkilöstöjohtaja Jyyni Postila-Sutinen.

Coachaava johtamistyyli tarkoittaa lähestymistapaa, joka korostaa arvostavaa vuorovaikutusta, vahvuuksien esiintuomista sekä keskustelua kysymysten avulla. Coachaavalla otteella ihmisiä kannustetaan ottamaan vastuuta päätöksistä ja löytämään itse sopivia ratkaisuja tilanteisiin.

Kannustava johtaminen tuo tuloksia

Puolen vuoden pituiseen Esimiehestä valmentavaksi esimieheksi -ohjelmaan osallistui yhteensä noin 30 Ekamin johtajaa ja esimiestä. Prosessiin sisältyi mm. johtajuusanalyysi, coachaava esimies -koulutusta, ryhmäcoachingia virtuaalisesti sekä käytännön coaching-harjoittelua omassa työssä.

”Monille meidän esimiehillemme coaching ei ollut entuudestaan tuttua. He odottivat saavansa sellaisia työkaluja, jotka oikeasti auttavat arjen tilanteissa. Tässä onnistuttiin mielestäni valtavan hyvin!” kehuu Postila-Sutinen. ”Asiakkaana tuli tunne, että meitä todella kuunneltiin ja kokonaisuus muokattiin juuri meidän tarpeisiimme sopivaksi.”

Nyt Ekamissa on käynnissä implementointivaihe, jossa opit viedään osaksi rakenteita ja käytäntöä. Esimiehet osaavat jo muuttaa arjen keskusteluita coachaaviksi ja soveltaa coaching-taitoja muutenkin työssään.

”Oli upeaa huomata, kuinka ekamilaiset olivat aidosti innoissaan ohjelman sisällöstä. Kun oivallus syttyy, sen näkee ihmisen olemuksesta. Kaikkien kohdalla tapahtui muutosta”, kiittää kouluttaja Heli Bergström Haaga-Helia opekorkeasta. Hankkeessa kouluttajina toimivat myös Nina Karlsson ja Sini Rantama Business Coaching Institutesta.

”Tällaisen ohjelman etuna on valmennuksen ohella tapahtuva vertaiscoaching ja ryhmätyöskentely, jolloin asiat konkretisoituvat paremmin kuin erikseen opiskellessa”, arvioi Nina Karlsson. ”Ryhmäcoachingissa syvensimme opittuja asioita ja saimme seurata, miten hienosti osallistujat veivät coachaavaa otetta käytännön tekemiseen”, lisää Sini Rantama.

”Coaching-taidoilla haetaan parempaa johtamista ja rakentavaa vuorovaikutusta. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ihmisiä ei komennella vaan otetaan mukaan. Harjoitellaan muun muassa kärsivällisyyttä ja kysymisen taitoa”, kertoo Heli Bergström. ”Tämä pätee kaikilla toimialoilla: ihmisten voimavarat saa paremmin valjastettua organisaation käyttöön, kun osaat johtaa oikein.”

”Esimiehen tehtävä on luoda onnistumisen edellytyksiä omalle porukalle. Tavoitteemme on auttaa jokaisen ekamilaisen onnistumista työssään. Hyvällä vuorovaikutuksella ja coachaavalla otteella ratkaisemme asioita yhdessä”, pohtii Sami Tikkanen.

Coachaava johtamistyyli tarkoittaa lähestymistapaa, joka korostaa arvostavaa vuorovaikutusta, vahvuuksien esiintuomista sekä keskustelua kysymysten avulla.

Luodaan tavoitteita yhdessä

Ammatillisen koulutuksen uudistukset ovat tuoneet isoja muutoksia myös Ekamiin. Coachaavilla työkaluilla pyritään rakentamaan organisaation kulttuuria sellaiseksi, että se tukee sekä uudistusten jalkauttamista että ihmisten hyvinvointia ja motivaatiota.

”Kulttuurinmuutokset vievät aina aikansa. Kehittymishankkeen hedelmät tulevat näkyviin varmaan kuluvan vuoden aikana, kun opit ovat muotoutuneet osaksi esimiesten arkea”, miettii Sami Tikkanen. ”Samalla kehitysprosessi jatkuu ja uusia coaching-koulutuksia on tulossa.”

