Coaching-alan kattojärjestö ICF julkisti uudistetut coachingin ydintaitojen määritelmät

International Coach Federation julkisti marraskuussa 2019 uudistetut coachingin ydintaidot ja niiden määritelmät. Alkuperäiset ydintaidot ovat vuodelta 2008, joten niiden päivittäminen tuli ajankohtaiseksi lokakuussa 2017. Kahden vuoden aikana haastateltiin 1300 asiantuntijaa eri puolilta maailmaa sekä järjestettiin työpajat Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa.

Asiantuntijahaastattelujen ja kyselytutkimuksen pohjalta saatiin määriteltyä coacheille 79 ydintehtävää ja 56 ydinosaamisaluetta. Ne käytiin läpi kolmannessa työpajassa, jossa kerätty data annettiin analysoitavaksi osallistujille, jotka saivat suositella datan pohjalta muutoksia ICF:n ydintaitoihin.

Uudet määritelmät heijastelevat coachingin vakiintumista työmuotona

Ydintaitoihin ei tullut prosessissa merkittäviä muutoksia, vaan kaikki nykyiset osa-alueet sisältyvät uudistettuihin määritelmiin. Kielellistä muotoa on kuitenkin tiivistetty, selvennetty ja yhdenmukaistettu – samoin joitakin ydintaitoja jaettu osiin tai yhdistetty haastatteludatan perusteella.

Merkittävimmät sisältötarkennukset koskevat coachin ajattelutapaa, reflektion taitoa ja ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä. Myös coaching-suhteen eri sopimusvaiheita on tarkennettu ja painotettu niin organisaatiota, coachattavaa kuin yksittäistä istuntoakin koskevien sopimusten merkitystä.

”Uudet määritelmät eivät niinkään heijastele coaching-alan muutosta, vaan ennemmin coachingin vakiintumista työmuotona. Ydintaidoissa on nyt haastateltu ammattilaisia ja otettu huomioon se, millaista coachin työ on käytännössä. Aiemmat ydintaidot olivat ehkä hieman kliiniset. Uudistuksessa on otettu huomioon asioita, jotka ovat relevantteja coachin työssä myös silloin, kun sitä tekee työnä”, sanoo BCI:n ohjelmajohtaja Ilona Rauhala.

Uusien arviointiperusteiden käyttöönotto ja vaikutukset BCI:n koulutuksiin

Uudet arviointiperusteet astuvat voimaan tammikuussa 2021, joten käynnissä on vuoden siirtymäaika. Tänä aikana myös coaching-kouluttajat integroivat uudet ydintaidot koulutusohjelmiinsa yhteistyössä ICF:n kanssa. Uusi malli ja tukimateriaalit ovat saatavilla 14.11.2019 alkaen.

Ydintaitojen uudistaminen vaikuttaa myös BCI:n koulutusohjelmiin. ”Nyt mindset sekä coaching-kontekstin ja kulttuurin ymmärtäminen on nostettu vahvasti esille. Tulemme ohjelmissa korostamaan mindset-asioita ja sitä, miten tärkeää coachin on työstää omaa asennoitumistaan, mieltä ja mielentilaa sekä ylläpitää ja vaalia niitä. Aiemmissa ydintaidoissa on lähdetty liikkeelle siitä, että coach voi osatessaan coachata tehdä työtään missä kontekstissa vain. Tätä viestiä me tulemme muuttamaan ja painottamaan sitä, että kulttuurin ja kontekstin ymmärtäminen on tärkeää myös coachin työssä, vaikka coaching ei olekaan luonteeltaan neuvovaa”, sanoo Rauhala.

Uudistuksen vaikutukset ja hyödyt coaching-alalle ja yksittäisille coacheille

Sertifiointipolulla olevien coachien ja vasta kouluttautuvien coachien tilanteeseen ydintaitojen päivityksellä ei ole suurta vaikutusta. Sertifiointia uusittaessa tulee entiseen tapaan osoittaa keränneensä vaaditut CCE-pisteet ja ACC-tason osalta suorittaneensa 10 tuntia mentor coachingia.

