CEC-ohjelma haastaa osallistujia rohkeuteen ja aitouteen

Ylimmät johtajat tarvitsevat ammattimaista coachausta, mutta millaista se on?

Vastauksia tähän tutkitaan Certified Executive Coach -ohjelmassa, jossa keskitytään kehittämään johdon kanssa työskentelevien valmentajien onnistumisen kannalta kriittisiä komponentteja.

CEC-ohjelman vetäjät Ilona Rauhala ja Jarmo Manner loivat ohjelman, johon olisivat itse halunneet osallistua. ”Suomessa ei ollut tarjolla riittävän laadukasta koulutusohjelmaa nimenomaan ylimpien johtajien coacheille ja konsulteille. Haluamme auttaa johtajien kanssa työskenteleviä kehittymään ammatillisesti mahdollisimman paljon.”

Millaista osaamista ylimmän johdon coachaus sitten vaatii? ”Luonnollisesti ei ole olemassa valmiita palikoita johtajien coachaukseen. Tärkeintä on laajentaa omaa näkemystä ja kasvattaa varmuutta erilaisissa tilanteissa”, sanoo Ilona Rauhala. ”Huippusuoriutumisen kanssa työskentelevien coachien pitää uskaltaa mennä tarvittaessa syvälle ja ymmärtää myös persoonan pimeitä puolia.”

”Yksi ohjelman tavoitteista onkin, että jokainen luo oman näkemyksensä johtajien coachauksesta”, kertoo Jarmo Manner.

Eräs tärkeimmistä aiheista executive-coachaukseen liittyen on rohkeus. ”Ylimpiä johtajia kohdatessa tulee usein vastaan pelko. Johtaja aistii sen, jos häntä pelkää. Ohjelman aikana pyrimme rauhallisuuden ja rennon rohkeuden tavoittamiseen coachaustyössä”, Manner toteaa.

”Ylimpien johtajien kanssa coachin ydinkompetenssin tulee toimia nopeasti ja integroidusti, jotta hän voi keskittyä substanssiin. Ja pitää olla superrauhallinen!” miettii Rauhala. ”Oikean rytmin löytäminen on olennaista.”

Oppiminen on itse oivaltamista

Certified Executive Coach -ohjelman vaatimustaso on korkea, koska se tähtää kokeneiden ammattilaisten kyvykkyyden kehittämiseen. Sisällöllisesti ohjelman coachingtaitojen palautteiden perustana pidetään MCC-tason kompetensseja, jotka ovat ICF (International Coach Federationin) korkeimman mahdollisen sertifikaatin kriteerit. Kaikki eivät tietenkään ohjelman jälkeen täytä näitä kriteereitä, mutta palautetta peilataan niihin.

Ehkä paradoksaalisesti korkea kriteeritaso tarkoittaa myös sitä, että valmista opetettavaa on aika vähän. Oppiminen syntyy oivalluksina luetun teorian, kokemusten, harjoitusten ja yhteisen keskustelun kautta.

”Jossain kohtaa opiskelijoille tapahtuu naksahdus, kun he ymmärtävät, että vetäjät eivät tarjoile asiaa lusikalla. Silloin tulee ymmärrys: mehän voidaan oppia mitä vain!” kertoo Jarmo Manner.

Kesällä 2019 päättyi ensimmäinen Certified Executive Coach -ohjelma. Ryhmässä oli monenlaisen taustan omaavia ihmisiä: ammatticoacheja, konsultteja ja ylimpiä johtajia.

”Johtajatausta ei automaattisesti tarkoita, että ihminen osaisi coachata toisia johtajia”, miettivät Rauhala ja Manner. ”Coachin pitää osata laskea omaa statustaan, olla samalla viivalla coachattavan kanssa. Hänellä tulee olla herkkyyttä, syvää ymmärrystä prosessista ja oikeat työkalut käytössä.”

”Sekin on paradoksi, että vaikka osallistujat ovat hyvin kokeneita, he tarvitsevat kehittyäkseen vasta-alkajan mieltä. Joskus oma osaaminen voi muodostua oppimisen esteeksi, koska oppiminen voi olla kolaus egolle”, pohtii Rauhala. ”Ohjelmassa syntyi kuitenkin turvallinen ja avoin tila, jossa kaikki tukivat toisiaan.”

”Ylimmän johdon kanssa ei voi tehdä töitä, jos itseluottamus ei ole kohtalaisen korkea. Samalla kuitenkin vaaditaan nöyryyttä”, sanoo Manner. ”Jos on yhtään arrogantti, yhteys leikkaantuu.”

