Elenia: Ihmiset vievät yritystä eteenpäin

Valmentava johtamistapa luo innostusta Eleniassa

Eleniassa päätettiin toteuttaa merkittävä organisaatiokulttuurin ja johtamistyylin laatuhyppy. Lähes viisikymmentä esimiestä, asiantuntijaa ja johtoryhmän jäsentä osallistuivat BCI:n valmentavan esimiestyön ohjelmaan, toiset perustasolla ja toiset syvemmin. Koko organisaatiossa vallitsee nyt utelias uuden oppimisen ilmapiiri.

Elenia Palveluiden esimiehet Merja Liemola, Janne Korkeamäki, Sanna Öörni ja Sanna Laine arvostavat Elenian panostusta esimiesvalmennuksiin. BCI:n valmennusohjelman opit on otettu heti käyttöön.
Energia-ala on muutoksessa ja Elenia halusi rohkeasti kokeilla uudistamista myös organisaatiokulttuurin johtamiseen. Muutoskohdat ovat usein otollisia tilanteita uusien toimintamallien luomiseen.
”Meillä on ollut asiakaspalvelussa mittava transformaatio monella tasolla ja halusimme raikastaa myös johtamistapoja ja yrityskulttuuria. Coachingin kautta tavoitellaan yhtenäistä ja keskustelevaa mallia, joka toimii koko organisaatiossa”, kertoo asiakaspalvelujohtaja Sanna Öörni Elenia Palvelut Oy:stä.

”Valmentava tyyli ei rajoitu vain esimiestyöhön vaan on mukana kaikessa tekemisessä. Samalla olemme opetelleet Lean-ajattelua. Nämä ovat nykyaikaisen, ketterän organisaation tapoja toimia.”

Kun liekki syttyy

Valmentavan esimiestyön ohjelma toteutettiin Elenia Oy:n, Elenia Lämpö Oy:n ja Elenia Palvelut Oy:n esimiehille neljässä lähijaksossa. ”Ohjelmassa olemme keskustelleet eri näkökulmista, miksi valmentava tyyli toimii niin hyvin tämän päivän työelämässä. Osallistujat ovat saaneet runsaasti käytännön välineitä omaan esimiestyöhönsä”, kertoo Elenia Palvelut Oy:n esimiehiä valmentanut Dan Soback BCI:sta.

”Elenian ihmiset olivat alusta asti tosi hyvin mukana ja ovat lähteneet heti käyttämään uusia taitoja arjessa”, Soback kiittää. Elenia Lämpö Oy:ssä kouluttajana toimi Ilona Rauhala.
Sanna Öörni näkee, että koulutus on sytyttänyt liekin esimiehissä. ”He ovat uteliaita ja haluavat kokeilla uusia lähestymistapoja. Käsitys omasta esimiestyöstä on selkeästi muuttunut ja uusi ote leviää myös muuhun porukkaan”, Öörni kertoo. ”Kun näitä periaatteita tuodaan käytäntöön, niin ihmiset saavat enemmän aikaan. He ovat siis tuottavampia.”

Coachingin kautta tavoitellaan yhtenäistä ja keskustelevaa mallia, joka toimii koko organisaatiossa.

Sanna Öörni

Vastuu tuo potentiaalin esiin

Yksi BCI:n ohjelmaan osallistuneista esimiehistä on Elenia Palvelut Oy:n palvelupäällikkö Merja Liemola. ”Koulutuksessa opin kuuntelemaan paremmin ja auttamaan ihmisiä löytämään ratkaisut itse. Tuntui hyvältä miettiä yhdessä muiden kanssa, miten yhtenäistää ja parantaa esimiestyötä koko talossa.”
 
Käytännön esimerkki tuoreesta lähestymistavasta näkyy asiakaspalvelun uudessa virtuaalitiimimallissa. ”Emme antaneetkaan tiimille valmiita ohjeistuksia, vaan he saivat itse päätösvallan. Aluksi asiakasneuvojat olivat ihmeissään, kun saivat itse keksiä ratkaisuja arjen tilanteisiin. Ja hyviä ehdotuksia onkin löytynyt!” kertoo Merja Liemola.

Myös tuotekehityspäällikkö Tomi Mäkelä Elenia Oy:sta osallistui koulutukseen ja sanoo allekirjoittavansa coaching-filosofian täysin. ”Nopeasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää jokaiselta työntekijältä suurempaa vastuun ottamista omasta työstään ja uusien luovien toimintatapojen löytämistä”, tuumii Mäkelä.

”Coaching kannustaa työntekijää ratkaisemaan oman työn ongelmat ensin itse ja olemaan aktiivinen työn kehittämisessä ja uusien tehtävien suorittamisessa. Esimiehen rooli on auttaa työntekijää menestymään työssään.”Tomi Mäkelän tiimissä työskentelevä Anmari Koski kokee, että esimiehen valmentava johtamistyyli on edesauttanut omatoimisuutta ja itsenäistä ajattelua. ”Mahdollisuus vaikuttaa asioihin vahvistaa omaa ammatillista kehittymistä”, kertoo Koski.
”Vastuun antaminen työntekijöille on vapauttanut esimiehiltä aikaa isomman kuvan miettimiseen”, sanoo Sanna Öörni. ”Ihmisissä on valtava potentiaali, kun heille annetaan valtaa ja vastuuta sopivassa suhteessa.”

Johtaminen muuttuu

Sanna Öörnin mukaan Eleniassa on lähdetty rohkeasti hyödyntämään valmennusmenetelmiä ja coaching-mindsettiä. ”On ollut voimaannuttavaa huomata, että coachaava lähestymistapa on tämän ajan johtamisen kulmakivi. Se nojaa arvostukseen ja ihmisen huomioonottamiseen.”

Tomi Mäkelä innostui coachaavasta lähestymistavasta omassa esimiestyössään. Hänen tiimissään työskentelevä Anmari Koski kokee, että valmentava tyyli edistää työssä kehittymistä.
Tomi Mäkelän mukaan coaching auttaa organisaatiota kehittymään ja vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin. ”Kun ihmisiä valmennetaan ja saadaan heidän voimavaransa käyttöön, mitä todennäköisimmin yrityskin saavuttaa tavoitteensa ja tuottaa asiakkaille lisäarvoa.”

Tärkeintä on uskallus tarttua toimeen ja todella laittaa uudet mallit käytäntöön. Elenia Palveluissa henkilöstölle on annettu palvelulupaus, että jokainen saa esimieheltä neljä coaching-tapaamista vuodessa.”Ihmiset vievät yritystä eteenpäin. Kun yritys menestyy, kyse on aina myös hyvinvoivista ja motivoituneista ihmisistä”, Sanna Öörni pohtii.

Elenian arvot ovat: asiakasta lähellä, rohkeus uudistua, vastuullinen kumppani ja yhdessä aikaansaaminen. ”Coaching-yhteistyö ja organisaatiokulttuurin raikastaminen kertovat siitä, että haluamme olla näiden arvojen näköisiä. Liikumme ajan hengessä ja toteutamme tärkeäksi katsomiamme asioita käytännössä parhaamme mukaan”, summaa Sanna Öörni.