Ilona Rauhala & Jarmo Manner: Ylimmän johdon coachaaminen vaatii rohkeutta ja syvää osaamista

Ilona Rauhala ja Jarmo Manner peräänkuuluttavat aitoa osaamista ylimmän johdon coachaamiseen. He käynnistävät jälleen keväällä 2020 koulutusohjelman, jossa kehitetään näkemystä ja taitoa työskennellä vaikuttavasti ylimpien johtajien kanssa.

Vuosia ylimmän johdon coacheina toimineet Ilona Rauhala ja Jarmo Manner ovat havahtuneet kummalliseen dilemmaan: organisaatioiden johto kaipaa ajattelukumppania, mutta suuri osa heistä ei luota coachaukseen aiempien kokemustensa perusteella. Moni johtaja hyötyisi pätevästä sparrauksesta, silti laadukkaita coacheja on vaikea löytää.

Ylimmän johdon coachaaminen

”Jos ylintä johtoa coachataan normikeinoin, he usein pettyvät prosessiin. Yhteistyö voi olla esimerkiksi liian hidasta, paapovaa tai ohjeistavaa ja silloin johtaja ei saa tarvitsemaansa peiliä. Coaching-alalla tulisi olla enemmän osaamista nimenomaan ylintä johtoa ajatellen”, sanoo Ilona Rauhala.

”Usein näkee sitä, johdon coachaaminen alkaa menetelmä edellä tai unohdetaan konteksti. Ylimmän johdon kohdalla se ei toimi”, lisää Jarmo Manner. ”Coachin ei pidä yrittää muuttaa johtajaa. Keskeistä on ymmärtää, miten johtajuus ja sen ristiriidat vaikuttavat ihmiseen. Hyvä coach katsoo maailmaa johtajan silmin ja lähestyy yhteistyötä joustavasti hänen lähtökohdistaan käsin.”

Coachin tehtävä on toimia johtajan ajattelukumppanina. Usein ylin johto on yksinäinen paikka, jossa voi harvoin tuulettaa ajatuksiaan vapaasti ja jakaa ideoitaan. Coachin kuuluu tukea coachattavan omaa ajatteluprosessia siten, ettei imeydy hänen ongelmiinsa ja ala ratkoa niitä.

Johtajat ovat yleensä nopeasti oivaltavia, energisiä ja aikaansaavia. Ajattelukumppanilta odotetaan kykyä toimia tämänkaltaisten persoonien kanssa.

”Johdon coachin olennaisin rooli on luoda turvallista tilaa toisen pohdinnalle ja avata uusia mahdollisuuksia. Ihmisillä on usein rajattu tapa katsoa tilannettaan ja coach voi auttaa kasvattamaan valinta-avaruutta”, kuvailee Jarmo Manner.

”Johtaja on jatkuvasti arvioitavana. Valmentajana emme arvioi asiakasta vaan autamme häntä tulemaan tietoiseksi siitä, miten hän kokee roolinsa. Tärkeintä on oppia luomaan luottamuksellinen tila, jossa toinen voi olla vapaasti ja jossa hän näkee selkeämmin eri mahdollisuudet”, Rauhala sanoo.

Johtaja on jatkuvasti arvioitavana. Valmentajana emme arvioi asiakasta vaan autamme häntä tulemaan tietoiseksi siitä, miten hän kokee roolinsa.

Ilona Rauhala

Kiinnostus ihmismieleen ajaa eteenpäin

Ilona Rauhala on psykologi, kokenut kouluttaja ja valmentaja yritysmaailmassa. Hänen mukaansa pitkä tie erilaisten opintojen, töiden ja elämänkokemusten kautta on johtanut paikkaan, jossa hän voi toimia johtajien kanssa tasavertaisena ja tarkkanäköisenä kumppanina.

”Olen halunnut toteuttaa psykologista osaamistani niiden ihmisten kanssa, joilla on vaikutusvaltaa. Toimimalla eri ammattiryhmien parissa ja monilla toimialoilla olen nähnyt tiettyjä lainalaisuuksia ja saanut ymmärrystä siitä, mikä toimii ja mikä ei”, Rauhala pohtii. Tällä hetkellä hän tekee johtajien coachausta noin puolet työajastaan. ”Haluan auttaa johtajia tekemään työnsä paremmin.”

Myös Jarmo Manner on ollut aina kiinnostunut ihmisten mielestä ja käyttäytymisestä. KTM -tutkinnon ohella hänellä on vuosien yksilö- ja organisaatiopsykologian täydennyskoulutus. Manner on myös tutkinut johtajien henkisten voimavarojen vahvistamista sekä organisaatioiden kulttuurimuutoksia. Hän aloitti coaching-toiminnan ensin alaistensa kanssa ja siirtyi sitten coachaamaan muita.

”Coachingin kautta huomasin, miten pienetkin oivallukset saavat isoja asioita aikaan. Oman kokemuksen kautta olen huomannut, että johtajien valmennuksessa tarvitaan sellaista erikoisosaamista, johon coachin peruskoulutus ei anna valmiuksia”, kertoo Manner.

Jarmo Manner korostaa, että he pyrkivät aina työskentelemään käyttäytymistieteellisesti todennettujen toimintatapojen pohjalta.

