BCI:n alumnitoiminta uudistuu vuonna 2023

Myös mestarit harjoittelevat – tule mukaan alumnitoimintaan verkostoitumaan ja vahvistamaan coaching-taitoja yhdessä

BCI Alumnit

BCI:n alumnit on jatkuvasti kasvava ryhmä, johon kuuluu yli kaksi tuhatta BCI:n sertifioimaa business coachia (Certified Business Coach sekä Certified Business Coach Master) sekä satoja organisaatiokohtaisen valmennuksen tai muun BCI:n koulutuksen käynyttä henkilöä.  Heitä kaikkia yhdistää halu oppia ja kehittyä sekä saada inspiraatiota omalle kehityspolulleen.

Tuemme kaikkia alumnejamme niin verkostoitumisessa kuin myös coaching-ydintaitojen vahvistamisessa. Erilaisissa alumnitilaisuuksissa opimme toisiltamme, annamme ja saamme palautetta kehittymisemme tueksi sekä tutustumme ja verkostoidumme. Se johtaa yksilön kasvuun ja ydintaitojen vahvistumiseen arjen työssä.
Kohti parempaa johtamista – on yhteinen tavoitteemme

Coaching on ajatuksia herättävä ja luova yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on inspiroida asiakasta hyödyntämään kokonaisvaltaisesti henkilökohtainen ja ammatillinen potentiaalinsa.

ICF International Coaching Federation

ICF ja coachingin ydintaidot keskiössä

ICF määrittelee coachingin ydintaidot neljään keskeiseen ydintaitoon, jotka tulevat näkyä sertifioidun coachin toiminnassa ja ajattelussa.

Ydintaitoja vahvistetaan Coaching Labeissa

BCI:n coaching labit ovat osa alumnitoimintaa. Ne ovat alumneille suunnattuja tilaisuuksia, joissa syvennytään yhteen ICF:n määrittelemään ydintaitoon lyhyen teoriaosuuden sekä pienryhmäharjoitteluiden avulla. Coaching labeja järjestetään kerran kuukaudessa ja jokainen coaching lab keskittyy yhteen IFC:n ydintaitoon.
Coaching labit ovat kaikille alumneille avoimia tilaisuuksia, joista tiedotamme tarkemmin BCI:n kuukausittaisessa alumnikirjeessä.

Coaching labeille CCE -akkreditointi

BCI:n coaching labeille on myönnetty ICF CCE -akkreditointi vuoden 2023 alusta alkaen.

Jos sinulla on ICF:n henkilökohtainen sertifiointi (ACC, PCC, MCC) tarvitset sertifioinnin uudistamiseen jatkuvan coachingin-koulutuksen pisteitä (CCE = Continuing Coach Education), joita on jatkossa mahdollista kerryttää myös BCI:n alumneille tarjoamista Coaching labeista.  Yksi BCI coaching lab -tapaaminen on kestoltaan 2h ja sisältää 2 CCE Core Competence -pistettä. Yhteensä Coaching labeja järjestetään vuodessa 12.

ICF:n henkilökohtainen sertifiointi

ICF:n sertifiointi toimii coach-ammattilaisille laadun ja brändin vahvistajana.  Henkilökohtainen ICF-sertifiointi on osoitus sitoutumisesta coaching-ammattitaidon jatkuvaan itsensä kehittämiseen sekä merkki työn laadusta ja eettisyydestä. 

ICF-sertifikaattijärjestelmä rakentuu kolmesta tasosta, joista kukin on voimassa kerrallaan 3 vuotta, edellyttäen uusimiseen liittyvää jatkokouluttautumista ja kehittymistä coachina. Henkilökohtaiset sertifiointitasot ovat:

  • Associate Certified Coach (ACC)
  • Professional Certified Coach (PCC)
  • Master Certified Coach (MCC)

Sertifiointipolun ensimmäiselle tasolla Associate Certified Coach (ACC) hakeudutaan usein ensimmäisen koulutuksen jälkeen, kun koulutuksen jälkeistä todennettua vastikkeellista asiakastyötä on riittävästi ja muut tarvittavat kriteerit täyttyvät.

Voit siis jatkossa kerryttää henkilökohtaiseen sertifiointiin ja sen ylläpitämiseen edellytettyjä CCE -pisteitä osallistumalla BCI:n coaching labeihin.

Coaching labien lisäksi tarjoamme alumneille myös useita mielenkiintoisia ja ajankohtaisia webinaareja, puheenvuoroja ja alumnitilaisuuksia vuoden aikana.

Lisätietoa CCE -pisteistä sekä ICF -sertifioinneista löydät ICF Finlandin sivuilta

Lisätietoa BCI:n alumnitoiminnasta sekä akkreditoiduista coaching labeista saat alumnikirjeessämme. Jos olet käynyt BCI:n coaching koulutuksen, mutta sinulle ei vielä tule alumnikirjettä, tilaa se täältä.

Lämpimästi tervetuloa mukaan alumnitoimintaan ja coaching labeihin!