BCI:n uudistunut koulutusohjelma painottaa digitaalisuutta, työelämälähtöisyyttä ja tutkimuksellista viitekehystä

Business Coaching Institute on toteuttanut kevään aikana coaching-koulutustensa mittavan ohjelmauudistuksen Työsuojelurahaston tuella. Kehityshanke ennakoi coaching-alan kattojärjestön ICF:n vuonna 2021 voimaan astuvia uusia ydintaitoja, jotka sisältyvät jo nyt BCI:n koulutusohjelmiin.

Business Coaching Institute on alkuvuoden 2020 aikana vienyt läpi mittavan ohjelmauudistuksen. Kehityshanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella ja siinä on ollut tiiviisti mukana koko BCI:n moniammatillinen kouluttaja- ja valmentajayhteisö.

”Hankkeen käynnistämistä vauhdittivat poikkeusolojen lisäksi coaching-alan kattojärjestön International Coaching Federationin marraskuussa 2019 julkaisemat uudet ydintaidot, jotka astuvat sitovasti voimaan ensi vuonna”, sanoo BCI:n toimitusjohtaja Hanna-Kaisa Lindfors.

BCI:n vahvasta sitoutumisesta ohjelmakehitykseen kertoo lisäksi European Mentoring & Coaching Councilin Certified Business Coach Master -koulutuskokonaisuudelle myöntämä eurooppalainen laatupalkinto vuodelta 2019. BCI:n kaksoisakkreditoidun koulutusohjelman jälkeen opiskelijat voivat hakea sekä ICF- että EMCC-sertifiointia ja todistaa sitoutumisensa ammattitaitonsa kehittämiseen.

”BCI:n coach-koulutusohjelma edustaa nyt ja tulevaisuudessa kehitysorientoitunutta lähestymistapaa. Tämä tarkoittaa, että coach on itse coachingin tärkein työkalu. Valmennuksessa kehitetään voimakkaasti yksittäistä ihmistä, ei niinkään mekanistista tapaa työskennellä coachina. Tämä on myös kilpailutekijä, joka erottaa meitä monista muista alan toimijoista”, Lindfors kiteyttää.

Laatu ja tutkimuksellinen tieto toiminnan ytimessä

”Uudistuksessa on painotettu coaching-koulutusohjelman tieteellistä perustaa sekä evidence-based coachingin viitekehyksiä. Coachien arvot, eettiset kysymykset ja jatkuva itsensä kehittäminen tuodaan vahvemmin esiin”, sanoo FT, coachkouluttaja, Senior Executive Coach ja Coaching Supervisor Raija Salomaa, jonka coaching-alaan liittyvää väitöskirjatutkimusta on hyödynnetty hankkeessa.

Salomaan mukaan uudistuksella on pyritty vastaamaan asiakkaiden toiveisiin, sillä BCI:n asiakaskunta on muuttunut ja siihen kuuluu yhä enemmän kokeneita toimitusjohtajia ja HR-johtajia. Yleinen tietämys coachingista on lisäksi kasvanut, mikä asettaa koulutussisällöille entistäkin tiukempia laatukriteereitä.

”Organisaatioiden tarve digitaalisten järjestelmien kehittämiselle ja laadukkaan koulutuksen saamiselle ajasta ja paikasta riippumatta on korostunut koronakriisin aikana. Koulutukset voidaan toteuttaa haluttaessa täysin virtuaalisesti, mikä säästää aikaa ja resursseja”, Salomaa kertoo.

Joustavuus ja työelämäsidonnaisuus uudistuneen ohjelman keskiössä

Digitaalisia ratkaisuja hyödyntävä Blended learning -opiskelumuoto on joustavampi, mitä on BCI:ltä myös toivottu. Koulutusten sisällössä on pyritty ottamaan paremmin huomioon erilaiset oppijat. Vaikka omatoimiopiskelua on lisätty, lähiopiskelu on edelleen vahvassa roolissa.

”Lähipäivien aikana valmentajatiimi voi keskittyä jakamaan käytännön kokemustaan ja tietoa coachingin soveltamisesta eri yhteyksissä, jotta osallistujat hyötyvät koulutuksesta ja valmentajien laaja-alaisesta osaamisesta mahdollisimman paljon, sanoo BCI:n ohjelmajohtaja, coachkouluttaja, psykologi ja Executive Coach Ilona Rauhala.

Rauhalan mukaan uusi koulutusohjelma on suunnattu lähtökohtaisesti organisaatioille, kun aiemmin coach-koulutusten ohjelmakokonaisuuksia kehitettiin päätoimisiksi, ulkoisiksi coacheiksi tähtääville.

”Nyt suurin osa koulutuksiin osallistujista haluaa syventää taitojaan coachaavan otteen soveltamisessa johtamistyössä ja erilaisissa työelämän tilanteissa. Myös päätoimisiksi coaching-ammattilaisiksi aikovat saavat tästä koulutuksesta hyvän lähtölaukauksen koulutuspolulleen”, Rauhala kertoo.

”Koronatilanne on kääntynyt meille eduksi sillä tavalla, että ihmiset ovat valmiimpia kouluttautumaan digitaalisesti ja nähneet, miten tärkeää on voida opiskella verkon yli. Tilanne on tiivistänyt valmentajiemme yhteistyötä ja saanut meidät oppimaan toisiltamme enemmän. Ohjelmauudistuksen ohella olemme valmentajakuntana kehittyneet tässä hankkeessa valtavasti”, Rauhala päättää.

Lisätietoja antaa:

Business Coaching Institute

Hanna-Kaisa Lindfors, toimitusjohtaja

hanna-kaisa.lindfors@bci.fi

010 235 3979

Tietoa Business Coaching Institutesta

Business Coaching Institute on Suomen johtava coachingin koulutus- ja kehittämisyhteisö. Edelläkävijöinä olemme vuodesta 2006 asti kehittäneet coachingia, johtamista ja valmentavaa organisaatiokulttuuria. Toimintamme perustuu kansainvälisesti sertifioituihin koulutuksiin ja yhteisiin standardeihin – suomalaiseen kulttuuriin sovitettuina.