Työelämä muuttuu ja urat sen mukana

Inkeri Ruuska on kokenut työelämän asiantuntija, joka on vaihtanut työelämän suuntaa rohkeasti. Inkeri Ruuskan puheenvuoro BCI:n webinaarissa siitä, miten urapolun sijaan nyt puhutaan uramaisemasta, oli paitsi silmiä avaava myös lohdullinen: vääriä uravalintoja ei ole, aina voi valita uudelleen. Uuden oppimisen tai uuden uran löytymisessä hyvänä apuna ja tukena coaching – sen ratkaisukeskeinen ja vuorovaikutteinen ajatusmaailma. 

Uramaisemassa yhdistetään monipuolista osaamista

Syvällistä asiantuntemusta ja keskittymistä yhteen aiheeseen kerrallaan on perinteisesti pidetty kunniassa, mutta tulevaisuudessa ansaitsemme elantomme eri tavoin kuin ennen. Ei ole vain yhtä uraa, työpaikkaa, ammattia tai koulutusta. Ura rakentuu yhä useammin monen osaamisen, työn muodon, tulovirran ja työn ulkopuolisen tekemisen yhdistelmistä. Työelämän murros haastaa työn tekemisen tapoja, osaamisvaatimuksia, ammatteja ja koko urakäsitteen. Ura ei ole enää ole kapea polku, jossa mennään ylös- tai alaspäin ja edetään vain yhtä kautta, vaan uramaisema, jossa on erilaista osaamista, kokemusta ja työtehtäviä. Uramaisemassa poimitaan asioita uralle ja rikastetaan osaamista.

Tarvitsemme moniosaajia silloittamaan eri alueita toisiinsa

Moniosaaja on utelias oppija ja taitava siirtymään uuteen. Aloittaessaan usein uutta ihminen joutuu menemään rajoille ja katsomaan maailmaa uusin silmin. Se vaatii aloittelijan mieltä ja kykyä sopeutua muutoksiin. Uteliaisuus auttaa näkemään asioita monipuolisesti, ratkomaan ongelmia ja tekemään omasta ympäristöstään poikkeavia havaintoja. Rajoilla tapahtuu oppimista. Moniosaaja onkin taitava ideoinnissa, jossa yhdistetään useampi alue ja kehitetään uutta näiden risteyskohdassa. Moniosaaja osaa silloittaa eri alueita toisiinsa. 

Monta uraa elämän aikana

Työuraan voi sisältyä monta erilaista uraa, ja bonusuran voi aloittaa vielä jäädessään eläkkeelle. Suuntaa voi vaihtaa ja palata takaisinpäin.

Monimuotoisessa uramaisemassa yhdistetään erilaista osaamista. Se voi rakentua monesta projektista, työtehtävästä, työn muodosta tai työn ulkopuolisesta tekemisestä. Urasiirtymien avulla elämään mahtuu monta uraa. Siirtymä voi olla irtiotto uuteen tai alanvaihto. Harrastuksesta voi syntyä uutta työtä. 

Uran loppupäässä tai eläkkeellä voi siirtyä bonusuralle jatkaen töitä omalla alalla, tehdä pro bono- ja vapaaehtoistöitä tai vaikkapa perustaa yrityksen. Motiivina taloudellisten etujen sijaan on usein halu tehdä itselleen merkityksellistä työtä ja jakaa osaamistaan yhteiseksi hyväksi. 

Kun vaihtaa ammattia tai tekee monta työtä elämänsä aikana, kartuttaa monipuolisesti erilaisia taitoja ja osaamista ja voi elää ikään kuin useamman mielenkiintoisen elämän.

Monimuotoiseen ja omaehtoiseen uraan ajaa usein vapauden kaipuu

Omaehtoiseen ja monimuotoiseen uraan motivoi usein vapaus, omannäköisen ja omien arvojen mukaisen uran rakentaminen sekä oppiminen ja kehittyminen. Monimuotoinen työ mahdollistaa joustavuuden. 

Muutos voi olla myös pakon sanelemaa työn loppuessa tai yhden työn ollessa taloudellisesti riittämätön. Työn loppuessa on pakko rakentaa tulevaisuutensa uudestaan. Muutos voi silloinkin olla myönteinen. Moni kertonut, miten pakon edessä he ovat löytäneet työhönsä suunnan, jolta eivät enää haluaisi palata vanhaan.

Monesti pelkäämme tekevämme vääriä valintoja joko koulutusalan tai työpaikan valinnassa. Vääriä valintoja ei ole, sillä kerran tehty valinta ei ole lopullinen. Aina voi valita uudelleen ja mennä kohti uutta.

Yhä useampi yhdistää työsuhteeseen yrittäjyyttä

Tulevaisuudessa yhä useampi yhdistää työsuhteeseen yrittäjyyttä. Kokeilut ovat tapa tutustua uuteen tehtävään tai alaan ja moni kokeileekin yrittäjyyttä ensin sivutoimisena. Työn ohessa perustetun sivutoimisen yrityksen avulla voi testata ideaa, tuotetta tai palvelua. Kokeilut toimivat prototyyppeinä, joista parhaimmillaan syntyy uusi ammatti. Lopullista valintaa ei tarvitse tehdä heti, vaan voi edetä pienin askelin.

Verkostot ja coaching tukena uralla

Kaikkea ei tarvitse osata tai tehdä itse. Verkostot ovat osaamisemme jatke. Jokainen tarvitsee tuekseen sparrauskumppaneita.  Verkostoituminen on kokemusten ja ideoiden jakamista, toisten menestyksen tukemista ja auttamista. 

Coach innostaa uuteen uramaisemaan ja auttaa kulkemaan kohti tavoitetta, kannustaa ja esittää hyviä kysymyksiä vauhdittamaan ajattelua. Ääneen puhuminen jäsentää ajatuksia. Coach kannustaa ottamaan askeleen, joka ei ensin tunnu mahdolliselta tai edes sallitulta.

Kaikenlaiset uramallit ovat sallittuja ja voit toteuttaa monta uraa elämäsi aikana. Saat haluta tehdä erilaisia juttuja, jopa samaan aikaan, innostua monesta, vaihtaa suuntaa, siirtyä poluilta ja kääntyä takaisin. 

Valmentaja, tietokirjailija, työpsykologiasta väitellyt tekniikan tohtori, Certified Business Coach Inkeri Ruuska on kirjoittanut kirjan Moniosaamisen renessanssi – opas työelämän edelläkävijöille (Basam Books 2022). Se sopii omaa uramaisemaa suunnitteleville, coacheille, henkilöstöammattilaisille, esihenkilöille ja työelämän murroksesta kiinnostuneille.  

BCI järjestää säännöllisesti innostavia webinaareja, joissa puhujina ovat asiantuntijat, joille coaching on sekä työasia että sydämenasia.