”Joillekin osallistujille saattoi tulla yllätyksenä, että CEC-ohjelmassa keskitytään aika paljon oman olemisen tarkasteluun. Se kuka olet, on kaikki mitä sinulla on.”

Huippusuoriutumisen kanssa työskentelevien coachien pitää uskaltaa mennä tarvittaessa syvälle ja ymmärtää myös persoonan pimeitä puolia.

Ilona Rauhala

Osallistujat kokivat ajattelun laajentumista

CEC-ohjelmaan osallistunut Kaj Hellbom kokee, että ryhmässä päästiin nopeasti vaiheeseen, jossa ihmiset uskalsivat olla tietämättömiä ja uuden edessä. ”Itselleni oli tärkeää se, että tulee uusia ajattelukehikoita. Ajattelukumppanuus kiteyttää minulle ylimmän johdon coachauksen ydintehtävän.”

”Mielestäni osallistujissa tapahtui syvällinen identiteetin muutos. Ihmiset uskalsivat katsoa toimintatapojaan ja tulla ulos uudessa roolissa”, miettii Jarmo Manner.

Ilona Rauhala kokee, että osallistujien lähtökohtaiset vahvuudet vahvistuivat. ”Jokainen rohkeni työstää omaa kipukohtaa. Se lisäsi ryhmän luottamusta ja keskinäisen sparraamisen kulttuuria Siedettiin se, että kenestäkään ei tullut täydellistä!”

Ammatticoach Risto Jokela lähti mukaan ohjelmaan hakemaan uusia näkökulmia työhönsä ja myös sertifikaatti kiinnosti. ”Halusin nähdä erilaisia tulokulmia ja löytää asioita, joita voin hyödyntää nimenomaan ylimmän johdon valmennukseen, sillä he ovat avainasiakkaitani.”

”Ohjelma oli minulle oivallusprosessi. Ensin olin vähän ihmeissäni aihepiireistä, ja mietin, mitähän tästä tulee. Havahduin kuitenkin pohtimaan avoimin mielin. Aloin kirjoittaa muistiinpanoja ja huomioita, mikä minulla osoittaa oivallusten syntymistä ja kehittymisprosessin alkua. Monet asiat alkoivat saada uudenlaista merkitystä”, kertoo Jokela, joka on itsekin toiminut ylimmässä johdossa.

”Minulle tärkeimmät CEC-ohjelman oivallukset liittyvät ajattelun ja keinojen laaja-alaisuuteen, psykologisempaan lähestymistapaan ja itsensä tuntemiseen. Toivon, että lisääntynyt ymmärrys näkyy asiakassuhteissani”, Jokela miettii. ”Sain vahvistusta siihen, että olen oikealla uralla coachin ammatissa ja johtamisen kehittäjänä. CEC-prosessi oli paikoin työläs, mutta oivalluttava ja kasvattava. Koen sen tukevan haluani profiloitua korkeatasoiseksi ammattilaiseksi.”

”Suosittelen ohjelmaa niille, jotka haluavat tosissaan kehittyä tässä ammatissa”, sanoo Risto Jokela.

”Ylimmän johdon coachaus on vaativaa työtä, koska coachilla tulisi olla omaa käytännön kokemusta johtamisesta”, mietti CEC-ohjelmaan osallistunut coach ja viestintäjohtaja Reija Hyvärinen.

”CEC -koulutus oli syvällinen matka moniin johtamisen näkökulmiin ja itsetuntemukseen. Koulutus oli mielestäni sopiva yhdistelmä tekemällä oppimista, reflektointia, kirjoittamista, keskusteluja ja coachingia”, Hyvärinen kiteyttää.

”Koulutus sopii niille johtajille ja coacheille, jotka ovat valmiita tekemään paljon itsenäistä työtä ja sukeltamaan pinnan alle, itseensä.”

BCI kehittää uusia lähestymistapoja

”CEC-ohjelma oli yksi työläimpiä oppimisprosesseja, joita olen käynyt. Se todella haastoi vastuuseen”, sanoo Kaj Hellbom. ”Tällaista haastamistahan tapahtuu myös coachatessa johtajia ja itsestä se pitää aloittaa.”

”Ohjelmassa oli useita itselleni tärkeitä tekijöitä. Haluan, että BCI on alan kärjessä ja CEC-ohjelma edustaa uutta suuntaa. Etsimme pedagogisesti uusia lähestymistapoja”, kertoo BCI:n perustaja Hellbom.

”Samalla halusin osallistua aidosti opiskelijana. Ohjaus ja ryhmässä oleminen mahdollistivat sen, että pääsin tuoreuttamaan omia ajatuksiani. Sain todella yllättää itseni ja kohdata myös haastavia asioita.”

Teksti: Mirkka Niskanen