Coaching on tullut työelämään jäädäkseen

Nykyään puhutaan paljon valmentavasta johtajuudesta, jonka ytimessä on juurikin coachaava ote luotsata työyhteisöä. Coachaus on ennen kaikkea läsnäoloa, kuuntelua ja aitoa dialogia. Etenkin nykyisessä kompleksisessa, jatkuvassa muutoksessa ja myllerryksessä olevassa maailmassa johtajuudessakin nousevat esiin inhimillisyyden ja yhteisöllisyyden merkitys. Johtaja ei ole enää ylhäältä alas norsunluutornista käsin johtava auktoriteetti. Päinvastoin, hän on organisaatiossa alhaalta ylöspäin kehkeytyvien muutosprosessien rohkaisija. 

Valmentava lähestymistapa on ennen kaikkea vuorovaikutusta – se on hyvien kysymysten esittämistä, onnistumisten sanoittamista ja vahvuuksien tekemistä näkyviksi. Se on avoimuuden asennetta, joka luo yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja tuo yhdessä tekemiseen intoa. Tämä siis tarkoittaa sitä, että yhdessä etsitään ratkaisuja erilaisiin haasteisiin rakentavaa dialogia hyödyntäen.

Jatkuvassa muutoksessa mukana

Muutos on nykypäivän pysyvä teema: maailma muuttuu, yritysten strategiat muuttuvat, toimintakulttuurit muuttuvat – ja kaikkeen pitäisi pystyä vastaamaan nopealla sykkeellä. Johtajan tärkeitä tehtäviä on tukea ihmisiä ja edesauttaa heidän toimimista näissä muuttuvissa olosuhteissa. Samalla johtajan pitää elää hetkessä ja osata toimia kuten tilanne sillä hetkellä vaatii. 

Tämän päivän johtajan kuuluu saada aikaan psykologista turvallisuutta, luottamusta ja työn merkityksellisyyttä niin jokaisessa henkilössä kuin koko yhteisössä. Johtaja ei ole enää vain yksilö, vaan johtajuus levittäytyy koko työyhteisöön. Siksi nyt tarvitaan yhteisöllistä viisautta ja kykyä asettua osaksi yhteisöä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Ei siis liene vaikea uskoa, että näin on parhaat mahdollisuudet saavuttaa tehokkuutta ja tuottavuutta. 

Eri roolit eri tilanteissa

Johtajan tehtävänä on saada yksilöiden paras potentiaali esiin ja kehittää sitä. Siksi johtajan työssä coaching on oikein käytettynä erinomainen työkalu. Tosin on asioita, joissa esihenkilön tulee ottaa myös leaderin ja managerin roolin. Näiden roolien välillä liikkuminen on taitolaji. Johtaminen onkin vahvasti tilannesidonnaista ja tarvitaan tasapainottelua, tunneälyä ja taitoa ymmärtää tilanne, missä roolissa ja millä painopisteellä kulloinkin toimia.

Palvelija ja opettaja

Olli-Pekka Heinonen toteaa kirjassaan ”Eletään ihmisiksi”, että johtajan identiteetti on entistä vahvemmin palvelijan identiteetti. Kuunnellen, keskustellen ja oppien pyritään löytämään yhteinen näkemys ja ratkaisut haasteisiin. Omalla toiminnallaan johtaja toimii esimerkkinä työyhteisön jäsenille. 

Valmentava johtajuus on ajatusten ja osaamisen jakamista. Olli-Pekka Heinosen mukaan siinä missä opettaja luo turvallisen oppimisympäristön, johtaja luo yksilöille ja yhteisölle turvallisen ympäristön löytää ratkaisuja ja toteuttaa prosesseja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Päämääränä yhteinen oppiminen ja yhdessä kehittäminen.

Coaching ja valmentava ote parantaa yksilöiden itseohjautuvuutta ja siten varmistaa myös toiminnan joustavuuden. Koska itseohjautuvuus lisää oman työn hallinnan tunnetta, se parantaa sitä kautta myös työhyvinvointia. Coachaava johtaja on siis henkilö, jonka joukoissa tiimit viihtyvät.