”On myös erittäin tärkeää, että johtajien kanssa toimiva coach on työskennellyt itsensä kanssa riittävästi pitääkseen oman mielensä pois tieltä. Silloin voi aidosti keskittyä toisen ihmisen kysymyksiin eikä lähdetä terapoimaan johtajaa”, Manner painottaa.

Ylimmän johdon coach uskaltaa haastaa

Voi tuntua paradoksilta, että coachin pitää luoda johtajalle turvallinen tila ja samanaikaisesti haastaa rohkeasti. Johtajilta kuulee usein kommentteja siitä, että coachaamisesta ei ole hyötyä, koska coachit eivät uskalla vaatia tai haastaa. Pohjalla tulee olla sellainen luottamus, että asioita voi sanoa suoraan.

”Tätä työtä täytyy tehdä vähän anarkistin näkökulmasta. Pitää ottaa se riski, että saattaa kolauttaa johtajan itsetuntoa tai menettää valmennussuhteen. Johtajia ei saa pelätä, silloin yhteistyö ei toimi”, Rauhala sanoo. ”Kuitenkin suhteen täytyy olla kunnioittava. Coachilta vaaditaan rohkeutta, mutta myös viisautta ja tilannetajua.”

Ylimmän johdon coachaaminen toimii vain silloin, kun johtaja ja coach kokevat olevansa samalla tasolla. Johtajat eivät hyödy siitä, jos coach asettuu alamaiseksi tai ottaa ylemmyydentuntoisen asenteen.

Coachilta edellytetään kykyä skannata nopeasti ihmismieltä ja arvioida tilannetta. Silloin hän näkee, missä johtaja tarvitsee tukea. Toiset kaipaavat pysähtymistä ja fokusointia, toiset taas näkökulmien laajentamista. Johtajat tarvitsevat ajatuskumppanikseen tarkkanäköisen ihmisen, joka osaa kiteyttää olennaisen viestin tai kysymyksen lyhyessä ajassa.

”Joskus olen ihmetellyt, miksi coacheille koulutetaan erikseen haastavan asiakkaan kohtaamista. Missä meitä muuten tarvittaisiin, ellei juuri vaikeissa tilanteissa! Ihmiset eivät ole tyyppeinä helppoja tai haastavia, vaan coachin tehtävä on löytää se kanava, jota kautta suhde lähtee syntymään”, Ilona Rauhala tuumii. ”Jos coach jää pelkäämään vaikeutta, hän on väärällä alalla.”

Organisaatioissa toimivan coachin tehtävä on myös katsoa kokonaisvaltaisesti kaikkien etua. Vaikka coachattaisiin ainoastaan ylintä johtajaa, täytyy huomioida koko organisaation toimintalinja ja liiketoiminnan suunta.

Oman kokemuksen kautta olen huomannut, että johtajien valmennuksessa tarvitaan sellaista erikoisosaamista, johon coachin peruskoulutus ei anna valmiuksia.

Jarmo Manner

Koulutusohjelma ylimmän johdon coacheille

Keväällä 2020 starttaa Business Coaching Institutessa Jarmo Mannerin ja Ilona Rauhalan luotsaama Certified Executive Coach -koulutusohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa johdon kanssa työskenteleviä coacheja ja neuvonantajia kehittymään mestaritasolle. Koulutuksessa pureudutaan teorian ja harjoittelun kautta syvällisesti coachingiin olemisen tapana. Miten olla oman persoonan kautta valmennussuhteessa ja oivalluttaa heitä, jotka ovat hyvin kriittisiä, kenet hyväksyvät oivalluttajakseen?

Kyseessä on lähes vuoden mittainen prosessi, joka sisältää runsaasti coachausta ja sen arviointia, monimuoto-oppimista, toimitusjohtajien vierailuita ja oman coaching-mallin työstämistä. Ohjelmaan valitut opiskelijat tulevat altistumaan palautteelle, mikä auttaa oman voiman löytämisessä.

Ylimpien johtajien muodostama asiakaskunta on toki suhteellisen kapea sektori, mutta siellä on tälläkin hetkellä pulaa osaavista ja pätevistä coacheista. ”Mielestäni jokaisella johtajalla tulisi olla oma coach ja läheskään kaikilla ei vielä ole”, toteaa Ilona Rauhala.

Rauhalan mukaan ohjelma soveltuu myös niille, jotka ovat mahdollisesti jo pitkään työskennelleet ylimmän johdon kanssa. Aina on varaa kehittyä ja saada tukea omaan coach-polkuunsa ja metodologiaansa. Samalla voi jakaa omaa kokemustaan vertaisoppimisen avulla. ”Haemme tarkoin valikoitunutta joukkoa. Sellaisia, jotka ovat omistautuneet tälle tielle ja haluavat oppia lisää.”

Rauhala ja Manner korostavat, että ohjelma on luotu myös heitä itseään varten: valmentaminen on kohtuullisen yksinäistä työtä ja yhteistä keskustelua tarvitaan. ”Meillä on tarve luoda kollegiaalista yhteisöä johtajien coachingia tekevien kesken. Tässä työssä ei tule koskaan valmiiksi, mekin opimme ja kouluttaudumme jatkuvasti. Kaikki tarvitsevat sparrausta ja ajattelukumppaneita.”