PCC-/MCC-vaatimusten osalta selvitystyö on käynnissä. ICF vakuuttaa, että koska uudistus perustuu kokeneiden ammatticoachien haastatteluihin, uudistukset eivät sisällä mitään sellaista, mikä ei olisi jo käytössä kentällä. Myös viisi vuotta sitten julkaistut PCC-markkerit näkyvät päivityksissä monelta osin.

ICF järjestää jatkossa verkkokoulutuksia aiemmin sertifioiduille coacheille osaamisen päivittämiseksi uusia ydintaitoja vastaavaksi.

”Coacheille on erittäin hyödyllistä kuulua yhdistyksiin, koska yhdistykset toimivat tietynlaisena laatutakuuna. Kun yhdistys osoittaa relevanttiutta ja ajantasaisuutta omassa järjestelmässään, niin tottakai se vaikuttaa siihen, että ICF yhdistyksenä säilyttää laadun leiman. Tämä puolestaan hyödyttää coacheja, kun he sertifikaateilla osoittavat omaa osaamistaan”, toteaa Rauhala.

Coachkoulutuksen laadun kehittäminen ja tulevaisuuden näkymät

BCI on tehnyt perustamisestaan, vuodesta 2006 lähtien pioneerityötä coachkoulutuksen laadun kehittämiseksi Suomessa. Kansainväliset ICF-akkreditointi ja EMCC laatupalkinto sekä ensimmäisenä suomalaisena organisaationa saavutettu ACTP-akkreditointi ovat BCI:lle erittäin tärkeitä, sillä ne kytkevät koulutusohjelmat laatua valvoviin ja kehittäviin maailmanlaajuisiin organisaatioihin. Coachkoulutukselle ICF:n ydintaidot luovat lisäksi vankan, kansainvälisesti tuetun perustan.

”BCI:n koulutuksista näkyy ICF:n ydintaitojenkin korostama ihmislähtöinen lähestymistapa ja developmental coaching -viitekehys, jossa coach kykenee ymmärtämään asiakkaan tilannetta kokonaisvaltaisesti sekä taidollisesti tukemaan asiakasta matkalla kohti hänen päämääriään. Kehitysajattelu tarkoittaa myös coachin vastuullisuutta suhteessa omaan osaamiseensa ja ammatilliseen kehittymiseensä”, sanoo BCI:n toimitusjohtaja Hanna-Kaisa Lindfors.

”Laadukas coachingosaaminen on yhä kysytympää organisaatioissa, mikä näkyy mm. tutkimusmäärien kasvussa, koulutettavien määrän nousussa sekä valtaisana menetelmän tunnettuuden lisääntymisenä. Coachingtaidot ovat yleistymässä työelämän arkitaidoiksi. Kenellepä ei olisi hyötyä yksilölähtöisestä ohjaus- ja vuorovaikutusosaamisesta sekä hyvistä yhteistyö- ja tiimityötaidoista?”, Lindfors päättää.

Lue lisää uudistetuista ydintaidoista ICF Finlandin sivuilta!

Lähde: International Coaching Federation

Lisätietoja antaa:

Business Coaching Institute

Hanna-Kaisa Lindfors, toimitusjohtaja

hanna-kaisa.lindfors@bci.fi

010 235 3979

Business Coaching Institute

Ilona Rauhala, ohjelmajohtaja

ilona.rauhala@bci.fi

040 5868 596

Tietoa Business Coaching Institutesta

Business Coaching Institute on Suomen johtava coachingin koulutus- ja kehittämisyhteisö. Edelläkävijöinä olemme vuodesta 2006 asti kehittäneet coachingia, johtamista ja valmentavaa organisaatiokulttuuria. Toimintamme perustuu kansainvälisesti sertifioituihin koulutuksiin ja yhteisiin standardeihin – suomalaiseen kulttuuriin sovitettuina.