BCI:n coach-koulutusohjelmalle on myönnetty ensimmäisenä suomalaisena organisaationa eurooppalainen laatupalkinto

European Mentoring & Coaching Council on myöntänyt suomalaisen Business Coaching Instituten Certified Business Coach Master® -koulutuskokonaisuudelle arvostetun eurooppalaisen laatupalkinnon. EMCC:n vaatimukset koulutusohjelmille ovat korkeakoulutasoisia, ja normit EQA-sertifikaateille on kehitetty laajan tutkimuksen ja ammattilaisten käytännön kokemusten pohjalta.

Vuonna 2006 perustetun Business Coaching Instituten alkuperäisenä toiminta-ajatuksena oli, että Suomeen tarvitaan kansainväliset standardit täyttävää coach-koulutusta. Ensimmäinen akkreditointi saatiin coaching-alan kansainväliseltä kattojärjestöltä International Coach Federationilta, ja vuonna 2011 vuorossa oli ICF:n korkein ACTP-akkreditointi (Accredited Coaching Training Program).

”Ohjelmakehityksemme yhteydessä aloimme pohtia, voisiko EMCC:n akkreditointi olla meille hyödyllinen. EMCC:n Competence Framework -malliin tutustuessamme huomasimme sen täydentävän erittäin hyvin ICF:n ydintaitojen kokonaisuutta”, toteaa BCI:n toimitusjohtaja Hanna-Kaisa Lindfors.

”BCI:n coach-koulutusohjelma edustaa nyt ja tulevaisuudessa kehitysorientoitunutta lähestymistapaa. Tämä tarkoittaa, että coach on itse coachingin tärkein työkalu. Valmennuksessa kehitetään voimakkaasti yksittäistä ihmistä, ei niinkään mekanistista tapaa työskennellä coachina”, Lindfors lisää.

Laatu ja tutkimuksellinen tieto toiminnan ytimessä

EMCC-yhteistyö kiinnostaa BCI:tä myös laadun kehittämisen ja EMCC:n vahvan tutkimuksellisen otteen näkökulmasta. Kehitysorientoituneen lähestymistavan ohella BCI:n coach-koulutusohjelmat hyödyntävät uusinta tutkimustietoa ja valmentajien ammatillista viisautta. BCI kehittää coach-koulutusohjelmiensa laatua ja sisältöä useiden coach-koulutusohjelmia akkreditoivien organisaatioiden ohjauksessa alan kansainvälisiin standardeihin perustuen.

Sekä EMCC:n että ICF:n määrittelemät ydintaidot kiteyttävät ne taidot ja osaamisalueet, jotka coaching-ammattilaisen tulee hallita toimiakseen ammatissaan eettisesti, vastuullisesti ja ammattimaisesti. Nämä ydintaidot ovat myös BCI:n coach-koulutusten perusta.

”Myös BCI:n opiskelijat hyötyvät laatupalkinnosta, sillä EMCC on kasvava ja kehittyvä organisaatio, joka tunnetaan laajalti Euroopassa. Kaksoisakkreditoidun koulutusohjelman jälkeen opiskelijat voivat jatkossa hakea sekä ICF-sertifiointia että EMCC-yksilöakkreditointia, ja näin todistaa sitoutumisensa ammattitaitonsa kehittämiseen entistä kansainvälisemmin. Myös coach-koulutusten toimiala on kasvussa ja koulutustarjonta on värikästä, mikä voi korostaa isojen, tunnustettujen organisaatioiden myöntämien akkreditointien merkitystä”, Lindfors toteaa.

Laadun kehittämisen näkökulma ja vastuu ammatista kokonaisuutena on myös erittäin tärkeä. Emme ole tavoittele palkintoja vain tunnustuksen vuoksi, vaan alan hyvien käytäntöjen vahvistamiseksi. BCI kävi läpi perusteellisen hakemus- ja haastatteluprosessin, minkä jälkeen hakemuksemme siirtyi arvioitavaksi kansainväliselle asiantuntijaraadille. Saimme EMCC:ltä erinomaisen palautteen siitä, että kaksiosainen Certified Business Coach Master® -koulutuksemme on erittäin tasokas, Lindfors päättää.

Olemme erittäin iloisia saadessamme BCI:n EMCC:n jäseneksi. BCI:n Certified Business Coach Master® -ohjelma on taitavasti suunniteltu koulutuskokonaisuus, joka täyttää EMCC:n European Quality Awards (EQA) -standardit. Ohjelma yhdistää tutkimustietoon perustuvan ja kokemuksellisen oppimisen, ja opiskelijat saavat vankan pohjan organisaation sisäisinä tai ulkoisina coacheina toimimiseen, sanoo EMCC Finlandin puheenjohtaja Christel Berghäll.

Lisätietoja antavat:

Business Coaching Institute

Hanna-Kaisa Lindfors, toimitusjohtaja

hanna-kaisa.lindfors@bci.fi

010 235 3979

European Mentoring & Coaching Council Finland

Christel Berghäll, puheenjohtaja

Christel.berghall@stepbeyond.eu

050 564 3808

Tietoa Business Coaching Institutesta

Business Coaching Institute on Suomen johtava coachingin koulutus- ja kehittämisyhteisö. Edelläkävijöinä olemme vuodesta 2006 asti kehittäneet coachingia, johtamista ja valmentavaa organisaatiokulttuuria. Toimintamme perustuu kansainvälisesti sertifioituihin koulutuksiin ja yhteisiin standardeihin – suomalaiseen kulttuuriin sovitettuina.

Tietoa eurooppalaisesta laatupalkinnosta

Eurooppalainen laatupalkinto on laatustandardi coachingin ja mentoroinnin koulutusohjelmille. EQA:n avulla työskentelemme coaching- ja mentorointipalveluja tarjoavien jäsentemme kanssa varmistaen näin coacheille ja mentoreille suunnatun koulutuksen laadun ja yhdenmukaisuuden. EQA coaching- ja mentorointiohjelmilla varmistetaan, että osallistujat saavuttavat EMCC:n tutkimuspohjaiset pätevyysstandardit. (Lähde: https://www.emccouncil.org/fi/akkreditointi/)

Tietoa EMCC:stä

EMCC on Englannissa perustettu eurooppalainen järjestö, joka toimii mentoroinnin ja coachingin kehittämiseksi ja laadun varmistamiseksi. Se keskittyy alan tutkimuksesta tiedottamiseen ja eettisten normien ja parhaiden käytäntöjen löytämiseen ja luomiseen sekä jäsentensä verkostoitumisen edistämiseen.

EMCC:llä on kansalliset yhdistykset Suomen lisäksi seuraavissa maissa: Bosnia Herzegovinassa, Belgiassa, Tsekissä, Tanskassa, Ranskassa, Saksassa, Kreikassa, Irlannissa, Luxemburgissa, Maltalla, Hollannissa, Puolassa, Espanjassa, Ruotsissa, Sveitsissä, Serbiassa, Turkissa ja Iso Britanniassa. Yhteensä EMCC:llä on n. 5000 jäsentä.

Yhdistyksen jäseniä yhdistää halu tehdä eettisesti korkeatasoista ja laadukasta työtä mentoroinnin ja coachingin parissa. Jäsenet pääsevät mukaan verkostoon, jossa on monilla eri aloilla, monenlaisissa tehtävissä ja erityyppisissä organisaatioissa työskenteleviä ammattilaisia. Yhdistyksessä on mukana mm. mentoreita, coacheja, tutkijoita, opettajia sekä mentorointia ja coachingia eri tavoin hyödyntäviä organisaatioita. (Lähde: https://www.emccouncil.org/fi/)