Sami Tikkasen ja Jyyni Postila-Sutisen mielestä coachingin lähestymistapa sopii erittäin hyvin oppilaitosympäristöön. ”Coachaus luo osallistavaa ja sitouttavaa kulttuuria, jossa yhdessä luodaan tavoitteita. Coachaava keskustelu on esimiehen perustyökaluja erityisesti oppilaitosten kaltaisissa asiantuntijayhteisöissä”, sanoo Tikkanen.

”Coachaava lähestymistapa parantaa palvelua niin johtamisessa, HR-puolella kuin tukipalveluissakin. Menetelmä tukee loistavasti myös opetus- ja ohjaustyötä, joten meillä on toiveissa kouluttaa myös opettajille valmentavaa otetta”, Postila-Sutinen visioi.

Johtoryhmän esimerkki on toiminut rohkaisuna koko esimieskunnalle. Kaikki kokevat, että tämä todella on Ekamin tapa toimia. ”On tärkeää, että mukana on ollut koko johto kaikkien esimiesten kanssa. Tällä osoitetaan sitoutumista ja asian merkitystä.”

Tukea ja malleja käytännön työhön

Esimiehestä valmentavaksi esimieheksi -hankkeeseen osallistuneet Ekamin esimiehet Anneli Sagulin ja Tia-Marika Sohlman ovat tyytyväisiä kokemukseensa. ”Parasta oli saada osallistua koulutukseen oman työporukan kanssa. Saimme yhdessä johtajien ja kollegoiden kanssa miettiä, miten luomme motivoivaa työympäristöä ja millaisilla periaatteilla haluamme toimia”, kertovat Sagulin ja Sohlman.

Nuorten työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä valmennuspäällikkönä toimiva Tia-Marika Sohlman pitää tärkeänä erityisesti kannustavan ilmapiirin luomista. ”Koulutuksessa tuntui, että tuimme toinen toistamme tässä aika yksinäisessäkin johtamistyössä. Coachaavan lähestymistavan valinta yhteiseksi linjaksi edistää ratkaisukeskeistä ja eteenpäin vievää asennoitumista.”

”Itse huomasin koulutuksen myötä, kuinka pienet muutokset vaikuttavat ihan konkreettisesti tilanteiden sujumiseen”, kertoo matkailu-, ravitsemus- ja elintarvikealan tiimipäällikkönä Ekamissa toimiva Anneli Sagulin. ”Koulutuksen myötä oppi näkemään omia tapoja toimia ja sai eväitä siihen, kuinka niitä voi muuttaa. Kannustava asenne saa asiat toimimaan paremmin.”

”Kun itse sai kokea coachausta, huomasi, kuinka se vie eteenpäin. Tuntui hyvältä saada pohtia omia vahvuuksia ja kuulla positiivista palautetta”, kertoo Sohlman.

Valmentava ajatusmaailma näkyy oivalluksina omassa työssä. ”Usein huomaan pitäessäni palaveria, että se sujuikin tosi coachaavasti ja ihmiset saivat itse vaikuttaa asioihin”, sanoo Anneli Sagulin.

Molemmat esimiehet kokevat jaksamista ja motivaatiota edistäväksi sen, että arvoja ja toimintatapoja mietitään yhdessä työkavereiden kanssa. ”Hyvä että jaamme erilaisia tapoja toimia ja viedä tavoitteita eteenpäin. Tässä koulutuksessa pääsi lähelle toisten ajatusmaailmaa: se lähensi meitä kaikkia ja toi yhtenäisyyttä.”

”Toivon, että nämä toimintatavat kulkisivat myös opetustyöhön. Opiskelijat hyötyisivät coachaavasta tyylistä. Hyvä, että prosessi jatkuu”, miettii Sagulin. ”Meille nuorten kannustaminen ja ohjaaminen on ihan pääasia. Tämä hanke on antanut lisää kipinää luoda coachaavaa toimintakulttuuria”, sanoo Sohlman. ”Motivoinnin ja kannustamisen merkitystä ei voi liikaa korostaa!”